kern Tienen

Voorzitter: 

Mevr. Liesbet Veroeveren

GSM 0477 64 30 14

Ondervoorzitter:
Dhr. Jurgen Soetaert

Volg UPV Tienen

LOCATIE

CC De Kruisboog - Sint-Jorisplein 20 -3300 Tienen
 

PROGRAMMA

Locatie:

Dialecten (Tiens, Brussels, herkomst, ...)

27 apr 2021 20:00
Wijziging datum
Veronique De Tier
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte- vakgroep Taalkunde Ugent

Veronique De Tier doet het boeiende verhaal van Brabantse dialecten als het Tiens en het Brussels. Dialecten en familienamen, het is allerminst een gezochte combinatie. Onze familienamen dragen sporen van oude en nog steeds in gebruik zijne dialectkenmerken. Twee eeuwen nadat onze namen geregistreerd worden, verraden ze nog onze geografische herkomst.

Afgelopen activiteiten

Humor: wat, waarom en hoe valt er te lachen?

04 feb 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem
VUB

Wat is humor? Welke verschillende vormen van humor bestaan er? Wat zijn de effecten van humor op mensen, maar ook op chimpansees en bonobo’s? Welke betekenissen kan de lach hebben? En, als sluitstuk, het filosofisch meest uitdagende onderwerp: waar liggen de grenzen van de humor, aangenomen uiteraard dat er zulke grenzen zijn? Zoals men van een filosoof mag verwachten zal het onderwerp na de lezing veel complexer geworden zijn dan ervoor! 

Alzheimer en dementie

25 feb 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Christine Van Broeckhoven
vorser en directeur van het Centrum voor Moleculaire Neurologie aan de UAntwerpen

Door de toegenomen welvaart leven we steeds langer. Dat is fijn maar deze vergrijzing brengt ook maatschappelijke  uitdagingen met zich mee. Zoals bijvoorbeeld dementie, met de ziekte van Alzheimer als meest frequente ziektebeeld.

Christine Van Broeckhovendoet al meer dan dertig jaar baanbrekend onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, frontaalkwabde mentie en verwante hersenziekten. Tijdens deze lezing voor een ruim publiek legt ze uit hoe onze hersenen werken. Wat is het effect van verouderen op geheugen en dementie? Wat zijn de oorzaken van dementie en welke behandelingen en medicatie kunnen we inzetten? Wat betekent Alzheimer, welke risicofactoren (onder andere genetica en levensstijl) dragen bij tot het ontstaan ervan, hoe verloopt de ziekte en wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Bestaat ET?

01 apr 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. em. Jean-Pierre De Greve
VUB

Tot op heden, zijn er 1.642 bevestigde exoplaneten. 42 daarvan worden beschouwd als potentieel bewoonbare planeten voor leven zoals wij dat kennen, terwijl verschillende andere op de wachtlijst staan. Maar hoe goed is onze wetenschappelijke kennis van exoplaneten, van de mogelijke kansen op leven buiten de Aarde, en vooral, hoe snel groeit die kennis aan? Is contact mogelijk met leven buiten ons zonnestelsel? En hoe wordt er vandaag gespeurd naar leven buiten de Aarde? Een stand van zaken!

 

Bestaat ET?

01 apr 2019 20:00
Lezing
Jean-Pierre De Greve
Prof.

Tot op heden, zijn er 1.642 bevestigde exoplaneten. 42 daarvan worden beschouwd als potentieel bewoonbare planeten voor leven zoals wij dat kennen, terwijl verschillende andere op de wachtlijst staan. Maar hoe goed is onze wetenschappelijke kennis van exoplaneten, van de mogelijke kansen op leven buiten de Aarde, en vooral, hoe snel groeit die kennis aan? Is contact mogelijk met leven buiten ons zonnestelsel? En hoe wordt er vandaag gespeurd naar leven buiten de Aarde? In deze lezing wordt een stand van zaken gegeven.

Imuuntherapie voor kanker

09 sep 2019 20:00
Lezing
Prof. Bart Neyns

Kanker is een ziekte waarbij afwijkende cellen zich ongecontroleerd vermenigvuldigen. Oorzaak van het kwaadaardig gedrag van kankercellen zijn beschadigingen van het genetisch materiaal in deze cellen. Hierdoor verschillen kankercellen fundamenteel van normale (: gezonde cellen) en deze verschillen kunnen worden opgemerkt door het immuunsysteem van de patient. Dit is een verzameling van cellen en weefsels die het lichaam beschermen tegen wat “vreemd” is. Niettegenstaande sommige kankers herkend worden door het immuunsysteem zullen de kankercellen het evenwicht tussen tolerantie en afstoting in hun voordeel kunnen ombuigen. Immuuntherapie (ook immunotherapie genoemd) is de tak van de medische wetenschap die tracht het immuunsysteem in staat te stellen om de kankercellen op te ruimen. Bart Neyns werd in Tienen geboren en voltooide zijn middelbare school aan de toenmalige Provinciale Normaalschool. Aan de VUB behaalde hij in 1993 het diploma van arts waarna hij als aspirant voor het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek vier jaar doctoraatsopleiding combineerde met een opleiding tot internist medisch oncoloog. Na het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen in 2001 richtte zijn wetenschappelijke onderzoek zich op het ontwikkelen van immuun-behandelingen voor gevorderde kanker en meerbepaald voor patiënten met melanoom (een kwaadaardige huidtumor) en glioblastoom (kwaadaardige hersentumor). Naast eigen onderzoek dat zich voornamelijk richtte op gebruik van dendritische celtherapie was professor Neyns ook intensief betrokken bij de ontwikkeling van de medicamenteuze vormen immuuntherapie die door de farmaceutische industrie  met succes werden gepositioneerd in de behandeling van meerder vormen van kanker. Sinds 1 Mei 2019 is professor Neyns Bart diensthoofd medische oncologie van het Universitair Ziekenhuis en blijft hij inzetten op het ontwikkelen van nieuwe innovatieve vormen van kanker immunotherapie.

