kern Mechelen

Voorzitter: 

Tom Cools
T. 0486 78 02 34

LOCATIE

Op verschillende locaties te 2800  Mechelen. Volg de praktische info van de afzonderlijke activiteit.
 
De ganse reeks Wetenschap is ok  (najaar 2017) vindt plaats in
VC De Schakel
Steenweg 32
2800 Mechelen (Grote Markt)

 

Programma

In samenwerking met het Vermeylenfonds Mechelen

Locatie:

Einstein, de mens, zijn leven en zijn werk (Mechelen)

14 sep 2017 20:00
Prof. dr. em Jean-Pierre De Greve
Vakgroep Fysica, Onderzoeksgroep astronomy and astrophysics, Vrije Universiteit Brussel

Fotonica, sleuteltechnologie van de 21e eeuw (Mechelen)

12 okt 2017 20:00
Prof. dr. Hugo Thienpont
Faculteit Ingenieurswetenschappen, VUB

Geneeskunde of gezondheidszorg: waarvoor kiezen in de toekomst? (Mechelen)

18 okt 2017 20:00
Prof. dr. Marc Noppen
UZ Brussel

Toekomst, de gevolgen en de risico’s van artificiële intelligentie en zelflerende systemen (Mechelen)

25 okt 2017 20:00
Lezing
Dr. Ir. Pieter Buteneers

Over de de toekomst, de maatschappelijke gevolgen en de risico’s van artificiële intelligentie en zelflerende systemen

In het kader van Wetenschap is best OK

Een lezingenreeks over wetenschappelijk onderzoek, de mensen die het uitvoeren (met hun menselijke kantjes) en de invloed van hun ontdekkingen op onze maatschappij. Een boeiend inzicht in de wondere, maar voor ons zo belangrijke wereld van het onderzoek.

Immuun worden tegen kanker: ontwikkeling en toekomst van anti-kanker vaccins (Mechelen)

30 nov 2017 20:00
Prof. dr. Jo Vanginderachter

Afgelopen activiteiten

Het geheim van de kosmologie ontrafeld

23 apr 2015 20:00
Lezing
Wijziging datum
Professor Gustaaf Cornelis
vakgroep Moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel
Wordt verplaatst naar 30 april!
I.s.m. Vermeylenfonds Mechelen

Kosmologen trachten de structuur van het heelal te achterhalen.

Hoe doen ze dat? Welke middelen hebben ze? Tot welke vaststellingen komen ze? Gaan ze wetenschappelijk te werk?

Maar vooral: wie zijn zij, wat drijft hen, waarom zetten ze de zoektocht verder?

Kosmologie is een fascinerende discipline waarin wetenschap, filosofie en esthetica elkaar ontmoeten als nergens anders.

Gratis deelname

Locatie:

Kosmologen trachten de structuur van het heelal te achterhalen.

Hoe doen ze dat? Welke middelen hebben ze? Tot welke vaststellingen komen ze? Gaan ze wetenschappelijk te werk?

Maar vooral: wie zijn zij, wat drijft hen, waarom zetten ze de zoektocht verder?

Kosmologie is een fascinerende discipline waarin wetenschap, filosofie en esthetica elkaar ontmoeten als nergens anders.

Gratis deelname

Locatie:

VOC Mechelen

De paradox van vrijmetselarij

20 mei 2015 20:00
Lezing
Dhr. Jimmy Koppen
CAVA, Vrije Universiteit Brussel
I.s.m. Vermeylenfonds Mechelen

De Belgische vrijmetselaarsloges tellen op dit moment ongeveer 25.000 leden, en het aantal blijft toenemen. Toch lijkt de vrijmetselarij versnipperd te zijn. Voor welke kansen en uitdagingen staat de Loge vandaag?

Welke posities nemen koepels, werkplaatsen en individuele vrijmetselaars in wanneer het gaat om het toelaten van vrouwen in de tempel? Moeten zij het vrijzinnig humanisme uitdragen? Wat met de tweespalt tussen regulariteit en adogmatiek?

Hoe staan openheid en discretie ten opzichte van elkaar? En wat zijn de toekomstperspectieven?

De paradox van vrijmetselarij wil inzicht bieden in de inherente tegenstellingen waarmee het genootschap vandaag worstelt.

Gratis deelname

Locatie:

De Belgische vrijmetselaarsloges tellen op dit moment ongeveer 25.000 leden, en het aantal blijft toenemen. Toch lijkt de vrijmetselarij versnipperd te zijn. Voor welke kansen en uitdagingen staat de Loge vandaag?

Welke posities nemen koepels, werkplaatsen en individuele vrijmetselaars in wanneer het gaat om het toelaten van vrouwen in de tempel? Moeten zij het vrijzinnig humanisme uitdragen? Wat met de tweespalt tussen regulariteit en adogmatiek?

Hoe staan openheid en discretie ten opzichte van elkaar? En wat zijn de toekomstperspectieven?

