kern Oudenaarde

Voorzitter: 

dhr. Norbert Van Yperzeele
T. 055 30 10 30

LOCATIE

Liedtskasteel
Parkstraat 2-4
9700  Oudenaarde
> Op de kaart
 

DEELNAME

gratis, vrije bijdrage aan het kinderkankerfonds

 

Programma

Locatie:

Afgelopen activiteiten

Waarom is water het beste medicijn?

18 mei 2015 20:00
Lezing
Prof. dr. Dirk Devroey
Huisartsgeneeskunde, Vrije Universiteit Brussel

Water is strikt noodzakelijk voor ons lichaam maar welk water mogen we drinken en hoeveel?

Welke ziektes kunnen we krijgen door te weinig water te drinken?

Kunnen we ook te veel water drinken?

Mogen we gewoon leidingwater drinken?

Zijn sommige waters niet goed voor onze gezondheid?

Bestaat zoiets als een zuiveringskuur?

Na de uiteenzetting volgt een korte koffiepauze en de mogelijkheid tot vragen stellen.

 

Vrije bijdrage wordt doorgestort aan het Kinderkankerfonds

Locatie:

Water is strikt noodzakelijk voor ons lichaam maar welk water mogen we drinken en hoeveel?

Welke ziektes kunnen we krijgen door te weinig water te drinken?

Kunnen we ook te veel water drinken?

Mogen we gewoon leidingwater drinken?

Zijn sommige waters niet goed voor onze gezondheid?

Bestaat zoiets als een zuiveringskuur?

Na de uiteenzetting volgt een korte koffiepauze en de mogelijkheid tot vragen stellen.

 

Vrije bijdrage wordt doorgestort aan het Kinderkankerfonds

Locatie:

Vrijzinnig Centrum Liedts

Filosofie van de kosmologie

01 jun 2015 20:00
Lezing
Professor Gustaaf Cornelis
vakroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel

Kosmologen trachten de structuur van het heelal te achterhalen. Hoe doen ze dat? Welke middelen hebben ze? Tot welke vaststellingen komen ze? Gaan ze wetenschappelijk te werk?

Maar vooral: wie zijn zij, wat drijft hen, waarom zetten ze de zoektocht verder?

Kosmologie is een fascinerende discipline waarin wetenschap, filosofie en esthetica elkaar ontmoeten als nergens anders.

Vrije bijdrage (wordt doorgestort naar het Kinderkankerfonds)

Locatie:

Kosmologen trachten de structuur van het heelal te achterhalen. Hoe doen ze dat? Welke middelen hebben ze? Tot welke vaststellingen komen ze? Gaan ze wetenschappelijk te werk?

Maar vooral: wie zijn zij, wat drijft hen, waarom zetten ze de zoektocht verder?

Kosmologie is een fascinerende discipline waarin wetenschap, filosofie en esthetica elkaar ontmoeten als nergens anders.

Vrije bijdrage (wordt doorgestort naar het Kinderkankerfonds)

Locatie:

Liedtskasteel

De paradox van vrijmetselarij

22 jun 2015 20:00
Lezing
Dhr. Jimmy Koppen
historicus en auteur van het gelijknamige boek

De Belgische vrijmetselaarsloges tellen op dit moment ongeveer 25.000 leden, en het aantal blijft toenemen. Toch lijkt de vrijmetselarij versnipperd te zijn. Voor welke kansen en uitdagingen staat de Loge vandaag?

Welke posities nemen koepels, werkplaatsen en individuele vrijmetselaars in wanneer het gaat om het toelaten van vrouwen in de tempel? Moeten zij het vrijzinnig humanisme uitdragen? Wat met de tweespalt tussen regulariteit en adogmatiek? Hoe staan openheid en discretie ten opzichte van elkaar? En wat zijn de toekomstperspectieven?

Jimmy Koppen wil inzicht bieden in de inherente tegenstellingen waarmee het genootschap vandaag worstelt. Hij wil de platgetreden paden van ‘Wat is het?’, ‘Wat doen ze daar?’ en ‘Wie is er lid?’ verlaten en baseert zich op tientallen gesprekken met zowel vrijmetselaars als met buitenstaanders met kennis van zaken.