Bijgeloof: onuitroeibaar en eigen aan de mens?

04 nov 2019 20:00
Lezing
Johan Braeckman
Prof. Dr.

Bijgeloof: onuitroeibaar en eigen aan de mens?

Bijgeloof is in essentie het leggen van valse verbanden. Mensen zijn in staat tot inzicht in causale relaties en tot het construeren van patronen om gebeurtenissen met elkaar te verbinden. Het is een van onze belangrijkste cognitieve vermogens. Mochten we dat niet kunnen, dan zouden we nooit betrouwbare inzichten over de werkelijkheid kunnen verwerven. Maar datzelfde vermogen maakt ons ook kwetsbaar: het kan als het ware “doorschieten”, en dan zien we verbanden en patronen die niet reëel zijn.
In deze lezing bespreken we de achterliggende psychologische en culturele mechanismen die aan bijgeloof ten grondslag liggen en vragen we ons af of de mens in staat is zijn neiging tot bijgeloof te onderdrukken of te overstijgen.

Lezing door Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent

VUBorkest

17 nov 2019 15:00
Evenement

VUBorkest brengt Amor Mundi. Een hart dat sneller slaat voor een ander betekent 'Liefde'. Een hart dat sneller slaat voor miljarden mensen, dat moet dan liefde voor de wereld zijn of 'Amor Mundi'. Daar is meer voor nodig dan dat ene pijltje van Cupido! Daarom zal VUBorkest tijdens de herfstconcerten van 2019 mee een zetje geven, aangevuurd door Yoeri Lewijze en Ingrid Vanrutten.

Met muziek en woord zal het harten laten volstromen met empathie, met altruïsme, met een drang te streven naar welzijn en vrijheid voor anderen, met onbedwingbare liefde en zorg voor de hele wereld! Beetje overmoedig? In het licht van 50 jaar VUB en van het eigen 25 jarig jubileum zal dat zeker lukken!

 

LOCATIE: CC DeKruisboog, St. Jorisplein 20, Tienen

Meer info en inschrijven:
www.vub.ac.be/vuborkest
Deelnameprijs: €12/€8 in voorverkoop (€15/€10 aan de kassa)

Dames voor Darwin

10 feb 2020 20:00
Lezing
dr. Griet Vandermassen
UGent

Tussen het feminisme en evolutionaire biologen heeft het nooit echt goed geboterd. Veel feministen beschouwen het biologisch denkkader als het rechtvaardigen van ongelijke behandeling en onderdrukking
van vrouwen. Volgens hen word je een typisch meisje omdat socialisatie en cultuur je in die rol duwen, niet omdat je daartoe biologisch voorbestemd bent. Op hun beurt verdenken evolutionaire wetenschappers feministen ervan té ideologisch, te onwetenschappelijk te denken. Dr. Griet Vandermassen stelt dat
feminisme en evolutionaire wetenschappen elkaar niet alleen nodig hebben, maar zelfs krachtige bondgenoten kunnen zijn.

De staatsveiligheid: creatie van een inlichtingencultuur in België

09 mrt 2020 20:00
Lezing
Veerle Pashley
Criminologe

Is er sprake van een Belgische inlichtingencultuur? Tijdens deze lezing staan we stil bij de mogelijkheden en moeilijkheden om onderzoek te verrichten naar onze inlichtingendiensten. Gelet op de democratische waarden van onze samenleving is 'academic outreach' noodzakelijk om mensen te informeren. Vanzelfsprekend is het niet evident om dit te realiseren bij organisaties waarvan de activiteiten 'gesloten' of zelfs 'geheim' zijn. We staan dan ook stil bij enkele ethische vraagstukken.

Mond en gezond

21 sep 2020 20:00
Geannuleerd
Frederick Hendrickx
Tandarts

Als slechte bacteriën zich in onze mond nestelen, kunnen die een impact hebben op heel ons lichaam. Tandarts Frederick Hendrickx linkt mond- aan algemene gezondheid en geeft een hoop weetjes mee. En natuurlijk het goede advies dat elke tandarts u zal geven om de gezondheid van uw mond en dus uw algemene gezondheid op peil te houden.

Quirky Jazz Combo (optreden)

18 okt 2020 15:00
Geannuleerd

Ingrid Vanrutten doet met haar warme stem en een knipoog de geschiedenis van Jazz uit de doeken terwijl 'song by song' het publiek meegenomen wordt op een reis doorheen de bewogen evolutie van de Jazz. Quirky, de naam zegt het zelf al: met een hoek af, is een Jazz combo dat de muzikale controverse niet uit de weg gaat en eigenzinnige versies van klassiekers durft te combineren met redelijkheid.

SFEERFOTO'S