kern Oostende (Jan Du Four)

Voorzitter: 

Prof. dr. Silvain Loccufier, em.

Contactpersoon: 

contact via UPV vzw
T 02 614 82 20

LOCATIE

Vrijzinnig Centrum De Geuzetorre
Kazernelaan 1
8400  Oostende

> op de kaart

 

DEELNAME

Gratis, tenzij anders vermeld
 

Programma

In samenwerking met het Willemsfonds, de Grijze Geuzen, HVV en het Vermeylenfonds van Oostende

Locatie:

Afgelopen activiteiten

Waterloo, 1815-1914. De Europese Erfenis van Napoleon

01 okt 2015 14:30

WATERLOO, 1815-1914. DE EUROPESE ERFENIS VAN NAPOLEON Waterloo blijft een van die veldslagen waarvan we de verliezer, Napoleon Bonaparte, beter kennen dan de overwinnaars, Wellington en Blücher. Omdat het Napoleon is die voor Europa het aanschijn van de 19de eeuw bepaalde, niet zijn Engelse en Pruisische, Oostenrijkse of Russische tegenstanders. Het Europa van Wellington en Blücher is al lang verdwenen. Dat van Napoleon blijft ons verbazingwekkend nabij.

Mark Heirman is Schrijver en Politiek Filosoof.  Van hem verscheen Waterloo 1815-1914, De Europese erfenis van Napoleon, uitgekomen (Hautekiet, 2014) en Napoleon. 200 jaar na Waterloo (Knack-Historia, 2015).

WATERLOO, 1815-1914. DE EUROPESE ERFENIS VAN NAPOLEON Waterloo blijft een van die veldslagen waarvan we de verliezer, Napoleon Bonaparte, beter kennen dan de overwinnaars, Wellington en Blücher. Omdat het Napoleon is die voor Europa het aanschijn van de 19de eeuw bepaalde, niet zijn Engelse en Pruisische, Oostenrijkse of Russische tegenstanders. Het Europa van Wellington en Blücher is al lang verdwenen. Dat van Napoleon blijft ons verbazingwekkend nabij.

Mark Heirman is Schrijver en Politiek Filosoof.  Van hem verscheen Waterloo 1815-1914, De Europese erfenis van Napoleon, uitgekomen (Hautekiet, 2014) en Napoleon. 200 jaar na Waterloo (Knack-Historia, 2015).

Vrijzinnig Centrum De Geuzetorre

Omgaan met radicalisering

06 okt 2015 19:00
Lezing
Dhr. Hans Bonte (onder voorbehoud)
Burgemeester Stad Vilvoorde
Mevr. Karin Heremans
Directeur Koninklijk Atheneum Antwerpen

Hans Bonte (sp.a) is sinds 2013 burgemeester van Vilvoorde. Tijdens het eerste jaar van zijn burgemeestersambt verscheen Bonte verscheidene malen in de media.

Begin 2013 trok hij samen met de burgemeesters van Mechelen en Antwerpen aan de alarmbel omtrent de problematiek van jonge vertrekkende islamitische strijders in de Syrische burgeroorlog. Hij pleitte in deze context voor het intrekken van de Belgische nationaliteit van deze jongeren.

Bonte werd uitgenodigd door de Amerikaanse president Barack Obama om te spreken op de internationale top plaats over veiligheid in de Verenigde Staten (18 februari 2015) die werd georganiseerd naar aanleiding van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs.

 

Karin Heremans (Open Vld) is directeur van het Koninklijk Atheneum Antwerpen en auteur van 'Een tip van de sluier'.

Scholen moeten in dialoog blijven gaan met jongeren die dreigen te radicaliseren. Dat staat in een manifest dat 100 onderwijsdeskundigen uit heel Europa samen hebben opgesteld.

Karin Heremans schreef mee aan het manifest. Volgens haar kan het onderwijs voorkomen dat jongeren radicaliseren, onder meer door aandacht te besteden aan democratie en burgerschap.

Maar de strijd tegen de radicalisering is geen taak van het onderwijs alleen, benadrukt het manifest ook.

Gratis toegang

Locatie:

Hans Bonte (sp.a) is sinds 2013 burgemeester van Vilvoorde. Tijdens het eerste jaar van zijn burgemeestersambt verscheen Bonte verscheidene malen in de media.

Begin 2013 trok hij samen met de burgemeesters van Mechelen en Antwerpen aan de alarmbel omtrent de problematiek van jonge vertrekkende islamitische strijders in de Syrische burgeroorlog. Hij pleitte in deze context voor het intrekken van de Belgische nationaliteit van deze jongeren.

