kern Oudenaarde

Voorzitter: 

dhr. Norbert Van Yperzeele
T. 055 30 10 30

LOCATIE

Liedtskasteel
Parkstraat 2-4
9700  Oudenaarde
> Op de kaart
 

DEELNAME

gratis, vrije bijdrage aan het kinderkankerfonds

 

Programma

Locatie:

Afgelopen activiteiten

Artificiële intelligentie: vloek of zegen?

05 nov 2018 20:00
Lezing
Dr. Pieter Buteneers
expert machine learning

Grote namen zoals de Facebook founder Mark Zuckerberg en de SpaceX en Tesla founder Elon Musk hebben zich in het openbaar al uitgesproken over de impact van artificiële intelligentie: de ene met verhalen over het beloofde land, de andere met regelrechte doemscenario's. Maar wat is dit mythisch verschijnsel uit science-fictionverhalen nu eigenlijk echt? Hoe ziet het er vandaag de dag uit? En zal het al onze jobs of zelfs ons bestaan uitroeien? In deze lezing gaat dr. Buteneers dieper in op hoe het er vandaag aan toe gaat in de wereld van artificiële intelligentie en machine learning, en schetst hij de meest realistische scenario's en onzekerheden voor de toekomst.

Artificiële intelligentie: vloek of zegen?

05 nov 2018 20:00
Lezing
Dr. Pieter Buteneers
expert machine learning

Grote namen zoals de Facebook founder Mark Zuckerberg en de SpaceX en Tesla founder Elon Musk hebben zich in het openbaar al uitgesproken over de impact van artificiële intelligentie: de ene met verhalen over het beloofde land, de andere met regelrechte doemscenario's. Maar wat is dit mythisch verschijnsel uit science-fictionverhalen nu eigenlijk echt? Hoe ziet het er vandaag de dag uit? En zal het al onze jobs of zelfs ons bestaan uitroeien? In deze lezing gaat dr. Buteneers dieper in op hoe het er vandaag aan toe gaat in de wereld van artificiële intelligentie en machine learning, en schetst hij de meest realistische scenario's en onzekerheden voor de toekomst.

Staatsveiligheid

03 dec 2018 20:00
Lezing
Robin Libert
FOD Justitie

Robin Libert schetst een boeiend beeld van de werking van de Belgische staatsveiligheid. Van binnenuit...

De geschiedenis van ons klimaat, de toekomst inbegrepen

11 mrt 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Eddy Keppens
geoloog, VUB

Professor emeritus Eddy Keppens (VUB), is geoloog en deed (en doet nog een beetje) onderzoek naar de evolutie van ons klimaat. Hij legt op een toegankelijke manier de mechanismen uit, die de klimaatsveranderingen op aarde sturen, en schetst een beeld van de evolutie van het aards klimaat gedurende de voorbije honderden miljoenen jaren. Tegen deze ‘natuurlijke’ achtergrond legt hij de oorzaken uit van de huidige opwarming (‘Global Warming’) sedert ca. 1900, hoe de oorzaken wetenschappelijk onderzocht worden, hoe we de gevolgen voor de toekomst kunnen inschatten, hoe zeker we daarvan kunnen zijn en waarom, en wat er nog aan te doen valt. 

Verbrande boeken, zwarte lijsten in totalitaire dictaturen

06 mei 2019 20:00
Lezing
prof. dr. Arvi Sepp

Waarom zijn totalitaire dictaturen als het nazisme en stalinisme er zo op uit om boeken te verbieden? Hoe gaan ze daarbij tewerk?  Prof. dr. Arvi Sepp (VUB) schetst fundamenten en achtergronden en zoekt uit hoe schrijvers het hen opgelegde strakke keurslijf van en de vervolging door totalitaire regimes probeerden te omzeilen.

 

Medische genetica en onze maartschappij

07 okt 2019 20:00
Lezing
prof. dr.Olivier Vanakker
Gent

Met de snelle evolutie van de (medische) genetica die we de jongste jaren kennen wordt ook steeds duidelijker dat onze maatschappij hier vaak op zeer tegengestelde manieren op reageert. Enerzijds is er de wens om zoveel mogelijk te weten van het eigen erfelijke materiaal - vaak geïnspireerd door het zelfbeschikkingsrecht van de persoon - terwijl anderzijds nieuwe genetische evoluties of bevindingen vaak worden geassocieerd met doembeelden zoals het elimineren van alle ‘imperfecte mensen’ of  de creatie van ‘designer baby's’. Aan de hand van concrete voorbeelden worden in deze voordracht de mogelijkheden van hedendaagse genetica gezet tegenover zijn beperkingen, de gangbare genetische technieken versus de ethische grenzen die niet mogen worden overschreden, de genetische werkelijkheid versus onrealistische verwachtingen. Hierdoor zal duidelijk worden wie de grootste invloed heeft: de genetica op de maatschappij of de maatschappij op de manier dat genetische kennis wordt toegepast.