Vrije bijdrage (wordt doorgestort naar het Kinderkankerfonds)

Locatie:

De Belgische vrijmetselaarsloges tellen op dit moment ongeveer 25.000 leden, en het aantal blijft toenemen. Toch lijkt de vrijmetselarij versnipperd te zijn. Voor welke kansen en uitdagingen staat de Loge vandaag?

Welke posities nemen koepels, werkplaatsen en individuele vrijmetselaars in wanneer het gaat om het toelaten van vrouwen in de tempel? Moeten zij het vrijzinnig humanisme uitdragen? Wat met de tweespalt tussen regulariteit en adogmatiek? Hoe staan openheid en discretie ten opzichte van elkaar? En wat zijn de toekomstperspectieven?

Jimmy Koppen wil inzicht bieden in de inherente tegenstellingen waarmee het genootschap vandaag worstelt. Hij wil de platgetreden paden van ‘Wat is het?’, ‘Wat doen ze daar?’ en ‘Wie is er lid?’ verlaten en baseert zich op tientallen gesprekken met zowel vrijmetselaars als met buitenstaanders met kennis van zaken.

Vrije bijdrage (wordt doorgestort naar het Kinderkankerfonds)

Locatie:

Vrijzinnig Centrum Liedts

Klimaatwijzigingen en hun gevolgen

26 okt 2015 20:00
Lezing
Professor Philippe Huybrechts
vakgroep Geografie, Vrije Universiteit Brussel

Het klimaatvraagstuk wordt wellicht hét centrale ecologische, economische, sociale en morele vraagstuk van de 21ste eeuw vanwege zijn verregaande impact op andere wereldproblemen.

In wetenschappelijke middens is er al geruime tijd geen redelijke twijfel meer dat de mens de oorzaak is van de huidige opwarming van de aarde. Voornamelijk als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen is de gemiddelde aardtemperatuur sinds het begin van de 20ste eeuw met ongeveer 0.8°C gestegen.

In realistische emissiescenario’s bedraagt de waarschijnlijkste opwarming tegen 2100 tussen 2 en 4°C. Dit zal verstrekkende gevolgen hebben op het gebied van neerslagpatronen, het zeeniveau, biodiversiteit, menselijke gezondheid, watervoorziening, enzovoort.

Door de lange levensduur van CO² in de atmosfeer en de traagheid van het klimaatsysteem zullen de gevolgen nog duizenden jaren nawerken. Op een duizendjarige tijdschaal kan de gerealiseerde opwarming niet meer worden teruggedraaid, zelfs niet nadat een zero-emissie samenleving zou zijn bereikt en concentraties langzaamaan kunnen beginnen dalen.

Zonder een actief klimaat beleid op wereldschaal dreigen de gevolgen op termijn zeer schadelijk uit te vallen en onze capaciteit om ons aan te passen volledig teniet te doen. De zwaarste klappen zullen vallen in het Zuiden. Vooral het Afrikaanse continent, dat op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de huidige opwarming, is zeer kwetsbaar, o.a. door een beperkte aanpassingscapaciteit.

Vrije bijdrage wordt doorgestort aan het Kinderkankerfonds

Locatie:

Het klimaatvraagstuk wordt wellicht hét centrale ecologische, economische, sociale en morele vraagstuk van de 21ste eeuw vanwege zijn verregaande impact op andere wereldproblemen.

In wetenschappelijke middens is er al geruime tijd geen redelijke twijfel meer dat de mens de oorzaak is van de huidige opwarming van de aarde. Voornamelijk als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen is de gemiddelde aardtemperatuur sinds het begin van de 20ste eeuw met ongeveer 0.8°C gestegen.

In realistische emissiescenario’s bedraagt de waarschijnlijkste opwarming tegen 2100 tussen 2 en 4°C. Dit zal verstrekkende gevolgen hebben op het gebied van neerslagpatronen, het zeeniveau, biodiversiteit, menselijke gezondheid, watervoorziening, enzovoort.

Door de lange levensduur van CO² in de atmosfeer en de traagheid van het klimaatsysteem zullen de gevolgen nog duizenden jaren nawerken. Op een duizendjarige tijdschaal kan de gerealiseerde opwarming niet meer worden teruggedraaid, zelfs niet nadat een zero-emissie samenleving zou zijn bereikt en concentraties langzaamaan kunnen beginnen dalen.

