kern Oostkust (Blankenberge)

Voorzitter: 

dhr. Ivan Bruneel

0475 306 820

upv@vub.be

LOCATIE

Vrijzinnig Centrum Noorderlicht Oostkust
J. Vande Puttelaan 1
8370  Blankenberge
 

DEELNAME

Gratis, tenzij anders vermeld
 

PROGRAMMA

Locatie:

Afgelopen activiteiten

Taalstoornissen bij senioren

08 okt 2015 14:30
Lezing
Mevr. Luce Plasschaert, em.
orthopedagoge en auteur m.b.t. het onderwerp

Talige communicatie gebruiken we als iets vanzelfsprekend, maar we beseffen pas wat voor machtig instrument het is als er iets mee misloopt: een wezenlijk deel van ons mens-zijn, voor identiteit, eigenwaarde en levensgeluk.

Bij senioren doen de ingrijpende problemen zich vooral voor als stem- en spraakstoornissen, gehoor- en gezichtsstoornissen, in gevallen van dementie en afasie. Het is belangrijk dat deze problemen zo snel mogelijk herkend worden om tot een grondige diagnose en aangepaste hulp te komen.

Die kunnen ervoor zorgen dat de problemen aanzienlijk beperkt worden. Afasie is waarschijnlijk de zwaarste taalstoornis. Daarom gaan we hier iets verder op in.

Aansluitend kijken we naar de kleine verschuivingen in de talige communicatie die zich bij de meeste – ook gezonde – senioren voordoen en de reacties van jongeren daarop.

Deelname: € 2

Locatie:

Talige communicatie gebruiken we als iets vanzelfsprekend, maar we beseffen pas wat voor machtig instrument het is als er iets mee misloopt: een wezenlijk deel van ons mens-zijn, voor identiteit, eigenwaarde en levensgeluk.

Bij senioren doen de ingrijpende problemen zich vooral voor als stem- en spraakstoornissen, gehoor- en gezichtsstoornissen, in gevallen van dementie en afasie. Het is belangrijk dat deze problemen zo snel mogelijk herkend worden om tot een grondige diagnose en aangepaste hulp te komen.

Die kunnen ervoor zorgen dat de problemen aanzienlijk beperkt worden. Afasie is waarschijnlijk de zwaarste taalstoornis. Daarom gaan we hier iets verder op in.

Aansluitend kijken we naar de kleine verschuivingen in de talige communicatie die zich bij de meeste – ook gezonde – senioren voordoen en de reacties van jongeren daarop.

Deelname: € 2

Locatie:

Vrijzinnig Centrum Noorderlicht Oostkust

De oorsprong van religie

05 nov 2015 14:30
Lezing
Dhr. Marc Vermeersch
historicus, auteur

“Wat de exacte oorsprong is van religie is altijd in nevels blijven hangen."

Op basis van archeologische vondsten, antropologisch onderzoek en de biologie van de mens stelt Marc Vermeersch een oplossing voor en hij maakte het zich daarbij niet gemakkelijk: hij moest een oplossing vinden voor het feit dat religie zeer lang bestaat (misschien meer dan 1,4 M jaar) en gebaseerd is op niet-waarneembare verschijnselen als zielen, geesten en goden.

De meeste kenmerken van hedendaagse religies bestonden reeds bij de religies van jagers en verzamelaars.

Vermeersch is auteur van "De geschiedenis van de mens. Deel 1 Jagers en verzamelaars. Boek 1, van Pan tot Homo sapiens", 2008.”

Deelname: € 2

Locatie:

“Wat de exacte oorsprong is van religie is altijd in nevels blijven hangen."

Op basis van archeologische vondsten, antropologisch onderzoek en de biologie van de mens stelt Marc Vermeersch een oplossing voor en hij maakte het zich daarbij niet gemakkelijk: hij moest een oplossing vinden voor het feit dat religie zeer lang bestaat (misschien meer dan 1,4 M jaar) en gebaseerd is op niet-waarneembare verschijnselen als zielen, geesten en goden.

De meeste kenmerken van hedendaagse religies bestonden reeds bij de religies van jagers en verzamelaars.

Vermeersch is auteur van "De geschiedenis van de mens. Deel 1 Jagers en verzamelaars. Boek 1, van Pan tot Homo sapiens", 2008.”

Deelname: € 2

Locatie:

Vrijzinnig Centrum Noorderlicht Oostkust

Gezond ouder worden zonder kanker

03 dec 2015 14:30
Lezing
Professor Dirk Devroey
huisartsgeneeskunde, Vrije Universiteit Brussel

Deelname: € 2

Locatie:

Samenleven in diversiteit vanuit het perspectief van bewoners (Blankenberge)

04 feb 2016 14:30
Ympkje Albeda
Doctoraatsonderzoekster Universiteit Antwerpen

Ympkje Albeda werkt als doctoraatsonderzoekster aan de Universiteit Antwerpen. In het kader van het Europese onderzoeksproject DIVERCITIES interviewde ze meer dan 50 bewoners in Antwerpen over hun ervaringen met diversiteit. In deze presentatie worden enkele resultaten weergegeven. In hoeverre heeft diversiteit een rol gespeeld in de keuze om in een bepaalde wijk te wonen? Hoe verloopt het contact met verschillende buurtbewoners? En hoe is het om kinderen op te laten groeien in diversiteit?

