kern Willebroek

Voorzitter: 

Herman Bauwens

Contactpersoon: 

snel contact via Facebookpagina De Vaertgeus

LOCATIES

Verschillende locaties naargelang de activiteiten
Kasteel Bel Air
Mechelsesteenweg 102
2830 Blaasveld
Seniorplaza  (polyvalente zaal Plazarama)
Overwinningsstraat 133-135
2830  Willebroek
> Op de kaart
 

PROGRAMMA

Locatie:

Afgelopen activiteiten

Eenzaamheid bij ouderen

15 nov 2018 14:30
Lezing
Dr. Emily Verté
VUB & UGent

Hoewel eenzaamheid niet alleen bij ouderen voorkomt en ouderdom niet gelijk staat aan eenzaam zijn, is het thema van eenzaamheid wel een uitdaging die in een vergrijzende samenleving om maatregelen vraagt. Toch bestaat er geen zaligmakende methode om ‘de’ eenzaamheid bij ‘de’ ouderen aan te pakken. Een antwoord kan dan ook enkel geboden worden via afstemming op de individuele noden en behoeften. Hoe dit concreet in zijn werk gaat, kom je te weten tijdens deze uiteenzetting. 

Wat doet stress met ons lichaam?

21 jan 2019 19:30
Lezing
Els Clays
UGent

In deze lezing zal het concept stress gekaderd worden binnen de wetenschappelijke disciplines van de biologie en sociologie. We tonen aan welke verschillende vormen van stress in de hedendaagse samenleving een invloed kunnen uitoefenen op onze gezondheid, en op welke rechtstreekse en onrechtstreekse manieren dit precies gebeurt.

Leren leven met rimpels? Huidveroudering en huidverzorging

21 feb 2019 14:00
Lezing
Prof. dr. Vera Rogiers
VUB

Rimpels krijgen we terwijl we verouderen. Er zijn echter verschillende factoren die dit natuurlijk proces beinvloeden, zowel in positieve als negatieve zin. In deze presentatie worden een aantal mythes doorprikt in verband met het verminderen van rimpels en het gebruik van cosmetische producten. Verder worden belangrijke invloeden zoals genetische achtergrond en zonneblootstelling meer in detail besproken en wordt er praktisch gekeken naar wat we kunnen doen in ons dagelijkse leven.

De geschiedenis van ons klimaat, de toekomst inbegrepen

12 sep 2019 15:00
Lezing
Prof. dr. em. Eddy Keppens
Geoloog en onderzoeker naar de evolutie van het klimaat (VUB)

Prof. dr. em. Eddy Keppens (VUB) is geoloog en deed (en doet nog een beetje) onderzoek naar de evolutie van ons klimaat. Hij legt op een toegankelijke manier de mechanismen uit, die de klimaatsveranderingen op aarde sturen, en schetst een beeld van de evolutie van het aards klimaat gedurende de voorbije honderden miljoenen jaren. Tegen deze ‘natuurlijke’ achtergrond legt hij de oorzaken uit van de huidige opwarming (‘Global Warming’) sedert ca. 1900, hoe de oorzaken wetenschappelijk onderzocht worden, hoe we de gevolgen voor de toekomst kunnen inschatten, hoe zeker we daarvan kunnen zijn en waarom, en wat er nog aan te doen valt. 

Psychische kwetsbaarheid en stigmatisering

11 okt 2019 14:00
Lezing
Hans Meganck

Hans Meganck, welzijnswerker en docent, wil op een positieve manier de stigma's en taboes doorbreken waarmee mensen met psychische problemen nog steeds mee worden geconfronteerd. Zelf liet hij zich ooit vrijwillig opnemen in een Vlaams psychiatrisch centrum en vanuit die ervaring deelt hij zijn ervaringen, inzichten en aanbevelingen, die een depressie kunnen helpen voorkomen en behandelen. Dat doet hij zowel met het boek ''Depressief'', dat hij samen met zorgprofessionals schreef, als met deze lezing waarbij hij na een inleiding met het publiek in dialoogzal gaan.

Deelnameprijs: €4
Info en inschrijven:
http://www.plazarama.be/event/voordracht-psychische-kwetsbaarheid-en-sti...
03 860 70 00

Opgelet: aanvangsuur is 19:30! Infosessie LEIF: Levenseinde InformatieForum

04 nov 2019 19:30
Lezing
Wouter Matthijs
LEIF

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Waardig leven tot het einde. Hoe kan ik de regie over mijn leven en het levenseind mee in handen nemen? De mogelijke beslissingen aan het levenseinde en wat kan ik nu reeds op papier zetten voor later indien ik het niet meer kan zeggen. (De Voorafgaande Zorg Planning)

Locatie: Plazarama - Overwinningsstraat 133, 2830 Willebroek
Deelnameprijs: €4
Meer info en inschrijven:
http://www.plazarama.be/event/infosessie-leif-levenseinde-informatieforu...

