kern Mechelen

Voorzitter: 

Tom Cools
T. 0486 78 02 34

LOCATIE

Op verschillende locaties te 2800  Mechelen. Volg de praktische info van de afzonderlijke activiteit.
De ganse reeks Wetenschap is TOP!*  (najaar 2017) vindt plaats in
VC De Schakel
Steenweg 32
2800 Mechelen (Grote Markt)
 

DEELNAME

Gratis, tenzij anders vermeld

 

Programma

In samenwerking met het Vermeylenfonds Mechelen

*WETENSCHAP IS TOP! 
Smartphones, apps, laptops, games, internet, geneeskunde, genetica, ruimtevaart, kernenergie, zonne-energie, robots, artificiële intelligentie …: je dankt ze aan creatieve wetenschappers van gisteren en vandaag. Nieuwsgierig naar de laatste stand van zaken? Wil je weten hoe de wereld er morgen kan uitzien?

Wetenschap is top! is een reeks lezingen voor het grote publiek en voor nieuwsgierige jongeren over de wonderlijke wereld van het wetenschappelijk onderzoek, de mensen daarachter (met hun menselijke kantjes) en de immense invloed van hun innovatieve ontdekkingen op de maatschappij en onze dagelijkse werkelijkheid. 

Een initiatief van
HVV MECHELEN, HVV en UPV vzw

Praktische info
Aanvang telkens om 20.00 uur. De lezingen duren een uurtje, gevolgd door een pauze en een half uurtje om vragen te stellen. Einde: 22.00 uur | Gratis

(klik op de afbeelding voor volledige flyer)

 

Locatie:

Afgelopen activiteiten

Het geheim van de kosmologie ontrafeld

23 apr 2015 20:00
Lezing
Wijziging datum
Professor Gustaaf Cornelis
vakgroep Moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel
Wordt verplaatst naar 30 april!
I.s.m. Vermeylenfonds Mechelen

Kosmologen trachten de structuur van het heelal te achterhalen.

Hoe doen ze dat? Welke middelen hebben ze? Tot welke vaststellingen komen ze? Gaan ze wetenschappelijk te werk?

Maar vooral: wie zijn zij, wat drijft hen, waarom zetten ze de zoektocht verder?

Kosmologie is een fascinerende discipline waarin wetenschap, filosofie en esthetica elkaar ontmoeten als nergens anders.

Gratis deelname

Locatie:

Kosmologen trachten de structuur van het heelal te achterhalen.

Hoe doen ze dat? Welke middelen hebben ze? Tot welke vaststellingen komen ze? Gaan ze wetenschappelijk te werk?

Maar vooral: wie zijn zij, wat drijft hen, waarom zetten ze de zoektocht verder?

Kosmologie is een fascinerende discipline waarin wetenschap, filosofie en esthetica elkaar ontmoeten als nergens anders.

Gratis deelname

Locatie:

VOC Mechelen

De paradox van vrijmetselarij

20 mei 2015 20:00
Lezing
Dhr. Jimmy Koppen
CAVA, Vrije Universiteit Brussel
I.s.m. Vermeylenfonds Mechelen

De Belgische vrijmetselaarsloges tellen op dit moment ongeveer 25.000 leden, en het aantal blijft toenemen. Toch lijkt de vrijmetselarij versnipperd te zijn. Voor welke kansen en uitdagingen staat de Loge vandaag?

Welke posities nemen koepels, werkplaatsen en individuele vrijmetselaars in wanneer het gaat om het toelaten van vrouwen in de tempel? Moeten zij het vrijzinnig humanisme uitdragen? Wat met de tweespalt tussen regulariteit en adogmatiek?

Hoe staan openheid en discretie ten opzichte van elkaar? En wat zijn de toekomstperspectieven?

De paradox van vrijmetselarij wil inzicht bieden in de inherente tegenstellingen waarmee het genootschap vandaag worstelt.

Gratis deelname

Locatie:

De Belgische vrijmetselaarsloges tellen op dit moment ongeveer 25.000 leden, en het aantal blijft toenemen. Toch lijkt de vrijmetselarij versnipperd te zijn. Voor welke kansen en uitdagingen staat de Loge vandaag?

Welke posities nemen koepels, werkplaatsen en individuele vrijmetselaars in wanneer het gaat om het toelaten van vrouwen in de tempel? Moeten zij het vrijzinnig humanisme uitdragen? Wat met de tweespalt tussen regulariteit en adogmatiek?

