kern Lier

Voorzitter: 

Dhr. Jef Wellens
E upv.kernlier@gmail.com
T 03 480 89 23

Activiteiten i.s.m. HVV en huisvandeMens Lier

   

LOCATIE

In de meeste gevallen: 

LOCATIE
Stedelijke Colibrantzaal
Deensestraat 6-7
2500 Lier

Maar uitzonderingen zijn mogelijk, gelieve dus per activiteit de locatie na te gaan.

 

PROGRAMMA

Locatie:

Afgelopen activiteiten

Bij(geloof)

21 mei 2015 20:00
Prof. Johan Braeckman

Verteller van het plezante Lierse volksleven

03 sep 2015 20:00
Lezing
Dhr. Wim Van Gelder
auteur van Groot Plezant Vertelboek van Lier

Volksauteur Wim Van Gelder (72) heeft vier uitgaven met onvergetelijke en vooral plezante volkse vertellingen uit de regio Lier, Mortsel, Vremde, Nijlen en Broechem gepubliceerd.

Daarmee voegt hij nieuwe titels toe aan de reeks vertelboeken Uit de tijd van ons Moemoe en onze Vava met Vertellingen van bij ons.

Wim Van Gelder verdiende zijn sporen in de Vlaamse literatuur met bijna 100 boeken waaronder kinderverhalen, essays, avonturenverhalen, toeristische uitgaven, volksverhalen en cursiefjes.

Hij schreef en las cursiefjes voor Radio 2 en is vooral bekend geraakt via zijn woordenboeken over het Liers dialect, lang voordat ook in andere steden daarover lectuur verscheen.

Locatie:

Volksauteur Wim Van Gelder (72) heeft vier uitgaven met onvergetelijke en vooral plezante volkse vertellingen uit de regio Lier, Mortsel, Vremde, Nijlen en Broechem gepubliceerd.

Daarmee voegt hij nieuwe titels toe aan de reeks vertelboeken Uit de tijd van ons Moemoe en onze Vava met Vertellingen van bij ons.

Wim Van Gelder verdiende zijn sporen in de Vlaamse literatuur met bijna 100 boeken waaronder kinderverhalen, essays, avonturenverhalen, toeristische uitgaven, volksverhalen en cursiefjes.

Hij schreef en las cursiefjes voor Radio 2 en is vooral bekend geraakt via zijn woordenboeken over het Liers dialect, lang voordat ook in andere steden daarover lectuur verscheen.

Locatie:

huisvandeMens Lier

Boekvoorstelling: De vreemdelinge

17 sep 2015 20:00
Lezing
Dhr. Walter Vandenbroeck
Auteur van het gelijknamige boek

‘De Vreemdelinge’ is de roman over een ouder wordende boekhandelaar en lezer, die meegaand met de dwingende trends in het boekenvak, eindelijk het vrije lezen heeft ontdekt.

Hij gelooft dat lezen leerzaam is maar dat het ook vluchtgedrag is en dat deze ervaring net als al de andere in het gat van dood en vergetelheid zal verdwijnen. Bram voelt zich wel “goed in zijn vel maar misplaatst in de tijd”. Hij en enkele “notabelen” maken deel uit van de café-club met 'Stammtisch' die zich ironisch ronkend “de Koninklijke Kamer van Reflectie en Consideratie” heeft genoemd.

Het is de nood, in gelijke mate, aan maatschappelijke discussie en vrolijke gemoedelijkheid. Het café is ook hier een vrijplaats, net als de familie dat zou moeten zijn, tenminste als de alchemie van vrijheid en geborgenheid werkt.

Locatie:

‘De Vreemdelinge’ is de roman over een ouder wordende boekhandelaar en lezer, die meegaand met de dwingende trends in het boekenvak, eindelijk het vrije lezen heeft ontdekt.

Hij gelooft dat lezen leerzaam is maar dat het ook vluchtgedrag is en dat deze ervaring net als al de andere in het gat van dood en vergetelheid zal verdwijnen. Bram voelt zich wel “goed in zijn vel maar misplaatst in de tijd”. Hij en enkele “notabelen” maken deel uit van de café-club met 'Stammtisch' die zich ironisch ronkend “de Koninklijke Kamer van Reflectie en Consideratie” heeft genoemd.

Het is de nood, in gelijke mate, aan maatschappelijke discussie en vrolijke gemoedelijkheid. Het café is ook hier een vrijplaats, net als de familie dat zou moeten zijn, tenminste als de alchemie van vrijheid en geborgenheid werkt.

Locatie:

huisvandeMens Lier

De paradox van de vrijmetselarij

01 okt 2015 20:00
Lezing
dhr. Jimmy Koppen
historicus en auteur van het gelijknamige boek
Vertegenwoordigers van de achtbare loge Diogenes (G.O.L.) Turnhout

De Belgische vrijmetselaarsloges tellen op dit moment ongeveer 25.000 leden, en het aantal blijft toenemen. Toch lijkt de vrijmetselarij versnipperd te zijn. Voor welke kansen en uitdagingen staat de Loge vandaag?

Welke posities nemen koepels, werkplaatsen en individuele vrijmetselaars in wanneer het gaat om het toelaten van vrouwen in de tempel? Moeten zij het vrijzinnig humanisme uitdragen?

Wat met de tweespalt tussen regulariteit en adogmatiek? Hoe staan openheid en discretie ten opzichte van elkaar? En wat zijn de toekomstperspectieven?

De paradox van vrijmetselarij wil inzicht bieden in de inherente tegenstellingen waarmee het genootschap vandaag worstelt.

Dit boek wil de platgetreden paden van ‘Wat is het?’, ‘Wat doen ze daar?’ en ‘Wie is er lid?’ verlaten en baseert zich op tientallen gesprekken met zowel vrijmetselaars als met buitenstaanders met kennis van zaken.