 

 

Suïcidepreventie

07 nov 2019 14:00
Lezing

Lezing door een deskundige van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Saskia Aerts, stafmedewerker van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, komt een interactieve presentatie geven rond de preventie van zelfdoding bij ouderen. Ze zal een theoretisch kader bieden met ruimte voor vragen.

Hoe pak je het aan als iemand in je omgeving zelfdoding lijkt te overwegen? Kan je mensen met suïcidale gedachten ompraten? Hoe ga je daarmee om, wat kan je beter wel en niet zeggen of doen? Een deskundige van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding schept duidelijkheid en antwoordt ook op jouw vragen. 

Locatie: Plazarama - Overwinningsstraat 133, 2830 Willebroek
Deelnameprijs: €4
Meer info en inschrijven:
www.plazarama.be/event/infosessie-suicide-en-suicidepogingen-preventie/

Onze toekomst? Feiten en trends vanuit de wetenschap

14 nov 2019 15:00
Lezing
Prof. Dr. Jean Pierre De Greve
VUB

Rol van de wetenschap in onze leefwereld. Voorspellingen van wetenschappers. Bevolkingsaangroei, waar en met welke problemen? Gevolgen van de klimaatverandering. Wij worden veel ouder, maar hoe pakken wij dat aan? Voedsel vandaag en morgen, wat is binnenkort nog gezond en lekker? Toekomst van onze gezondheid.

Locatie: Kasteel Bel Air - Mechelsesteenweg 102,2830 Willebroek
Meer info en inschrijven: rony.vanmol@skynet.be

Over de geschiedenis van de geneeskunde

17 sep 2020 15:00
Prof. Paul Broos
KULeuven

In zijn meeslepende stijl geeft prof. Paul Broos een interessant en boeiend overzicht van de ontwikkeling van de geneeskunde en over hoe die belemmerd – maar ook wel eens gered! – werd door religie, bijgeloof en machthebbers.
I.s.m. Grijze Geuzen Willebroek.

Woon! Belang van woning en omgeving bij ouder worden

09 okt 2020 14:00
Nico De Witte
VUB

Sinds 2002 organiseert prof. Nico De Witte met Dominique Verté een ouderenbehoeftenonderzoek, waaraan al 80.000 ouderen deelnamen. Zij weten dus als geen ander wat er moet gebeuren op het vlak van de woonbehoeften.

Waarom griepvaccins een zegen zijn

14 okt 2020 19:30
Prof. Marc Van Ranst
KUleuven

Het wordt weer tijd voor griepvaccinatie of voor de discussie, twijfels en vragen daarrond. Prof. Marc Van Ranst legt uit, toont aan én zet zich schrap voor jouw kritische vragen over griep en de bestrijding ervan.

Medische mythes, waarheden en achtergronden

22 okt 2020 18:45
Prof. dr. Dirk Devroey
VUB

Zowel online als offline worden we overstelpt met gezondheidstips, reclame voor wondermiddeltjes en goede raad. Prof. Dirk Devroey geeft een beter zicht op al deze claims en legt uit hoe misverstanden ontstaan zijn.

Over de invloed van een verpakking op ons voedsel

09 nov 2020 14:00
Geannuleerd
Dr. Leo Goeyens

De invloed van de verpakking op het voedsel dat erin zit, verontrust veel mensen. Dr. Leo Goeyens deed er onderzoek naar en bespreekt opvallende voorbeelden. Zijn boek over voeding is ter plaatse te koop.

Voor ik het vergeet: over wilsverklaringen en zorgvolmachten

17 nov 2020 14:00
Geannuleerd
Luc Proot
LEIF-arts

Sinds kort kan je bepalen wie beslissingen voor jou mag nemen als je dat niet meer zelf kan. LEIF-arts Luc Proot geeft een overzicht van de mogelijkheden van wilsverklaringen en zorgvolmacht, maar ook van de beperkingen.
I.s.m. LEIF

Robots: wat staat er ons te wachten?

23 nov 2020 14:00
Geannuleerd
Prof. dr. Dirk Lefeber
Robotica - Mechanica (VUB)

Prof. Dirk Lefebers onderzoek staat in het teken van robots en is hij dus de geknipte expert om het over hun toekomst en de onze te hebben. Zoals over hoe ze ons letterlijk steunen bij het revalideren na ongeval of operatie.

SFEERFOTO'S