Ympkje Albeda werkt als doctoraatsonderzoekster aan de Universiteit Antwerpen. In het kader van het Europese onderzoeksproject DIVERCITIES interviewde ze meer dan 50 bewoners in Antwerpen over hun ervaringen met diversiteit. In deze presentatie worden enkele resultaten weergegeven. In hoeverre heeft diversiteit een rol gespeeld in de keuze om in een bepaalde wijk te wonen? Hoe verloopt het contact met verschillende buurtbewoners? En hoe is het om kinderen op te laten groeien in diversiteit?

Vrijzinnig Centrum Noorderlicht Oostkust

Delirium/verwardheid versus dementie? (Blankenberge)

03 mrt 2016 14:30
Siddharta Lieten
(UZ Geriatrie)

De Genetische Revolutie

07 apr 2016 14:30
Lezing
Jean-Jacques Cassiman
Prof. dr. em.

Het ‘Menselijk Genoom project’ is beëindigd in 2003. Een historische mijlpaal in de biologie werd bereikt.

Variaties in de samenstelling van regio’s in het DNA, mede verantwoordelijk voor complexe ziekten zoals hart- en vaatziekten, depressies, reuma, kanker en vele anderen worden duidelijk en kunnen steeds beter, sneller en goedkoper in kaart worden gebracht.

De revolutie heeft zich echter niet beperkt tot de technologie en de kennis. Ook de genetische dienstverlening heeft zich over de jaren moeten aanpassen. Het is duidelijk dat er ook heel wat vragen rijzen over de impact van deze revolutie op onze samenleving, en zeker ook op de toekomst van onze soort.

Het ‘Menselijk Genoom project’ is beëindigd in 2003. Een historische mijlpaal in de biologie werd bereikt.

Variaties in de samenstelling van regio’s in het DNA, mede verantwoordelijk voor complexe ziekten zoals hart- en vaatziekten, depressies, reuma, kanker en vele anderen worden duidelijk en kunnen steeds beter, sneller en goedkoper in kaart worden gebracht.

De revolutie heeft zich echter niet beperkt tot de technologie en de kennis. Ook de genetische dienstverlening heeft zich over de jaren moeten aanpassen. Het is duidelijk dat er ook heel wat vragen rijzen over de impact van deze revolutie op onze samenleving, en zeker ook op de toekomst van onze soort.

Vrijzinnig Centrum Noorderlicht Oostkust

Bokkenrijders, de laatste heksenprocessen in de Nederlanden (Blankenberge)

05 mei 2016 14:30
Lezing
François Van Gehuchten

Bokkenrijders spreken tot de verbeelding. Hun optreden vormde een combinatie van misdaad en magie, van gruwel en griezel. Vlogen zij op bokken en waaruit bestonden hun duivelse rituelen? Zij leefden in de eeuw van Jan de Lichte, Baekeland en andere illustere bendes en bendeleiders. Wat maakte die bokkenrijders zo speciaal? Waren alle 18de eeuwse bendes bokkenrijders en zo niet: waarin ligt dan het verschil?

Bokkenrijders spreken tot de verbeelding. Hun optreden vormde een combinatie van misdaad en magie, van gruwel en griezel. Vlogen zij op bokken en waaruit bestonden hun duivelse rituelen? Zij leefden in de eeuw van Jan de Lichte, Baekeland en andere illustere bendes en bendeleiders. Wat maakte die bokkenrijders zo speciaal? Waren alle 18de eeuwse bendes bokkenrijders en zo niet: waarin ligt dan het verschil?

Vrijzinnig Centrum Noorderlicht Oostkust

Waarom kritisch denken? (Blankenberge)

06 okt 2016 14:30
Lezing
Dr. Stefaan Blancke
Ugent

De Genetische Revolutie (Blankenberge)

03 nov 2016 16:00
Lezing
dr. Jean-Jacques Cassiman
Prof. dr. em.
Het ‘Menselijk Genoom project’ is beëindigd in 2003. Een historische mijlpaal in de biologie werd bereikt. Variaties in de samenstelling van regio’s in het DNA, mede verantwoordelijk voor complexe ziekten zoals hart- en vaatziekten, depressies, reuma, kanker en vele anderen worden duidelijk en kunnen steeds beter, sneller en goedkoper in kaart worden gebracht. De revolutie heeft zich echter niet beperkt tot de technologie en de kennis. Ook de genetische dienstverlening heeft zich over de jaren moeten aanpassen. Het is duidelijk dat er ook heel wat vragen rijzen over de impact van deze revolutie op onze samenleving, en zeker ook op de toekomst van onze soort.