Zonder een actief klimaat beleid op wereldschaal dreigen de gevolgen op termijn zeer schadelijk uit te vallen en onze capaciteit om ons aan te passen volledig teniet te doen. De zwaarste klappen zullen vallen in het Zuiden. Vooral het Afrikaanse continent, dat op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de huidige opwarming, is zeer kwetsbaar, o.a. door een beperkte aanpassingscapaciteit.

Vrije bijdrage wordt doorgestort aan het Kinderkankerfonds

Locatie:

Vrijzinnig Centrum Liedts

Wat vertelt urine over de gezondheid?

23 nov 2015 20:00
Lezing
Professor Dirk Michielsen
dienst urologie, UZ Brussel

We produceren per dag zo'n twee liter urine. Een volwassene plast normaliter drie tot acht keer per dag, afhankelijk van de vochtinname.

Veranderingen in je eetpatroon, medicijngebruik en schommelingen in de hormoonhuishouding hebben echter allemaal invloed op de kleur en geur van de urine.

Die urine is meestal lichtgeel tot goudgeel van kleur. Dit wordt veroorzaakt door de kleurstof urochroom. Deze wordt continu en in dezelfde hoeveelheid geproduceerd. Bij minder geconcentreerde urine is de kleur lichter dan bij sterk geconcentreerde urine. Maar je urine kan ook kleurloos, bruin, zwart of zelfs paars zijn.

Vrije bijdrage wordt doorgestort aan het Kinderkankerfonds

Locatie:

We produceren per dag zo'n twee liter urine. Een volwassene plast normaliter drie tot acht keer per dag, afhankelijk van de vochtinname.

Veranderingen in je eetpatroon, medicijngebruik en schommelingen in de hormoonhuishouding hebben echter allemaal invloed op de kleur en geur van de urine.

Die urine is meestal lichtgeel tot goudgeel van kleur. Dit wordt veroorzaakt door de kleurstof urochroom. Deze wordt continu en in dezelfde hoeveelheid geproduceerd. Bij minder geconcentreerde urine is de kleur lichter dan bij sterk geconcentreerde urine. Maar je urine kan ook kleurloos, bruin, zwart of zelfs paars zijn.

Vrije bijdrage wordt doorgestort aan het Kinderkankerfonds

Locatie:

Vrijzinnig Centrum Liedts

Nieuwe media nader bekeken (Oudenaarde)

18 apr 2016 20:00
Prof. dr. Ike Picone
VUB

Hoe gebruik maken van het immuunsysteem om kanker te verslaan? (Oudenaarde)

07 nov 2016 20:00
Lezing
Dr. Ann De Becker
Dienst hematologie, UZ Brussel

De beschikbare behandelingen tegen kanker worden niet alleen talrijker, maar ook efficiënter. De behandelingsschema’s steunen niet meer altijd op louter klassieke chemotherapie. Met een toenemend inzicht in ons immuunsysteem en de biologie van tumoren, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe generaties geneesmiddelen worden soms spectaculaire resultaten bereikt bij voorheen moeilijk te behandelen kankers. Dr. Ann DE BECKER, kliniekhoofd bij het UZ Brussel en secretaris van de “Belgian Hematology Society” geeft een overzicht van “immunotherapieën” die het afweersysteem van de patiënt trachten te “mobiliseren” tegen zijn ziekte en reeds in de dagdagelijkse praktijk gebruikt worden en veelbelovende therapieën die nog in ontwikkeling zijn.

De opkomst van IS en het kalifaat (Oudernaarde)

12 dec 2016 20:00
Lezing
Prof. dr. Gino Schallenbergh
Onderzoeksgroep Nabije Oosten studies, KUL

In 2014 stond de wereld versteld toen de radicale jihadistische groep van ISIS in Mosoel het kalifaat uitriep. De groep boekte enorme militaire successen maar had ook tegenslagen te verwerken. Eén ding is zeker, ISIS heeft zich stevig ingeplant in het Midden-Oosten en zal zich niet zonder slag of stoot overgeven. In deze presentatie bespreken we waar ISIS vandaan komt en waarom ze zo snel gegroeid is. Ook, wat zijn de drijfveren voor jihadisten om zich bij de groep aan te sluiten en hoe denkt men erover in het Midden-Oosten?

