kern Mechelen

Voorzitter: 

Tom Cools
T. 0486 78 02 34

LOCATIE

Op verschillende locaties te 2800  Mechelen. Volg de praktische info van de afzonderlijke activiteit.
De ganse reeks Wetenschap is TOP!*  (najaar 2017) vindt plaats in
VC De Schakel
Steenweg 32
2800 Mechelen (Grote Markt)
 

DEELNAME

Gratis, tenzij anders vermeld

 

Programma

In samenwerking met het Vermeylenfonds Mechelen

*WETENSCHAP IS TOP! 
Smartphones, apps, laptops, games, internet, geneeskunde, genetica, ruimtevaart, kernenergie, zonne-energie, robots, artificiële intelligentie …: je dankt ze aan creatieve wetenschappers van gisteren en vandaag. Nieuwsgierig naar de laatste stand van zaken? Wil je weten hoe de wereld er morgen kan uitzien?

Wetenschap is top! is een reeks lezingen voor het grote publiek en voor nieuwsgierige jongeren over de wonderlijke wereld van het wetenschappelijk onderzoek, de mensen daarachter (met hun menselijke kantjes) en de immense invloed van hun innovatieve ontdekkingen op de maatschappij en onze dagelijkse werkelijkheid. 

Een initiatief van
HVV MECHELEN, HVV en UPV vzw

Praktische info
Aanvang telkens om 20.00 uur. De lezingen duren een uurtje, gevolgd door een pauze en een half uurtje om vragen te stellen. Einde: 22.00 uur | Gratis

(klik op de afbeelding voor volledige flyer)

 

Locatie:

Afgelopen activiteiten

Sport en beweging: wat hebben onze kinderen nodig?

29 nov 2018 20:00
Wijziging locatie
Kristine De Martelaer
VUB

Basisschool De Spreeuwen - Battelsesteenweg 259 - 2800 Mechelen

Opvoeden zonder straffen

28 mrt 2019 20:00
Lezing
Bart Pepermans

Opvoeden zonder straffen? Dat is straf!
Heeft een kind dan geen grenzen nodig om te kunnen groeien?
Welke opvoedingsmethodes sluiten aan bij deze visie?
Vanuit de praktijk en met voorbeelden uit de eigen leef- en werkomgeving bekijken we samen of kinderen opvoeden nu echt wel zo moeilijk is. Moeten we ons zorgen maken over opvoeden? Waar ligt de mogelijke sleutel?
Wie bepaalt mee de opvoeding van de kinderen? Wat is de rol van de ouders, de school, de straat…?
Vragen waarop uw wellicht geen antwoorden krijgt maar wel wat inzichten vanuit een positieve insteek. Rosling parafraserend zullen we u voldoende redenen trachten aan te reiken waaruit blijkt dat u het beter doet dan u wel denkt!

Diagnose en behandeling van de ziekte van Alzheimer

10 okt 2019 20:00
Lezing
Prof. Dr. Sebastiaan Engelborghs
UAntwerpen

Oudere mensen worden in regel geconfronteerd met wat (ouderdoms)vergeetachtigheid. Een gradatie verder spreekt men over “milde cognitieve stoornissen” (M.C.I.) Dit kan evenwel gradueel evolueren naar een echte dementie zoals de ziekte van Alzheimer. Dementie is een ernstige aandoening die niet alleen het geheugen aantast, maar ook bijkomende (secundaire) functiebeperkingen met zich meebrengt, zowel in gedrag, persoonlijkheid en emoties. Dementie heeft een grote impact op het leven van de patiënt, mantelzorgers, familie en vrienden.
Sebastiaan Engelborghs geeft een stand van zaken van diagnosestelling en behanbdeling.

In het werk van Sebastiaan Engelborghs neemt ook jongdementie een bijzondere plaats in. Bij jongere mensen zijn de symptomen veel minder duidelijk en de diagnose daardoor veel moeilijker. Men denkt te lang aan stress, burn-out of depressie voordat er een vermoeden van dementie ontstaat. De diagnostische instrumenten van neurologen zijn daarom veel relevanter voor deze doelgroep. Bij jongdementie is er ook meer sprake van erfelijke factoren.

Sebastiaan Engelborghs is hoofd van de dienst Neurologie van het UZ Brussel, en gespecialiseerd in neurodegeneratieve breinverstoringen die dementie veroorzaken.
Aan de Universiteit van Antwerpen ontwikkelde hij het Referentiecentrum voor Biologische Markets voor Dementie. Hij is ondervoorzitter van de Belgische Raad voor Dementie, en uitvoerend lid van de Stuurgroep van het European Alzheimer’s Disease Consortium.

 

Locatie:VC De Schakel -Steenweg 32 (aan de Grote Markt), 2800 Mechelen
Meer info en inschrijven: info@hvvmechelen.be

Naar een autoloos bestaan?

17 okt 2019 20:00
Lezing
Prof. Dr. Cathy Macharis
VUB

Mobiliteit staat voor een grote transitie. Daar waar individuele mobiliteit tot steeds meer congestie, luchtvervuiling en klimaatproblemen zorgt, lijkt de grens nu echt bereikt. Maar hoe kunnen we ons verplaatsingsgedrag en steden op een andere manier vormgeven? In deze presentatie worden de contouren van een humane stad getekend die mee vorm krijgt door een herdenken van onze mobiliteit.

