kern Oostkust (Blankenberge)

Voorzitter: 

dhr. Ivan Bruneel

0475 306 820

upv@vub.be

LOCATIE

Vrijzinnig Centrum Noorderlicht Oostkust
J. Vande Puttelaan 1
8370  Blankenberge
 

DEELNAME

Gratis, tenzij anders vermeld
 

PROGRAMMA

Locatie:

De oorsprong van religie

03 dec 2020 14:30
Geannuleerd
Dr. Marc Vermeersch
Historicus Ugent

Hoe ontstond religie en wat is de link met de wereldwijd los van elkaar bestaande, oudste vooroudercultussen? Dr. Marc Vermeersch gaat er dieper op in aan de hand van een aantal boeiende voorbeelden.
I.s.m. HV Blankenberge.

Afgelopen activiteiten

China als regionale en wereldmacht

08 nov 2018 14:30
Lezing
Prof. dr. Bart Dessein
UGent

China is in de 21ste eeuw uitgegroeid tot een economische
wereldmacht en ook haar geopolitieke invloed is steeds nadrukkelijker
merkbaar. In 2004 werd deze opgang 'Beijing Consensus' genoemd. In China zelf
wordt de term 'Chinees model' gebruikt. Beide termen wijzen op het unieke
patroon van China's ontwikkeling en op de internationale dimensie van China's
opgang - 'Beijing Consensus' staat tegenover 'Washington Consensus' en
'Chinees model' wijst op de navolgbaarheid van dit groeimodel in andere zich
ontwikkelende landen. Hierbij roept de herwaardering van het aloude
confucianisme de vraag op naar de rol die historisch bewustzijn speelt in de
vorming van China's nationale en internationale identiteit. Deze lezing
bespreekt China's actuele internationale positie tegen de achtergrond van
haar nationale historische bewustzijn.

Medische mythen, waarheden en achtergronden

06 dec 2018 14:30
Lezing
Prof. dr. Dirk Devroey
VUB

Voor vele mensen is gezondheid een belangrijke doelstelling in hun leven. Vele boeken en websites beloven het eeuwige leven of rijken op zijn minst een aantal middeltjes aan om langer gezond te blijven of om ziektes te genezen. Op hetzelfde moment geven online kranten en reclameberichten gezondheidstips. En dan spreken we nog niet over de mondelinge overlevering van gezondheidstips zoals het gebruik van uien tegen verkoudheid of vlierbessensiroop tegen hoest. Vele van deze gezondheidstips zijn verkeerd en zijn mythes. De voordracht geeft een beter zicht op al deze - al of niet verkeerde - claims en legt uit hoe de misverstanden ontstaan zijn.

Zygmunt Bauman - Vreemde wereld

07 feb 2019 14:30
Lezing
Prof. dr. Marc Van den Bossche
VUB

Prof. dr.  Marc van den Bossche (VUB) duidt de opvattingen van Zygmunt Bauman over de vloeibare samenleving, waarin de  levensomstandigheden zo snel veranderen dat niemand de kans krijgt om vastheid te verwerven. Het vloeibare leven voedt zichzelf met een knagend gevoel van ontevredenheid. Toch draagt Baumans visie een krachtig appel tot een andere manier van leven in zich. 

De Bijbel, een vrij zinnige lezing

07 mrt 2019 14:30
Lezing
Prof. dr. Ludo Abicht
UAntwerpen

Onze taal is doorspekt met uitdrukkingen uit de Bijbel, onze geschiedenis en filosofie doorvlochten van het christendom. Grote delen van de wereldliteratuur staan vol verwijzingen naar het Oude en het Nieuwe Testament. Westerse waarden vinden hun wortels in de Bijbel. Kortom, wie de Bijbel niet kent, begrijpt grote mijlpalen, monumenten en verhalen van de westerse geschiedenis en cultuur niet. Ludo Abicht herlas de Bijbel, kritisch, nietdogmatisch, empathisch en biedt zowel niet-gelovigen als gelovigen een grondige kennismaking met de Bijbel. Deze vrij zinnige lezing helpt dus de Bijbel (beter) te begrijpen. 

De oorsprong van liefde

04 apr 2019 14:30
Marc Vermeersch

Zeelucht: een nieuwe bron van medicijnen?

02 mei 2019 14:30
Lezing
Jana Asselman

Onze zeeën en oceanen bevatten een grote diversiteit van bacteriën en algen die allerhande moleculen produceren. Via golfslag komen deze moleculen uiteindelijk in de lucht terecht waar ze ingeademd kunnen worden door de mens. Maar wat zijn deze moleculen precies en welke effecten kunnen ze mogelijks hebben op ons lichaam? Kunnen ze mogelijks een bron zijn van nieuwe medicijnen of zijn ze eerder een risico voor de mens?

 

Slaapproblemen bij ouderen

03 okt 2019 14:30
Lezing
Dr. Yvette Geerts
AZ Zeno

Veel mensen kennen wel eens een periode met slaapproblemen. Gelukkig zijn die vaak tijdelijk. We staan stil bij de oorzaken van diverse slaapproblemen en bekijken we wat je er aan kan doen. Zo’n 10 procent van de mensen zoekt hulp. Meestal voor klachten als moeilijk inslapen, slecht doorslapen of te vroeg wakker worden. Maar ook klachten als slaperigheid overdag, slaapapneu en rusteloze benen komen aan bod.
Dr. Yvette Geerts, neuroloog in het AZ Zeno geeft tips om met slaapproblemen om te gaan en antwoord graag op uw vragen.

Deelnameprijs: €2
Infoen inschrijven: ivan.bruneel@skynet.be
Locatie:VLC Noorderlicht - J. Vandeputtenlaan , 8370 Blankenberge

Hoe groen zijn onze voertuigen

05 dec 2019 14:30
Lezing
Expert van HoWest -Sustainable Energy System Management

Wie een nieuwe auto aan te schaffen overweegt misschien een elektrische auto te kopen. Je gebruikt dan geen fossiele brandstoffen dus het is minder slecht voor het milieu. De batterijen worden ook steeds beter dus je kunt verder rijden voordat je weer moet opladen. Ook in andere voertuigen is elektrische ondersteuning steeds vaker gebruikelijk, denk aan fietsen en deelstepjes.
Maar zijn deze innovaties wel zo milieuvriendelijk als het lijkt? Waar komen de grondstoffen voor de batterijen vandaan? En verbruik je voor dezelfde afstand niet meer energie dan met fossiele brandstoffen?

Een expert van de onderzoeksgroep ‘Sustainable Energy System Management’ van HoWest verduidelijkt de complexiteit van ‘groene’ voertuigen.

Deelnameprijs: €2
Infoen inschrijven: ivan.bruneel@skynet.be
Locatie:VLC Noorderlicht - J. Vandeputtenlaan , 8370 Blankenberge

 

Fairisme

01 okt 2020 14:30
Charles Leclef
Brouwer-filosoof

Brouwer-filosoof Charles Leclef pleit voor fairisme als manier om de samenleving in te richten. Een eerlijke vorm van samenleven, waarbij steeds vertrokken wordt van de vraag ‘Is dit fair?’. Een boeiende andere kijk en -isme!
I.s.m. HV Blankenberge.

SFEERFOTO'S