Allochtonen voor justitie; dagelijkse realiteit of perceptie? (Oudernaarde)

13 feb 2017 20:00
Walter De Pauw
Vakgroep criminolgie, VUB, auteur

Justitie onder invloed; Belgen en vreemdelingen voor de correctionele rechtbank in Brussel is het eindverslag van een langlopend onderzoek naar de oververtegenwoordiging van bepaalde etnische minderheden in het justitiële circuit, met name in de Brusselse rechtbank. De lezer vindt in dit boek een uitgebreid, gedetailleerd en genuanceerd antwoord op de gevoelige vraag naar de eventuele dispariteit in de afhandeling van drugsgerelateerde criminaliteit.

Geheugenklachten en dementie (Oudenaarde)

24 apr 2017 20:00
Prof. dr. Jan Versijpt
UZ Brussel
“Waar heb ik mijn sleutels gelaten?”. “Hoe heet die collega ook alweer?” Veel mensen op wat hogere leeftijd, waaronder oudere werknemers, hebben wel eens problemen met hun geheugen.
 
Er bestaat enig bewijs dat geheugenklachten bij mensen van 55 jaar en ouder wel verband houden met een slechtere prestatie van het geheugen en dat het een eerste indicatie kan zijn van toekomstige cognitieve achteruitgang en dementie bij ouderen.

Een reflectie over postmodernisme en wetenschap (Oudenaarde)

02 okt 2017 20:00
Lezing
Pieter Present
Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie, Vrije Universiteit Brussel

Het niemandsland van de science wars: een historische en filosofische reflectie over postmodernisme en de studie van wetenschap

Critici van het zogenaamde “postmodernisme” verwijzen graag naar de hoax van de fysicus Alan Sokal. Die fabriceerde in 1996 een artikel dat fouten ten opzichte van de fysica bevatte, maar versierd was met  “postmodern” jargon. Hij zond het artikel naar het tijdschrift Social Text, volgens hem een “toonaangevend” postmodern tijdschrift. Het artikel werd uiteindelijk gepubliceerd. Volgens Sokal en de huidige critici van het postmodernisme toont deze stunt dat “het postmodernisme” als geheel een vorm van intellectueel bedrog is. “Postmoderne” denkers schrijven bewust complexe, maar betekenisloze teksten en zijn daarom niet in staat om een nepartikel te onderscheiden van de onzin die ze zelf produceren.

In deze lezing zal de spreker het niet hebben over filosofen die vaak onder de noemer “postmodernisme” geplaatst worden, zoals Gilles Deleuze, Jacques Derrida, of Jean-François Lyotard. Wel zal hij ingaan op de historische context waarin Sokals hoax geplaatst moet worden. Meer bepaald op de debatten rond het statuut van wetenschappelijke kennis. Sokal voerde zijn stunt namelijk uit in het kader van de zogenaamde ‘science wars’. Bepaalde wetenschappers en  filosofen meenden dat er een “postmoderne” aanval op wetenschappelijke kennis bezig was...

 

 

Vergrijzing; een uitdaging? (Oudenaarde)

06 nov 2017 20:00
Lezing
Prof. dr. Nico De Witte
Educatiewetenschappen, VUB

Stress in moderne tijden, wat het doet met ons lichaam? (Oudenaarde)

04 dec 2017 20:00
Lezing
Prof. dr. Els Claeys
Ugent

Is er leven na de dood? (Oudenaarde)

12 feb 2018 20:00
Lezing
Prof. dr. Johan Braeckman
Ugent

Wereldwijd hebben talloze mensen sterke intuïties over een of andere vorm van leven na de dood. Het toenemend wetenschappelijk inzicht dat het mentale onlosmakelijk gebonden is aan het lichamelijke, heeft deze intuïtie nauwelijks doen afnemen.

Ook het evidente inzicht dat "leven" na de dood onmogelijk leven kan zijn in de biologische betekenis, doet over het algemeen weinig afbreuk aan de overtuiging van "believers".

In de voordracht trachten we te verklaren waarom het geloof in leven na de dood, ondanks het onwaarschijnlijke karakter ervan, zo krachtig blijft. Ook evalueren we wat de feitelijke, empirische argumenten zijn die men ervoor naar voren brengt (bv. reïncarnatie, spiritisme, uittredingen e.d.).

SFEERFOTO'S