Hoe staan openheid en discretie ten opzichte van elkaar? En wat zijn de toekomstperspectieven?

De paradox van vrijmetselarij wil inzicht bieden in de inherente tegenstellingen waarmee het genootschap vandaag worstelt.

Gratis deelname

Locatie:

De Zondvloed boekhandel Mechelen

Kan de stad de wereld redden?

19 nov 2015 20:00
Lezing
Professor Eric Corijn
sociaal geograaf Cosmopolis, Vrije Universiteit Brussel

'Kan de stad de wereld redden?', naar het gelijknamige boek, stimuleert ons om op soms verrassende manier en “anders” te kunnen denken over de mens, de geschiedenis, de maatschappij, de stad, sociale ontwikkeling en ons land.

“Ik beschouw stedelijkheid als een nieuwsoortige, postnationale vorm van samenleven”, aldus Eric Corijn toen aan een groot verhaal over de mens en de wereld. “De laatste dertig jaar zijn we echt in een stedelijke samenleving terechtgekomen.” Dat is volgens Corijn een belangrijke ombouwfase. Even belangrijk als de neolithische of de industriële revolutie in de wereldgeschiedenis.

"Mondialisering grijpt plaats in de steden. In feite kan de wereldgeschiedenis worden verteld als een proces van verstedelijking, een proces dat door telkens verschillende politieke systemen is gereguleerd”.

"Vijftig procent van ons dagelijks leven wordt al gereguleerd op Europees vlak. Steeds meer spelen transnationale regulaties. Een klein landje als België kan alleen niets meer aan."

Gratis toegang

Locatie:

'Kan de stad de wereld redden?', naar het gelijknamige boek, stimuleert ons om op soms verrassende manier en “anders” te kunnen denken over de mens, de geschiedenis, de maatschappij, de stad, sociale ontwikkeling en ons land.

“Ik beschouw stedelijkheid als een nieuwsoortige, postnationale vorm van samenleven”, aldus Eric Corijn toen aan een groot verhaal over de mens en de wereld. “De laatste dertig jaar zijn we echt in een stedelijke samenleving terechtgekomen.” Dat is volgens Corijn een belangrijke ombouwfase. Even belangrijk als de neolithische of de industriële revolutie in de wereldgeschiedenis.

"Mondialisering grijpt plaats in de steden. In feite kan de wereldgeschiedenis worden verteld als een proces van verstedelijking, een proces dat door telkens verschillende politieke systemen is gereguleerd”.

"Vijftig procent van ons dagelijks leven wordt al gereguleerd op Europees vlak. Steeds meer spelen transnationale regulaties. Een klein landje als België kan alleen niets meer aan."

Gratis toegang

Locatie:

VOC Mechelen

Een avond over jeugdzorg

19 nov 2015 20:00
Lezing
Professor Jean-Pierre Van Hee
algemeen directeur Jongerenwelzijn Vlaamse overheid
Mevr. Saskia Van Nieuwenhove
journaliste

Het project Integrale jeugdhulp is een brede en gelaagde poging tot hervorming van de jeugdhulpverlening. Daarbij zijn ontzettend veel mensen betrokken.

Het is ook een thematiek die de gemoederen beroerd heeft en nog beroert. De tegenstellingen in visies, commentaren, meningen, uitlatingen, houdingen waren prominent aanwezig tijdens deze hele hervorming.

Maar niets zou nefaster zijn voor de jeugdhulpverlening dan het opheffen van alle verschillen: in de praktijk, in het spreken en denken over en in het verwerven van kennis over de jeugdhulpverlening. Integrale jeugdhulp is immers een sterk verhaal van principes, inzichten, opdrachten en verantwoordelijkheden en ervaringen.

Tegelijk mag deze diversiteit voor de cliënt niet uitmonden in een ontoegankelijk en onoverzichtelijk kluwen van diensten en interventies.

Vandaar ook de noodzaak van een grote verandering, de noodzaak aan een sterk en ‘integraal’ verhaal.

Gratis toegang

Locatie:

Het project Integrale jeugdhulp is een brede en gelaagde poging tot hervorming van de jeugdhulpverlening. Daarbij zijn ontzettend veel mensen betrokken.

Het is ook een thematiek die de gemoederen beroerd heeft en nog beroert. De tegenstellingen in visies, commentaren, meningen, uitlatingen, houdingen waren prominent aanwezig tijdens deze hele hervorming.