De paradox van vrijmetselarij wil inzicht bieden in de inherente tegenstellingen waarmee het genootschap vandaag worstelt.

Gratis deelname

Locatie:

De Zondvloed boekhandel Mechelen

Kan de stad de wereld redden?

19 nov 2015 20:00
Lezing
Professor Eric Corijn
sociaal geograaf Cosmopolis, Vrije Universiteit Brussel

'Kan de stad de wereld redden?', naar het gelijknamige boek, stimuleert ons om op soms verrassende manier en “anders” te kunnen denken over de mens, de geschiedenis, de maatschappij, de stad, sociale ontwikkeling en ons land.

“Ik beschouw stedelijkheid als een nieuwsoortige, postnationale vorm van samenleven”, aldus Eric Corijn toen aan een groot verhaal over de mens en de wereld. “De laatste dertig jaar zijn we echt in een stedelijke samenleving terechtgekomen.” Dat is volgens Corijn een belangrijke ombouwfase. Even belangrijk als de neolithische of de industriële revolutie in de wereldgeschiedenis.

"Mondialisering grijpt plaats in de steden. In feite kan de wereldgeschiedenis worden verteld als een proces van verstedelijking, een proces dat door telkens verschillende politieke systemen is gereguleerd”.

"Vijftig procent van ons dagelijks leven wordt al gereguleerd op Europees vlak. Steeds meer spelen transnationale regulaties. Een klein landje als België kan alleen niets meer aan."

Gratis toegang

Locatie:

'Kan de stad de wereld redden?', naar het gelijknamige boek, stimuleert ons om op soms verrassende manier en “anders” te kunnen denken over de mens, de geschiedenis, de maatschappij, de stad, sociale ontwikkeling en ons land.

“Ik beschouw stedelijkheid als een nieuwsoortige, postnationale vorm van samenleven”, aldus Eric Corijn toen aan een groot verhaal over de mens en de wereld. “De laatste dertig jaar zijn we echt in een stedelijke samenleving terechtgekomen.” Dat is volgens Corijn een belangrijke ombouwfase. Even belangrijk als de neolithische of de industriële revolutie in de wereldgeschiedenis.

"Mondialisering grijpt plaats in de steden. In feite kan de wereldgeschiedenis worden verteld als een proces van verstedelijking, een proces dat door telkens verschillende politieke systemen is gereguleerd”.

"Vijftig procent van ons dagelijks leven wordt al gereguleerd op Europees vlak. Steeds meer spelen transnationale regulaties. Een klein landje als België kan alleen niets meer aan."

Gratis toegang

Locatie:

VOC Mechelen

Een avond over jeugdzorg

19 nov 2015 20:00
Lezing
Professor Jean-Pierre Van Hee
algemeen directeur Jongerenwelzijn Vlaamse overheid
Mevr. Saskia Van Nieuwenhove
journaliste

Het project Integrale jeugdhulp is een brede en gelaagde poging tot hervorming van de jeugdhulpverlening. Daarbij zijn ontzettend veel mensen betrokken.

Het is ook een thematiek die de gemoederen beroerd heeft en nog beroert. De tegenstellingen in visies, commentaren, meningen, uitlatingen, houdingen waren prominent aanwezig tijdens deze hele hervorming.

Maar niets zou nefaster zijn voor de jeugdhulpverlening dan het opheffen van alle verschillen: in de praktijk, in het spreken en denken over en in het verwerven van kennis over de jeugdhulpverlening. Integrale jeugdhulp is immers een sterk verhaal van principes, inzichten, opdrachten en verantwoordelijkheden en ervaringen.

Tegelijk mag deze diversiteit voor de cliënt niet uitmonden in een ontoegankelijk en onoverzichtelijk kluwen van diensten en interventies.

Vandaar ook de noodzaak van een grote verandering, de noodzaak aan een sterk en ‘integraal’ verhaal.

Gratis toegang

Locatie:

Het project Integrale jeugdhulp is een brede en gelaagde poging tot hervorming van de jeugdhulpverlening. Daarbij zijn ontzettend veel mensen betrokken.

Het is ook een thematiek die de gemoederen beroerd heeft en nog beroert. De tegenstellingen in visies, commentaren, meningen, uitlatingen, houdingen waren prominent aanwezig tijdens deze hele hervorming.

Maar niets zou nefaster zijn voor de jeugdhulpverlening dan het opheffen van alle verschillen: in de praktijk, in het spreken en denken over en in het verwerven van kennis over de jeugdhulpverlening. Integrale jeugdhulp is immers een sterk verhaal van principes, inzichten, opdrachten en verantwoordelijkheden en ervaringen.

Tegelijk mag deze diversiteit voor de cliënt niet uitmonden in een ontoegankelijk en onoverzichtelijk kluwen van diensten en interventies.

Vandaar ook de noodzaak van een grote verandering, de noodzaak aan een sterk en ‘integraal’ verhaal.