Bonte werd uitgenodigd door de Amerikaanse president Barack Obama om te spreken op de internationale top plaats over veiligheid in de Verenigde Staten (18 februari 2015) die werd georganiseerd naar aanleiding van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs.

 

Karin Heremans (Open Vld) is directeur van het Koninklijk Atheneum Antwerpen en auteur van 'Een tip van de sluier'.

Scholen moeten in dialoog blijven gaan met jongeren die dreigen te radicaliseren. Dat staat in een manifest dat 100 onderwijsdeskundigen uit heel Europa samen hebben opgesteld.

Karin Heremans schreef mee aan het manifest. Volgens haar kan het onderwijs voorkomen dat jongeren radicaliseren, onder meer door aandacht te besteden aan democratie en burgerschap.

Maar de strijd tegen de radicalisering is geen taak van het onderwijs alleen, benadrukt het manifest ook.

Gratis toegang

Locatie:

Vrijzinnig Centrum De Geuzetorre

Iberia, muziek uit en over Spanje

08 okt 2015 14:30
Lezing
Dhr. Ronald Vanquaethem
Een initiatief en organisatie van Willemsfonds Oostende

Deelname:

Willemsfonds en UPV-leden:  € 4,50
Houders van Cultuurkaart Oostende: € 5
Leden van de Fakkelclub: € 5
Normale prijs: € 6

 

Info en reservatie

Mevr. Sonja De Craemer
T 059 80 21 41

E Sonja.decraemer@skynet.be

Locatie:

Deelname:

Willemsfonds en UPV-leden:  € 4,50
Houders van Cultuurkaart Oostende: € 5
Leden van de Fakkelclub: € 5
Normale prijs: € 6

 

Info en reservatie

Mevr. Sonja De Craemer
T 059 80 21 41

E Sonja.decraemer@skynet.be

Locatie:

Vrijzinnig Centrum De Geuzetorre

Edith Piaf

15 okt 2015 14:30
Lezing
Dhr. Toon Hilleewaere
Een initiatief en organisatie van Willemsfonds Oostende

Deelname:

Willemsfonds en UPV-leden:  € 4,50
Houders van Cultuurkaart Oostende: € 5
Leden van de Fakkelclub: € 5
Normale prijs: € 6

 

Info en reservatie

Mevr. Sonja De Craemer
T 059 80 21 41

E Sonja.decraemer@skynet.be

Locatie:

Deelname:

Willemsfonds en UPV-leden:  € 4,50
Houders van Cultuurkaart Oostende: € 5
Leden van de Fakkelclub: € 5
Normale prijs: € 6

 

Info en reservatie

Mevr. Sonja De Craemer
T 059 80 21 41

E Sonja.decraemer@skynet.be

Locatie:

Vrijzinnig Centrum De Geuzetorre

Spanning tussen Rusland en de Europese Unie

22 okt 2015 15:00
Lezing
Prof. dr. Peter Elsuwege
vakgroep Europees Recht, Universiteit Gent
Een initiatief en organisatie van Willemsfonds Oostende

De relaties tussen Rusland en de Europese Unie staan onder druk naar aanleiding van de crisis in Oekraïne.

De vraag rijst hoe het zover is kunnen komen. Wat zijn de economische, politieke en juridische knelpunten en hoe moet het nu verder?

Na een korte historische situering wordt dieper ingegaan op hete hangijzers zoals energie, migratie en economische integratie.

Deelname:

Willemsfonds en UPV-leden:  € 4,50
Houders van Cultuurkaart Oostende: € 5
Leden van de Fakkelclub: € 5
Normale prijs: € 6

 

Info en reservatie

Mevr. Sonja De Craemer
T 059 80 21 41

E Sonja.decraemer@skynet.be

Locatie:

De relaties tussen Rusland en de Europese Unie staan onder druk naar aanleiding van de crisis in Oekraïne.

De vraag rijst hoe het zover is kunnen komen. Wat zijn de economische, politieke en juridische knelpunten en hoe moet het nu verder?

Na een korte historische situering wordt dieper ingegaan op hete hangijzers zoals energie, migratie en economische integratie.