Maar niets zou nefaster zijn voor de jeugdhulpverlening dan het opheffen van alle verschillen: in de praktijk, in het spreken en denken over en in het verwerven van kennis over de jeugdhulpverlening. Integrale jeugdhulp is immers een sterk verhaal van principes, inzichten, opdrachten en verantwoordelijkheden en ervaringen.

Tegelijk mag deze diversiteit voor de cliënt niet uitmonden in een ontoegankelijk en onoverzichtelijk kluwen van diensten en interventies.

Vandaar ook de noodzaak van een grote verandering, de noodzaak aan een sterk en ‘integraal’ verhaal.

Gratis toegang

Locatie:

VOC Mechelen

Armoede & ongelijkheid in tijden van crisis (Mechelen)

25 feb 2016 20:00
Lezing
Prof. em. Jan Vranken
OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad)

Professor emeritus Jan Vranken is de autoriteit bij uitstek op het gebied van armoede. Hij is oprichter en was directeur van het centrum OASeS - Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad. Vanuit OASeS publiceerde hij 20 jaar lang het 'Jaarboek armoede en sociale uitsluiting'. Met hem kijken wij terug op de evolutie van armoede en het armoededebat in Vlaanderen, en hoe armoede zich manifesteert heden ten dage. En natuurlijk willen wij van hem horen welke wegen hij ziet om armoede aan te pakken.

 

LOCATIE
De Lage Drempel
Onze-Lieve-Vrouwestraat 43
2800 Mechelen

Professor emeritus Jan Vranken is de autoriteit bij uitstek op het gebied van armoede. Hij is oprichter en was directeur van het centrum OASeS - Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad. Vanuit OASeS publiceerde hij 20 jaar lang het 'Jaarboek armoede en sociale uitsluiting'. Met hem kijken wij terug op de evolutie van armoede en het armoededebat in Vlaanderen, en hoe armoede zich manifesteert heden ten dage. En natuurlijk willen wij van hem horen welke wegen hij ziet om armoede aan te pakken.

 

LOCATIE
De Lage Drempel
Onze-Lieve-Vrouwestraat 43
2800 Mechelen

UPV kern Mechelen

Jihad en kolonisatie (Mechelen)

03 mrt 2016 20:00
Lezing
Lucas Cahterine
Auteur

Belgische jihadisten trekken naar Syrië: de kranten staan er vol van. Maar heeft u in die artikels al een van de volgende vragen gelezen? Waarom vertrekken er geen Turkse Belgen, toch ook moslims? Waarom gaat het altijd om jongens en meisjes waar een hoek van af is? Waarom leest u geen teksten van hen? Waarom vertrekken hun ronselaars nooit naar ginder? Speelt alleen de ‘radicale’ islam een rol in de exodus? Of worden de jihadisten ook geradicaliseerd door het structurele racisme van onze maatschappij? Wat heeft racisme te maken met kolonialisme? Heeft Frantz Fanon gelijk als hij spreekt over de traumatisering door kolonialisme en racisme? Zijn er andere antwoorden op dit fenomeen dan ‘vertrekken naar Syrië’? So viele Berichte. So viele Fragen, Bertold Brecht dichtte het al. In Jihad en kolonialisme geeft Lucas Catherine een begin van een antwoord. En hij heeft een onverwachte kompaan opgediept: Kareem El Hidjaazi, die Brussel inruilde voor Jemen en al vijftien jaar zoals de Profeet leeft. Zo hoort u het ook eens van iemand anders.

Belgische jihadisten trekken naar Syrië: de kranten staan er vol van. Maar heeft u in die artikels al een van de volgende vragen gelezen? Waarom vertrekken er geen Turkse Belgen, toch ook moslims? Waarom gaat het altijd om jongens en meisjes waar een hoek van af is? Waarom leest u geen teksten van hen? Waarom vertrekken hun ronselaars nooit naar ginder? Speelt alleen de ‘radicale’ islam een rol in de exodus? Of worden de jihadisten ook geradicaliseerd door het structurele racisme van onze maatschappij? Wat heeft racisme te maken met kolonialisme? Heeft Frantz Fanon gelijk als hij spreekt over de traumatisering door kolonialisme en racisme? Zijn er andere antwoorden op dit fenomeen dan ‘vertrekken naar Syrië’? So viele Berichte. So viele Fragen, Bertold Brecht dichtte het al. In Jihad en kolonialisme geeft Lucas Catherine een begin van een antwoord. En hij heeft een onverwachte kompaan opgediept: Kareem El Hidjaazi, die Brussel inruilde voor Jemen en al vijftien jaar zoals de Profeet leeft. Zo hoort u het ook eens van iemand anders.