Gratis toegang

Locatie:

VOC Mechelen

Armoede & ongelijkheid in tijden van crisis (Mechelen)

25 feb 2016 20:00
Lezing
Prof. em. Jan Vranken
OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad)

Professor emeritus Jan Vranken is de autoriteit bij uitstek op het gebied van armoede. Hij is oprichter en was directeur van het centrum OASeS - Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad. Vanuit OASeS publiceerde hij 20 jaar lang het 'Jaarboek armoede en sociale uitsluiting'. Met hem kijken wij terug op de evolutie van armoede en het armoededebat in Vlaanderen, en hoe armoede zich manifesteert heden ten dage. En natuurlijk willen wij van hem horen welke wegen hij ziet om armoede aan te pakken.

 

LOCATIE
De Lage Drempel
Onze-Lieve-Vrouwestraat 43
2800 Mechelen

Professor emeritus Jan Vranken is de autoriteit bij uitstek op het gebied van armoede. Hij is oprichter en was directeur van het centrum OASeS - Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad. Vanuit OASeS publiceerde hij 20 jaar lang het 'Jaarboek armoede en sociale uitsluiting'. Met hem kijken wij terug op de evolutie van armoede en het armoededebat in Vlaanderen, en hoe armoede zich manifesteert heden ten dage. En natuurlijk willen wij van hem horen welke wegen hij ziet om armoede aan te pakken.

 

LOCATIE
De Lage Drempel
Onze-Lieve-Vrouwestraat 43
2800 Mechelen

UPV kern Mechelen

Jihad en kolonisatie (Mechelen)

03 mrt 2016 20:00
Lezing
Lucas Cahterine
Auteur

Belgische jihadisten trekken naar Syrië: de kranten staan er vol van. Maar heeft u in die artikels al een van de volgende vragen gelezen? Waarom vertrekken er geen Turkse Belgen, toch ook moslims? Waarom gaat het altijd om jongens en meisjes waar een hoek van af is? Waarom leest u geen teksten van hen? Waarom vertrekken hun ronselaars nooit naar ginder? Speelt alleen de ‘radicale’ islam een rol in de exodus? Of worden de jihadisten ook geradicaliseerd door het structurele racisme van onze maatschappij? Wat heeft racisme te maken met kolonialisme? Heeft Frantz Fanon gelijk als hij spreekt over de traumatisering door kolonialisme en racisme? Zijn er andere antwoorden op dit fenomeen dan ‘vertrekken naar Syrië’? So viele Berichte. So viele Fragen, Bertold Brecht dichtte het al. In Jihad en kolonialisme geeft Lucas Catherine een begin van een antwoord. En hij heeft een onverwachte kompaan opgediept: Kareem El Hidjaazi, die Brussel inruilde voor Jemen en al vijftien jaar zoals de Profeet leeft. Zo hoort u het ook eens van iemand anders.

Belgische jihadisten trekken naar Syrië: de kranten staan er vol van. Maar heeft u in die artikels al een van de volgende vragen gelezen? Waarom vertrekken er geen Turkse Belgen, toch ook moslims? Waarom gaat het altijd om jongens en meisjes waar een hoek van af is? Waarom leest u geen teksten van hen? Waarom vertrekken hun ronselaars nooit naar ginder? Speelt alleen de ‘radicale’ islam een rol in de exodus? Of worden de jihadisten ook geradicaliseerd door het structurele racisme van onze maatschappij? Wat heeft racisme te maken met kolonialisme? Heeft Frantz Fanon gelijk als hij spreekt over de traumatisering door kolonialisme en racisme? Zijn er andere antwoorden op dit fenomeen dan ‘vertrekken naar Syrië’? So viele Berichte. So viele Fragen, Bertold Brecht dichtte het al. In Jihad en kolonialisme geeft Lucas Catherine een begin van een antwoord. En hij heeft een onverwachte kompaan opgediept: Kareem El Hidjaazi, die Brussel inruilde voor Jemen en al vijftien jaar zoals de Profeet leeft. Zo hoort u het ook eens van iemand anders.

De Zondvloed boekhandel Mechelen

Ongelijkheid in de gezondheid (Mechelen)

12 mei 2016 20:00
Prof. dr. Chrisophe Vanroelen
Vakgroep Sociologie, VUB

LOCATIE De Lage Drempel Onze-Lieve-Vrouwestraat 43 2800 Mechelen http://www.delagedrempel.be/overdelagedrempel

LOCATIE De Lage Drempel Onze-Lieve-Vrouwestraat 43 2800 Mechelen http://www.delagedrempel.be/overdelagedrempel

.

Transgender personen in België: sociale en politieke uitdagingen (Mechelen)

10 nov 2016 20:00
Joz Motmans
Transgender Infopunt

Is papa een zij? Over de familiale context van een gendertransitie (Mechelen)

10 nov 2016 20:00
Myrte Dierckx
Universiteit Antwerpen

SFEERFOTO'S