Cathy Macharis is professor Duurzame Mobiliteit en Logistiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij is hoofd van het onderzoekscentrum MOBI (www.mobi.vub.ac.be).  Zij is betrokken bij verscheidene nationale, regionale en Europese onderzoeksprojecten omtrent duurzame logistiek, stedelijke mobiliteit, milieuvriendelijke voertuigen en verplaatsingsgedrag. Zij is voorzitster van de Brusselse Mobiliteitscommissie en de duurzaamheidsraad van de VUB.

Locatie:VC De Schakel -Steenweg 32 (aan de Grote Markt), 2800 Mechelen
Meer info en inschrijven:
info@hvvmechelen.be

Eindelijk een foto van een ZWART GAT, maar wat is het en wat is de betekenis er van?

24 okt 2019 20:00
Lezing
Prof. Dr. Jean Pierre De Greve
VUB

In 2017 werd één van Einstein’s hoekstenen van zijn relativiteitstheorie eindelijk (na 100 jaar) bevestigd door de detectie van zwaartekrachtsgolven. Bron: twee in elkaar draaiende zwarte gaten. In april 2019 verkregen astronomen een eerste foto van (de schaduw van) een zwart gat in het heelal. Een technologisch staaltje van kunnen! En op Aarde? Hawking stelde dat we in de Large Hadron Collider van het CERN in Geneve mini-zwarte gaten kunnen maken.
Maar wat is nu eigenlijk een zwart gat? Hoe ontstaan ze? Kunnen we ze op Aarde maken? En is hun bestaan gevaarlijk voor de mens? De lezing geeft op eenvoudige wijze inzicht in onze wetenschappelijke kennis van een opmerkelijk fenomeen in het heelal.

Jean-Pierre De Greve is emeritus gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en was Vice-rector Internationale Relaties in de periode voor zijn emeritaat. Momenteel ontwikkelt hij het STEM-project Astrolab, in een aantal landen in Afrika. Daarnaast is hij tevens voorzitter van HVV Mechelen en van HVV Provincie Antwerpen. Hij is tevens lid van de Raden van Bestuur van HVV en van deMens.nu,. Sinds 2017 organiseert hij de voordrachtenreeks ‘Wetenschap is TOP!’.

Locatie: VC De Schakel - Steenweg 32 (aan de Grote Markt), 2800 Mechelen
Meer info en inschrijven:
info@hvvmechelen.be

Klimaatopwarming, komen we dicht bij de Apocalyps?

31 okt 2019 20:00
Lezing
Prof. Dr. Philippe Huybrechts

Een overzicht van de bevindingen van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), met menselijke aspecten van de klimaatopwarming, en mooie beelden van het VUB-onderzoek op gletsjers en ijskappen. De feiten over de opwarming, de oorzaken, en de gevolgen.

Philippe Huybrechts is directeur van de onderzoeksgroep Fysische Geografie aan de VUB, en momenteel hoofdauteur van het zesde evaluatierapport van het IPCC. Zijn specialisaties zijn glaciologie, klimatologie en paleoklimatologie.

Locatie:VC De Schakel -Steenweg 32 (aan de Grote Markt), 2800 Mechelen
Meer info en inschrijven:
info@hvvmechelen.be

België + Wiskunde

07 nov 2019 19:30
Lezing
Dirk Huylebroeck

De voordracht ‘België + Wiskunde’ bespreekt het uitstekende palmares van ons land op het gebied van de wiskunde. Tot de top van de belangrijkste wiskundigen horen zowaar vier Belgen. Bijvoorbeeld werd het beeldformaat ‘JPEG-2000’ gecreëerd op basis van het werk van een Belgische, die de eerste vrouwelijke professor was aan de Princeton University en de eerste voorzitster van de ‘International Mathematical Union’: Ingrid Daubechies (VUB). Aan het bureau van Einstein werkt vandaag een andere Belg, de Oostendenaar Jean Bourgain (VUB), die al overladen werd met prijzen en onderscheidingen. Bovendien bevinden zich in België de oudste vondsten van de wiskunde, en bestaat er zowaar een "Belgische stelling".
Als land van het surrealisme vallen er ook humoristische kanttekeningen te maken, maar in elk geval kan men zich de vraag stellen of buitenlandse zendingen, waarin financiële experten, ingenieurs en ondernemers de hoogwaardigheidsbekleders ontmoeten, niet alleen wafels, chocolade of bier zouden moeten meebrengen, maar ook wiskunde?

Locatie: Bibliotheek Het Predikheren - Goswin de Stassartstraat 88, 2800 Mechelen
Meer info en inschrijven: regiomechelen@vomingplus.be

Deelnameprijs: €5

Klimaatopwarming: de wetenschappelijke stand van zaken

03 dec 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Philippe Huybrechts
directeur onderzoeksgroep Fysische Geografie (VUB) en hoofdauteur van het 6de evaluatierapport van het IPCC

Een overzicht van de bevindingen van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), met menselijke aspecten van de klimaatopwarming, en mooie beelden van het VUB-onderzoek op gletsjers en ijskappen. De feiten over de opwarming, de oorzaken, en de gevolgen. Spreker Philippe Huybrechts is gespecialiseerd in glaciologie, klimatologie en paleoklimatologie.

SFEERFOTO'S