kern Oostkust (Blankenberge)

Voorzitter: 

dhr. Ivan Bruneel

0475 306 820

upv@vub.be

LOCATIE

Vrijzinnig Centrum Noorderlicht Oostkust
J. Vande Puttelaan 1
8370  Blankenberge
 

DEELNAME

Gratis, tenzij anders vermeld
 

PROGRAMMA

Locatie:

Afgelopen activiteiten

China als regionale en wereldmacht

08 nov 2018 14:30
Lezing
Prof. dr. Bart Dessein
UGent

China is in de 21ste eeuw uitgegroeid tot een economische
wereldmacht en ook haar geopolitieke invloed is steeds nadrukkelijker
merkbaar. In 2004 werd deze opgang 'Beijing Consensus' genoemd. In China zelf
wordt de term 'Chinees model' gebruikt. Beide termen wijzen op het unieke
patroon van China's ontwikkeling en op de internationale dimensie van China's
opgang - 'Beijing Consensus' staat tegenover 'Washington Consensus' en
'Chinees model' wijst op de navolgbaarheid van dit groeimodel in andere zich
ontwikkelende landen. Hierbij roept de herwaardering van het aloude
confucianisme de vraag op naar de rol die historisch bewustzijn speelt in de
vorming van China's nationale en internationale identiteit. Deze lezing
bespreekt China's actuele internationale positie tegen de achtergrond van
haar nationale historische bewustzijn.

Medische mythen, waarheden en achtergronden

06 dec 2018 14:30
Lezing
Prof. dr. Dirk Devroey
VUB

Voor vele mensen is gezondheid een belangrijke doelstelling in hun leven. Vele boeken en websites beloven het eeuwige leven of rijken op zijn minst een aantal middeltjes aan om langer gezond te blijven of om ziektes te genezen. Op hetzelfde moment geven online kranten en reclameberichten gezondheidstips. En dan spreken we nog niet over de mondelinge overlevering van gezondheidstips zoals het gebruik van uien tegen verkoudheid of vlierbessensiroop tegen hoest. Vele van deze gezondheidstips zijn verkeerd en zijn mythes. De voordracht geeft een beter zicht op al deze - al of niet verkeerde - claims en legt uit hoe de misverstanden ontstaan zijn.

Zygmunt Bauman - Vreemde wereld

07 feb 2019 14:30
Lezing
Prof. dr. Marc Van den Bossche
VUB

Prof. dr.  Marc van den Bossche (VUB) duidt de opvattingen van Zygmunt Bauman over de vloeibare samenleving, waarin de  levensomstandigheden zo snel veranderen dat niemand de kans krijgt om vastheid te verwerven. Het vloeibare leven voedt zichzelf met een knagend gevoel van ontevredenheid. Toch draagt Baumans visie een krachtig appel tot een andere manier van leven in zich. 

De Bijbel, een vrij zinnige lezing

07 mrt 2019 14:30
Lezing
Prof. dr. Ludo Abicht
UAntwerpen

Onze taal is doorspekt met uitdrukkingen uit de Bijbel, onze geschiedenis en filosofie doorvlochten van het christendom. Grote delen van de wereldliteratuur staan vol verwijzingen naar het Oude en het Nieuwe Testament. Westerse waarden vinden hun wortels in de Bijbel. Kortom, wie de Bijbel niet kent, begrijpt grote mijlpalen, monumenten en verhalen van de westerse geschiedenis en cultuur niet. Ludo Abicht herlas de Bijbel, kritisch, nietdogmatisch, empathisch en biedt zowel niet-gelovigen als gelovigen een grondige kennismaking met de Bijbel. Deze vrij zinnige lezing helpt dus de Bijbel (beter) te begrijpen. 

De oorsprong van liefde

04 apr 2019 14:30
Marc Vermeersch

Zeelucht: een nieuwe bron van medicijnen?

02 mei 2019 14:30
Lezing
Jana Asselman

Onze zeeën en oceanen bevatten een grote diversiteit van bacteriën en algen die allerhande moleculen produceren. Via golfslag komen deze moleculen uiteindelijk in de lucht terecht waar ze ingeademd kunnen worden door de mens. Maar wat zijn deze moleculen precies en welke effecten kunnen ze mogelijks hebben op ons lichaam? Kunnen ze mogelijks een bron zijn van nieuwe medicijnen of zijn ze eerder een risico voor de mens?

 

SFEERFOTO'S