kern Vilvoorde

Contactpersoon: 

Mevr. Michèle Libeer

T. 02 252 15 47

UPV in samenwerking met het Grijze Geuzen Vilvoorde

LOCATIE

Vrijzinnig Centrum Moucheron Vilvoorde
Frans Geldersstraat 21
1800  Vilvoorde
> Op de kaart
 

DEELNAME

Gratis, tenzij anders vermeld

 

PROGRAMMA

Locatie:

Afgelopen activiteiten

Geschiedenis van het vrijzinnig humanisme

12 jun 2015 19:30
Lezing
Dhr. Jimmy Koppen
historicus en auteur

Jimmy Koppen heeft het in deze voordracht over het ontstaan van het Humanistisch Verbond en de Oudervereniging voor de Moraal, en de motivaties van haar stichters.

Daarnaast zal hij het hebben over de grote vrijzinnige thema's van de jaren '60, zoals onderwijs, morele bijstand en jeugdwerking. Ook Robert Moucheron en Richard Van Cauwelaert komen aan bod.

Gratis toegang

Locatie:

Jimmy Koppen heeft het in deze voordracht over het ontstaan van het Humanistisch Verbond en de Oudervereniging voor de Moraal, en de motivaties van haar stichters.

Daarnaast zal hij het hebben over de grote vrijzinnige thema's van de jaren '60, zoals onderwijs, morele bijstand en jeugdwerking. Ook Robert Moucheron en Richard Van Cauwelaert komen aan bod.

Gratis toegang

Locatie:

Vrijzinnig Centrum Moucheron Vilvoorde

China en de gevolgen van een éénkindpolitiek (Vilvoorde)

17 mrt 2016 14:00
Lezing
Catherine Vuylsteke

Binnenkort een windturbine in mijn tuin? (Vilvoorde)

28 apr 2016 14:00
Lezing
Prof. dr. Mark Runacres
Industriële Wetenschappen VUB

Je kunt geen krant openslaan of er staat een artikel in over duurzame energie. Hoewel we weten dat de aarde opwarmt en ergens ook wel beseffen dat we een inspanning zullen moeten doen om groenere stroom te produceren en minder te verbruiken, is veel van de berichtgeving over duurzame energie eerder negatief, vooral als het gaat over windenergie. Windturbines zijn lawaaierig, lelijk, gevaarlijk voor vogels en zijn alleen rendabel door de royale subsidies. Althans, dat horen we vaak.

In deze lezing proberen we feiten en fictie over windenergie van elkaar te scheiden. We leggen de werking van een windturbine op een bevattelijke manier uit, en vergelijken windenergie met andere energiebronnen. We bespreken de kosten van windenergie, de impact en de overlast. We besteden aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en gaan na hoeveel windturbines we zouden moeten plaatsen om België van groene stroom te voorzien.

Je kunt geen krant openslaan of er staat een artikel in over duurzame energie. Hoewel we weten dat de aarde opwarmt en ergens ook wel beseffen dat we een inspanning zullen moeten doen om groenere stroom te produceren en minder te verbruiken, is veel van de berichtgeving over duurzame energie eerder negatief, vooral als het gaat over windenergie. Windturbines zijn lawaaierig, lelijk, gevaarlijk voor vogels en zijn alleen rendabel door de royale subsidies. Althans, dat horen we vaak.

In deze lezing proberen we feiten en fictie over windenergie van elkaar te scheiden. We leggen de werking van een windturbine op een bevattelijke manier uit, en vergelijken windenergie met andere energiebronnen. We bespreken de kosten van windenergie, de impact en de overlast. We besteden aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en gaan na hoeveel windturbines we zouden moeten plaatsen om België van groene stroom te voorzien.

Vrijzinnig Centrum Moucheron Vilvoorde

Brengt digitale technologie ons dichter bij elkaar? (Vilvoorde)

13 okt 2016 14:00
dr. Katleen Gabriels
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, VUB

Niet enkel op sociale netwerksites zoals ‘Twitter’ of ‘Facebook’ kan je volgers hebben, dankzij huidige technologieën kan je anderen voortdurend op afstand volgen. GPS-trackers zoals ‘Spotter’ of apps zoals ‘Life360’ zorgen er bijvoorbeeld voor dat ouders hun kinderen steeds kunnen traceren en monitoren, zodat ze virtueel verbonden blijven. We leven in een algoritmische cultuur, waarin we onszelf, elkaar en onze omgeving via data en metingen benaderen. Hoewel deze technologieën ons dichter bij elkaar brengen, omdat ze ons meer dan ooit aan elkaar verbinden, staat de vraag centraal in hoeverre ze ons ook moreel verbinden. Deze lezing biedt een filosofische reflectie op onze voortdurende digitale verbondenheid en bespreekt ook ethische gevolgen ervan.

The big band era: Amerikaanse muziek tijdens het interbellum (Vilvoorde)

15 dec 2016 14:00
Lezing
Ronald Vanquaethem

Machten van tijd voor verandering (Vilvoorde)

19 jan 2017 14:00
Prof. dr. J.P. De Greve, em.
VUB, Faculteit Wetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen
De tijd is één van de basisdimensies van de relativiteitstheorie van Einstein. Het is ook een gegeven dat het biologische en het maatschappelijke leven regelt (of ontregelt). Eén ding is zeker: tijd is belangrijk voor het leven, voor voortgang, voor verandering.
 
Machten van Tijd geeft een overzicht van de rol die tijd speelt, gaande van het hele kleine in de wereld van de kwantumfysica over de tijdschalen in de biologie tot de tijdschalen in het heelal.
 
We sluiten af met de betekenis van tijd voor de mens: van tijdsindeling door externe factoren tot tijdsdruk komende van de mens en zijn omgeving zelf.

Is zitten een nieuwe ziekte? (Vilvoorde)

21 sep 2017 14:00
Lezing
Veerle Hermans
Faculteit Psychologische en Educatie wetenschappen, VUB, EXTO

De Spaanse Burgeroorlog (Vilvoorde)

21 okt 2017 14:00
Vincent Scheltiens
dr. in de Geschiedenis, Universiteit Antwerpen en lid van Power in History, Centre for Political History

De rol van de kunstenaar in de maatschappij (Vilvoorde)

14 dec 2017 14:00
Lezing
Peter Jonnaert
Kunsthistoricus

Culturele Diversiteit in de Zorg (Vilvoorde)

15 feb 2018 14:00
Lezing
Dr. Louis Ferrant

De grote pensioenroof. En het plan om onze pensioenen terug te winnen. (boekpresentatie)

15 mei 2018 19:30
Evenement
Prof. dr. Kim De Witte
pensioenspecialist en auteur van het boek

Pensioenspecialist Kim De Witte - wetenschapper van de KULeuven - onderzocht de pensioenhervormingsplannen en heeft grote twijfels over de gegrondheid van de door de overheid en de werkgevers gebruikte argumenten daaromtrent. Een boeiende uiteenzetting over de toekomst van ons pensioen.

Een organisatie van een aantal Vilvoordse middenveldverenigingen: het Masereelfonds, UPV Wetenschapspopularisering, Hart boven Hard, (W)armkracht, LBC-NVK Vilvoorde, het August Vermeylenfonds, Vrijzinnig Vilvoorde.

SFEERFOTO'S