Over UPV

Ben je nieuwsgierig van aard? Geloof je niet  zomaar alles? UPV laat je kennismaken met wetenschappers, denkers en doeners en daagt hen uit om complexe inzichten op een simpele manier bij jou te brengen. Laagdrempelige wetenschapspopularisering is waar we voor staan: zoveel mogelijk mensen voorzien van wetenschappelijke inzichten, van de informatie die ze nodig hebben om weloverwogen keuzes te maken. Vandaar ook dat we onze deelnemers standaard de gelegenheid bieden om vragen te stellen en dat we laagdrempelige deelnameprijzen hanteren.

UPV Wetenschapspopularisering nodigt sprekers uit van alle Vlaamse universiteiten om hun onderzoek vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines toe te lichten: biologie, filosofie, sociologie, ingenieurswetenschappen, geneeskunde,… en organiseert tal van andere activiteiten zoals workshops, uitstappen en bezoeken achter de schermen.

Je kan deelnemen, via ons een spreker uitnodigen voor een lokale vereniging of gewoon inspiratie opdoen voor activiteiten rond wetenschappen, actualiteit, technologie en samenleving.

                                                               

 

MISSIE

De burger wordt vandaag geconfronteerd met een overaanbod aan informatie. Die informatie is vaak tegenstrijdig en vertoont bovendien een vermenging van wetenschappelijke bevindingen met louter meningen. Daarnaast wordt vaak gepoogd de reikwijdte en effectiviteit van de wetenschappelijke kennis te relativeren door ze op reductionistische wijze in oppositie te plaatsen tot de affectieve componenten van het menselijk bestaan. Een oprukkend anti-rationalisme is hier het gevolg van.

Het is voor de burger dan ook steeds moeilijker om de meest betrouwbare actuele informatie te verwerven en om het waarschijnlijke van het onwaarschijnlijke te onderscheiden.

UPV ziet het daarom als haar missie om de burger solide informatie aan te reiken als basis van weloverwogen beslissingen .

UPV is een vrijdenkende, humanistische en politiek ongebonden organisatie die het geloof in de verbeterbaarheid van de mens en de samenleving als haar uitgangspunt neemt. Ze stelt daarbij het vrij onderzoek als methode voorop. Haar kernopdracht ziet ze als educatief en emancipatorisch, zowel voor individuen als voor groepen.

Ze draagt actief bij tot de totstandkoming van een seculiere, inclusieve en democratische samenleving van kritische en correct geïnformeerde burgers die mee op basis van de hen aangereikte informatie en deugdelijke argumenten weloverwogen individuele en maatschappelijke keuzes kunnen maken en hun (beleids)verantwoordelijkheid in de samenleving op politiek, sociaal en economisch vlak actief willen opnemen.

UPV beschouwt de wetenschappelijke kennis uit alle disciplines als een belangrijk middel om de maatschappelijke doelstellingen te bereiken waarmee ze zich als vormingsinstituut profileert. Daarom wil ze de meest recente wetenschappelijke kennis op een toegankelijke, uitdagende en vooral didactisch kwalitatieve wijze beschikbaar maken voor zo veel mogelijk volwassenen.