 

Locatie: VC het Liedts - Parkstraat , Oudenaarde
Deelname gratis
info en inschrijven: norbertvy@gmail.com

Suikerziekte: Is mijn been nog te redden?

04 nov 2019 20:00
Lezing
prof. dr. Dimitri Aerden
UZ Brussel

Wie “Topdokter” Dimitri Aerden (VUB) op VIER aan de slag zag, weet wat hij mag verwachten: een heldere en nuttige uiteenzetting, niet gespeend van humor.

"Diabetesvoetwonden zijn catastrofes-in-wording: nog al te vaak eindigen ze in een amputatie. Eén van de redenen is dat diabetespatiënten de ernst van hun voetwonde niet tijdig inschatten. Maar amputaties bij diabetespatiënten zijn te voorkomen, is mijn boodschap."

 

Locatie: VC het Liedts - Parkstraat , Oudenaarde
Deelname gratis
 

China als regionale en wereldmacht

02 dec 2019 20:00
Lezing
prof. dr. Bart Dessein
UGent - Vakgroep Talen en Culturen

China is in de 21ste eeuw uitgegroeid tot een economische wereldmacht en ook haar geopolitieke invloed is steeds nadrukkelijker merkbaar. In 2004 werd deze opgang ‘Beijing Consensus’ genoemd. In China zelf wordt de term ‘Chinees model’ gebruikt. Beide termen wijzen op het unieke patroon van China’s ontwikkeling en de internationale dimensie van China’s opgang – ‘Beijing Consensus’ staat tegenover ‘Washington Consensus’ en ‘Chinees model’ wijst op de navolgbaarheid van dit groeimodel in andere zich ontwikkelende landen.
Hierbij roept de herwaardering van het aloude confucianisme de vraag op naar de rol die historisch bewustzijn speelt in de vorming van China’s nationale en internationale identiteit. Deze lezing bespreekt China’s actuele internationale bewustzijn tegen de achtergrond van een nationale historische bewustzijn.

Locatie: VC het Liedts - Parkstraat , Oudenaarde
Deelname gratis
Info en inschrijven: norbertvy@gmail.com

Wetenschappelijke Eschatologie of de Leer van het Einde der Tijden

02 mrt 2020 20:00
Lezing
dr. Mauritz Kelchtermans

Tot voor een aantal jaren was de Apocalyps en alles wat daar mee te maken heeft, een exclusief domein van de verschillende godsdiensten. De leer van het einde der tijden is echter in recente jaren in belangrijke mate ook in wetenschappelijk en filosofisch perspectief geplaatst. Er zijn dan ook allerlei theorieën ontwikkeld over de te verwachten levensduur van de mensheid, en allerlei scenario’s vooropgesteld die tot uitroeiing van de mensheid en/of ondergang van de aarde (en bij extensie het zonnestelsel en het heelal) kunnen leiden. Beide aspecten worden uitvoerig belicht, resulterend in twee doemdenkerige conclusies. Enerzijds is het niet uit te sluiten dat de mensheid niet zo gek lang meer te leven heeft en anderzijds neemt het aantal bedreigingen voor leven op aarde ook niet per se af. Maar misschien zijn er toch nog uitwegen?

Onverklaarbare genezingen en wonderen

06 apr 2020 20:00
Lezing
Geannuleerd
Dr. Catherine de Jong
Vereniging tegen kwakzalverij (NL)

Is er een medische verklaring voor onverklaarbare genezingen en wonderen zoals die in de bijbel worden beschreven en zoals die in Lourdes en andere bedevaartsplaatsen nog steeds plaatsvinden ? Wanneer spreken we eigenlijk van een onverklaarbare genezing of wonder ? Welke verklaring bieden de geneeskunde en de medische psychologie ? Catherine de Jong ging op onderzoek uit . . .

SFEERFOTO'S