Deelname:

Willemsfonds en UPV-leden:  € 4,50
Houders van Cultuurkaart Oostende: € 5
Leden van de Fakkelclub: € 5
Normale prijs: € 6

 

Info en reservatie

Mevr. Sonja De Craemer
T 059 80 21 41

E Sonja.decraemer@skynet.be

Locatie:

Vrijzinnig Centrum De Geuzetorre

De Toekomst van onze parochiekerken

29 okt 2015 14:30
Lezing
Dhr. Jan Jaspers
Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur
Een initiatief en organisatie van Willemsfonds Oostende

De meest voor de hand liggende functie van een kerk is uiteraard de oorspronkelijke : een ruimte voor gebed en eredienst.

Maar door de secularisering van de samenleving gaan steeds minder mensen nar de mis, met als gevolg dat steeds meer parochiekerken komen leeg te staan. In dat geval gaat men op zoek naar een herbestemming.

Vaak blijft een kerk gewijd en wordt ze nog gebruikt voor de eredienst, maar wordt ze daarnaast ook opengesteld vor andere (religieuze) activiteiten. In geval de bisschop beslist een kerk aan de eredienst te onttrekken, kan het gebouw een andere bestemming krijgen.

Deelname:

Willemsfonds en UPV-leden:  € 4,50
Houders van Cultuurkaart Oostende: € 5
Leden van de Fakkelclub: € 5
Normale prijs: € 6

 

Info en reservatie

Mevr. Sonja De Craemer
T 059 80 21 41

E Sonja.decraemer@skynet.be

Locatie:

De meest voor de hand liggende functie van een kerk is uiteraard de oorspronkelijke : een ruimte voor gebed en eredienst.

Maar door de secularisering van de samenleving gaan steeds minder mensen nar de mis, met als gevolg dat steeds meer parochiekerken komen leeg te staan. In dat geval gaat men op zoek naar een herbestemming.

Vaak blijft een kerk gewijd en wordt ze nog gebruikt voor de eredienst, maar wordt ze daarnaast ook opengesteld vor andere (religieuze) activiteiten. In geval de bisschop beslist een kerk aan de eredienst te onttrekken, kan het gebouw een andere bestemming krijgen.

Deelname:

Willemsfonds en UPV-leden:  € 4,50
Houders van Cultuurkaart Oostende: € 5
Leden van de Fakkelclub: € 5
Normale prijs: € 6

 

Info en reservatie

Mevr. Sonja De Craemer
T 059 80 21 41

E Sonja.decraemer@skynet.be

Locatie:

Vrijzinnig Centrum De Geuzetorre

Onze privacy in gevaar? "Dat kan zo niet blijven duren."

10 nov 2015 19:00
Lezing
Dhr. Bart Tommelein
Staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude, privacy en Noordzee
Dhr. Willem Debeuckelaere
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Gratis toegang

Locatie:

Gratis toegang

Locatie:

Vrijzinnig Centrum De Geuzetorre

Een blik op onze energietoekomst (Oostende)

28 mrt 2017 19:00
Bart Tommelein
Vlaams minister van Energie
Het beleidsdomein energie staat voor grote veranderingen, die zeer tastbaar zullen zijn voor elke Vlaming. Als Vlaams minister van Energie ziet Bart Tommelein het als een belangrijke opdracht om alle facetten hiervan grondig uit te leggen.
 
Daarom komt hij op dinsdag 28 maart 2017 langs in Oostende om de leden van het UPV, het Willemsfonds, het Vermeylenfonds en het VOC te informeren en hun vragen te beantwoorden.
 
Onze provincie doet al heel wat om efficiënter en solidair met energie om te gaan, maar natuurlijk willen we het altijd beter doen. Wil u graag weten wat u kan doen?
 
Kom dan met al uw vragen naar deze activiteit en verruim je kennis.
 

De evolutie van de maatschappij: het geval België. 1830 tot heden (Oostende)

25 apr 2017 19:00
Lezing
Prof. dr. Els Witte, em.
Vlaamse Club, VUB

De vooraanstaande historici Els Witte, Alain Meynen en Dirk Luyten beschrijven het politieke proces in zijn bredere maatschappelijke context. Niet alleen de strijd om de macht in de politiek en de Wetstraat, maar ook de economische en sociale veranderingen en de pressiegroepen die ze mee doordrukten, worden belicht. Alle belangrijke gebeurtenissen vanaf 1830 worden op thematisch-chronologische wijze behandeld, met als rode draden de sociaal-economische, de levensbeschouwelijke en de communautaire tegenstellingen in ons land. Ook recente ontwikkelingen zoals de bankencrisis, BHV, de zesde staatshervorming en de aanvallen in Zaventem en de Brusselse metro komen ter sprake. 

SFEERFOTO'S