De Zondvloed boekhandel Mechelen

Ongelijkheid in de gezondheid (Mechelen)

12 mei 2016 20:00
Prof. dr. Chrisophe Vanroelen
Vakgroep Sociologie, VUB

LOCATIE De Lage Drempel Onze-Lieve-Vrouwestraat 43 2800 Mechelen http://www.delagedrempel.be/overdelagedrempel

LOCATIE De Lage Drempel Onze-Lieve-Vrouwestraat 43 2800 Mechelen http://www.delagedrempel.be/overdelagedrempel

.

Transgender personen in België: sociale en politieke uitdagingen (Mechelen)

10 nov 2016 20:00
Joz Motmans
Transgender Infopunt

Is papa een zij? Over de familiale context van een gendertransitie (Mechelen)

10 nov 2016 20:00
Myrte Dierckx
Universiteit Antwerpen

Wetenschap is TOP! Einstein, de mens, zijn leven en zijn werk (Mechelen)

14 sep 2017 20:00
Prof. dr. em Jean-Pierre De Greve
Vakgroep Fysica, Onderzoeksgroep astronomy and astrophysics, Vrije Universiteit Brussel

Einstein, de geleerde met zijn leeuwenmanen, was veel meer dan de man van de relativiteitstheorie. Zo kreeg hij de Nobelprijs voor de verklaring van het foto-elektrisch effect, waarvan hij het geld aan zijn vrouw beloofde in ruil voor een scheiding. Als mens niet gemakkelijk, als minnaar zeer vurig, als wetenschapper iemand waarvoor de vraag even belangrijk was als het antwoord. Maak kennis met een genie wiens werk ook vandaag nog een diepgaande invloed heeft op onze samenleving. Een boeiende lezing over de wetenschapper, met uitleg over Einsteins theorieën in lekentaal.

Jean-Pierre De Greve is emeritus astrofysica en gewezen vicerector Internationaal beleid van de VUB. Teamleider van het project Astrolab in Zambia, Nigeria en Rwanda.

Wetenschap is TOP! Fotonica, sleuteltechnologie van de 21e eeuw (Mechelen)

05 okt 2017 20:00
Prof. dr. Hugo Thienpont
Faculteit Ingenieurswetenschappen, VUB

Fotonica is de wetenschap en technologie die de unieke eigenschappen van het licht gebruikt om revolutionaire veranderingen door te voeren in een veelheid van maatschappelijk belangrijke sectoren zoals telecommunicatie, geavanceerde maakindustrie, voedselveiligheid, entertainment en gezondheidszorg. In deze voordracht belicht prof. Thienpont verschillende tot de verbeelding sprekende omwentelingen die teweeggebracht zijn met fotonica als sleuteltechnologie en die het aanzicht van de 21ste eeuw verder zullen bepalen. Hij heeft het onder meer over hoogvermogenlasers voor materiaalbewerking en 3D printing, driedimensionale beeldschermen en holografische projecties, optisch versnelde computers, lasergebaseerde scanners voor veilig voedsel, en optische chips voor
ultrasnelle medische diagnose. Een aanrader voor iedereen die wil weten hoe lichttechnologie onze
wereld van vandaag en morgen beter zal maken.

Hugo Thienpont is vicerector Innovatie en Valorisatie, directeur van B-Phot, voorzitter departement Toegepaste Natuurkunde en Fotonica. Hij ontving verschillende wetenschappelijke onderscheidingen voor zijn onderzoek, en is co-uitvinder van 21 patenten

Wetenschap is TOP! Geneeskunde of gezondheidszorg: waarvoor kiezen in de toekomst? (Mechelen)

18 okt 2017 20:00
Prof. dr. Marc Noppen
UZ Brussel

De geneeskunde zoals wij die vandaag kennen en uitoefenen, is vooral bezig met het genezen, het herstellen van wat fout is gelopen in geest en/of lichaam. Het gaat dus in feite om ziekenzorg, en niet om gezondheidszorg. We zijn daarin ook steeds beter geworden: mede hierdoor is onze levensverwachting op twee generaties tijd dan ook verdubbeld, en zijn vele aandoeningen die vroeger quasi steeds dodelijk waren nu behandelbaar als chronische ziekte. De kostprijs voor dit model van geneeskunde is echter zeer hoog, en moeilijk houdbaar. Mede gezien de belangwekkende evoluties in technologie ( telemonitoring, big data analyse en artificiële intelligentie …) en in de biologie ( genetica …) zal het in de toekomst mogelijk zijn om beter te kunnen voorspellen – en mogelijk dus te voorkomen – of iemand een bepaalde ziekte zal ontwikkelen. Op die manier zijn we dus eigenlijk bezig met gezonde mensen, en met gezondheidszorg strictu sensu.
Geneeskunde (ziekenzorg) of gezondheidszorg, of … beide? Wat zal de toekomst brengen?