Amyotrofe lateraal sclerose (ALS) (Blankenberge)

01 dec 2016 14:30
Lezing
Véronique Bissay
Neurologe
Amyotrofe lateraal sclerose (ALS) is een degeneratieve ziekte waarbij de zenuwbanen, die de skeletspieren besturen, getroffen worden. Dit heeft een toenemende spierzwakte en dus verlammingsverschijnselen tot gevolg. Wanneer de ademhalingsspieren en keelspieren betrokken geraken, treden ademnood, spraak- en slikstoornissen op. Tot op heden bestaat er geen doeltreffende
behandeling maar kan wel ondersteunende zorg verleend worden.

Brengt digitale technologie ons dichter bij elkaar? (Blankenberge)

02 feb 2017 14:30
Lezing
Katleen Gabriels
vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, VUB
Niet enkel op sociale netwerksites zoals ‘Twitter’ of ‘Facebook’ kan je volgers hebben, dankzij huidige technologieën kan je anderen voortdurend op afstand volgen. GPS-trackers zoals ‘Spotter’ of apps zoals ‘Life360’ zorgen er bijvoorbeeld voor dat ouders hun kinderen steeds kunnen traceren en monitoren, zodat ze virtueel verbonden blijven. We leven in een algoritmische cultuur, waarin we onszelf, elkaar en onze omgeving via data en metingen benaderen. Hoewel deze technologieën ons
dichter bij elkaar brengen, omdat ze ons meer dan ooit aan elkaar verbinden, staat de vraag centraal in hoeverre ze ons ook moreel verbinden. Deze lezing biedt een filosofische reflectie op onze voortdurende digitale verbondenheid en bespreekt ook ethische gevolgen ervan.

Naar één wereld. De drie stappen van globalisering (Blankenberge)

02 mrt 2017 14:30
Hugo Van de Voorde
Volgens Hugo Van de Voorde heeft ook de economie een geschiedenis en dus ook de huidige globalisering. Zijn stelling is dat de huidige globalisering de derde in de rij is. De eerste globalisering was er gericht op koophandel en kolonisatie (16de-18de eeuw). De tweede was een industriële en imperialistische globalisering tijdens de lange 19de eeuw. Die leerde ons dat een globalisering niet uit de lucht komt vallen, maar ‘mensenwerk’ is en – indien slecht ‘gemanaged’ – ook afgebroken kan worden, wat gebeurd is in 1914. Pas zo’n 75 jaar later werd opnieuw het niveau bereikt van de tweede globalisering. De derde globalisering uit zich op digitaal en financieel vlak (voor en na 2000). Dat historisch verhaal brengt hij in deze lezing, waarbij hij ook de huidige situatie bijzonder kritisch bekijkt: de asymmetrie tussen de reële economie en de financiële ‘trouvailles’ is voor hem een signaal dat er in de voorbije decennia heel wat is misgelopen.
 

Waarom is er nog steeds religie? (Blankenberge)

04 mei 2017 14:30
Lezing
Dennis Vanden Auweele
Centrum voor Metafysica, Godsdienst- en Cultuurfilosofie, KU Leuven

Israël-Palestina: wat is het probleem? (Blankenberge)

05 okt 2017 14:30
Lezing
Ludo Abicht
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen, Universiteit Antwerpen

1897 -1917  120 jaar woedt het conflict tussen Israël en de Palestijnen: God, land, water en ideologieën.  Er is voorlopig een oplossing in zicht, maar het is nuttig de diepe en taaie wortels en de evolutie sinds 1947 opnieuw kritisch te bekijken. Alleen zo kunnen we iets
zinvols zeggen over noodzakelijke en wellicht haalbare oplossingen.

Ouderen & Seksualiteit (Blankenberge)

09 nov 2017 14:30
Lezing
Dirk Devroey
Huisartsengeneeskunde, VUB

Van armoede tot armwoede (Blankenberge)

22 feb 2018 20:00
Lezing

De rijkdommen van de zee en de oceanen bedreigd (Blankenberge)

01 mrt 2018 14:30
Lezing
Jan Seys
Vlaams Instituut voor de Zee

De helft van de zuurstof komt uit zee, 90% van alle goederentransport benut de zoute plas en de oceaan is de motor van het klimaat, de watercyclus en zoveel meer. Straks beginnen we ook op grote diepte ertsen te ontginnen op "buitenaardse" plekken van de diepzeebodem.

Anderzijds koesteren we de zee en steigeren we als er nog eens een olietanker zijn goedje heeft uitgebraakt of als onheilspellende berichten over overbevissing, walvisjacht of plastic eilanden de wereld rondgaan.

In deze presentatie passeren bedreigingen en opportuniteiten van het blauwe goud de revue en wordt toegelicht hoe onderzoek hierin een fundamentele rol spelt.

Artrose, oorzaken en behandeling

03 mei 2018 14:30
Lezing
Dr. Mark Walschot
Dienst Reumatologie UZ Brussel

Hoe ontstaat artrose en wat kan eraan gedaan worden? Dokter Walschot zet op een rijtje wat u moet weten over de aandoening en - vooral - de mogelijke behandeling ervan.

SFEERFOTO'S