Marc Noppen is arts-specialist in de pneumologie, docent aan de Faculteit Geneeskunde en farmacie van de VUB, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité UZ Brussel. Hij bekleedt verschillende bestuursmandaten in socialprofitorganisaties.

Wetenschap is TOP! Toekomst, de gevolgen en de risico’s van artificiële intelligentie en zelflerende systemen (Mechelen)

25 okt 2017 20:00
Lezing
Dr. Ir. Pieter Buteneers

Grote namen zoals de Facebook founder Mark Zuckerberg en de SpaceX en Tesla founder Elon Musk hebben zich in het openbaar al uitgesproken over de impact van artificiële intelligentie: de ene met verhalen over het beloofde land, de andere met regelrechte doemscenario's. Maar wat is dit mythisch verschijnsel uit sciencefictionverhalen nu eigenlijk echt? Hoe ziet het er vandaag de dag uit? En zal het al onze jobs of zelfs ons bestaan uitroeien? In deze lezing gaat we dieper in op hoe het er vandaag aan toe gaat in de wereld van Artificiële Intelligentie en Machine Learning, en schetsen we de meest realistische scenario's en onzekerheden voor de toekomst.

Pieter Buteneers is oprichter van Playn.be en datastrateeg en machine-learning coach bij o.a. CoScale, In The Pocket ... Hij is doctor in de ingenieurswetenschappen (UGent) en eMBA (Flanders Business School).

 

De bijenpopulatie in gevaar (Mechelen)

16 nov 2017 20:00
Lezing
Prof. dr. Dirk De Graaf
Ugent

Wetenschap is TOP! Immuun worden tegen kanker: ontwikkeling en toekomst van anti-kanker vaccins (Mechelen)

30 nov 2017 20:00
Prof. dr. Jo Vanginderachter

De toediening van vaccins die immuniteit opwekken tegen infectieuze ziektes is een van de pijlers van onze huidige gezondheidszorg en heeft gezorgd voor een sterke daling in het aantal overlijdens ten gevolge van infectie. Meer recent werd aangetoond dat ook tumoren kunnen worden herkend door ons immuunsysteem, maar dit gebeurt niet optimaal. Anti-kankervaccins hebben als doel om de immuniteit tegen tumoren te versterken. Deze benadering begint steeds meer ingang te vinden in de kliniek en kan beschouwd worden als een van de grote doorbraken in het kankeronderzoek van de
laatste jaren. 

Jo Vanginderachter is groepsleider van het Myeloid Cell Immunology Lab van het Vlaams
Interuniversitair Instituut Biotechnologie, en groepsleider Cellular and Molecular Immunology Lab van
de VUB.

Immuun worden tegen kanker: ontwikkeling en toekomst van anti-kanker vaccins (Mechelen)

30 nov 2017 20:00
Lezing
Prof. dr. Jo Vanginderachter
VUB

Boekvoorstelling van "Las Mamas Belgas"

03 mei 2018 20:00
Evenement
Sven Tuytens
auteur
Vincent Scheltiens
Onderzoeker Centrum voor Politieke Geschiedenis van Universiteit Antwerpen

"Las Mamas Belgas" vertelt het spannende en boeiende verhaal van een groep jonge joodse vrijwilligsters die in 1937 vanuit België vertrekken naar het door burgeroorlog verscheurde Spanje. Ze willen de Tweede Spaanse Republiek steunen tegen de oprukkende fascistische generaal Franco. Samen met enkele Nederlandse verpleegsters krijgen ze in het militaire hospitaal El Belga niet alleen te kampen met de verschrikkingen van de oorlog, maar ook met de Belgische hospitaaldirectie en de plaatselijke politici die vinden dat verpleegsters zich beter niet met politiek bemoeien. De val van de Spaanse republiek luidt niet het einde van hun verzet tegen het fascisme in. Na hun terugkeer naar België en Nederland strijden ze tijdens de Tweede Wereldoorlog op leven en dood in de ultieme confrontatie met de uitwassen van het fascisme.

SFEERFOTO'S