Locatie:

De Belgische vrijmetselaarsloges tellen op dit moment ongeveer 25.000 leden, en het aantal blijft toenemen. Toch lijkt de vrijmetselarij versnipperd te zijn. Voor welke kansen en uitdagingen staat de Loge vandaag?

Welke posities nemen koepels, werkplaatsen en individuele vrijmetselaars in wanneer het gaat om het toelaten van vrouwen in de tempel? Moeten zij het vrijzinnig humanisme uitdragen?

Wat met de tweespalt tussen regulariteit en adogmatiek? Hoe staan openheid en discretie ten opzichte van elkaar? En wat zijn de toekomstperspectieven?

De paradox van vrijmetselarij wil inzicht bieden in de inherente tegenstellingen waarmee het genootschap vandaag worstelt.

Dit boek wil de platgetreden paden van ‘Wat is het?’, ‘Wat doen ze daar?’ en ‘Wie is er lid?’ verlaten en baseert zich op tientallen gesprekken met zowel vrijmetselaars als met buitenstaanders met kennis van zaken.

Locatie:

huisvandeMens Lier

Het geheim van de kosmologie ontrafeld

12 nov 2015 20:00
Lezing
Professor Gustaaf Cornelis
wetenschapsfilosoof, vakgroep Moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel

In de oudheid en zelfs in de prehistorie nam men fenomenen aan de hemel waar en ontwierp hypothesen voor hun samenhang.

Bekend is dat de oude Indusbeschaving zich onderscheidde door een consistente kennis op dat gebied, evenals de beschaving van het oude Egypte en die van Mesopotamië.

Deze drie oudste beschavingen benutten deze kennis voor het berekenen en bepalen van de tijd. Dit was van vitaal belang omdat de landbouw ervan afhankelijk was.

Door de uitvinding van de telescoop kon Galilei was de vooruitgang van de wetenschappelijke astronomie niet meer tegen te houden. Zowat 400 jaar later geeft professor Gustaaf Cornelis de moderne lezer een stand van zaken.

Locatie:

In de oudheid en zelfs in de prehistorie nam men fenomenen aan de hemel waar en ontwierp hypothesen voor hun samenhang.

Bekend is dat de oude Indusbeschaving zich onderscheidde door een consistente kennis op dat gebied, evenals de beschaving van het oude Egypte en die van Mesopotamië.

Deze drie oudste beschavingen benutten deze kennis voor het berekenen en bepalen van de tijd. Dit was van vitaal belang omdat de landbouw ervan afhankelijk was.

Door de uitvinding van de telescoop kon Galilei was de vooruitgang van de wetenschappelijke astronomie niet meer tegen te houden. Zowat 400 jaar later geeft professor Gustaaf Cornelis de moderne lezer een stand van zaken.

Locatie:

huisvandeMens Lier

De toekomst van het Gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen

03 dec 2015 20:00
Panelgesprek
Mevr. Raymonda Verdyck
Afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO!)
Professor Dimokritos Kavadias
directeur BRIO, politicoloog en onderwijsonderzoeker

Raymonda Verdyck

“Gelijke onderwijskansen realiseren voor elke lerende in Vlaanderen is mijn belangrijkste drijfveer. Het realiseren van een sociale mix in alle Vlaamse scholen is een werkpunt waar ik voor wil ijveren.”

Het onderwijs gaat te veel over macht en structuren en te weinig over kansen voor kinderen, vindt Raymonda Verdyck. Ze is een uitgesproken voorstander van een uitgestelde studiekeuze tot 14 jaar. "Laat kinderen van zoveel mogelijk leergebieden proeven om te ontdekken welke richting ze uit willen." Ze is bang dat er in een concurrentieel onderwijslandschap weinig zal bewegen, en dat scholen zich zullen blijven richten op wat in de hoofden van ouders het beste onderwijs is. Met de nadruk op het intellectuele als voorbereiding op hoger onderwijs. "Maar zo stop je het watervalsysteem niet."

Raymonda Verdyck studeerde moraalwetenschappen en was 15 jaar lang leerkracht zedenleer. In 1994 maakte zij de overstap naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap waar zij werkte aan de internationalisering van de jeugdwerking in Vlaanderen. Daarna werkte ze voor de afdeling studietoelagen, voor het onderwijsdienstencentrum hoger- en volwassenenonderwijs en voor Toerisme Vlaanderen. Naast heel wat onderwijservaring heeft zij ervaring op het vlak van leidinggeven en veranderingsprocessen. 
 

Dimokritos Kavadias

Onderzoek toont aan dat de sociaaleconomische achtergrond van leerlingen de meest voorspellende factor is voor het al dan niet behalen van een diploma. Demotivatie speelt inderdaad ook mee, maar is slechts één puzzelstukje. Problematisch is de eenzijdige focus op het individu.

Professor Dimokritos Kavadias is sinds februari 2015 directeur bij BRIO, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum.

Dimokritos Kavadias is docent aan de Vrije Universiteit Brussel, politicoloog en onderwijsonderzoeker.

Hij behaalde zijn doctoraatsdiploma in de politieke wetenschappen. Zijn doctoraatsthesis handelde over De school als politieke leeromgeving (2004). Daarna was hij als docent verbonden aan de departementen Sociologie, Politieke Wetenschappen, Onderwijskunde en Sociaal Werk van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen.

Momenteel staat hij in voor de werkcolleges en doceert hij in de Masteropleiding Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.
Hij was/is als onderzoeker en promotor betrokken bij onderzoeksprojecten over politieke socialisatie, politieke psychologie, onderwijs, burgerzin en Brussel. Hij was van 2007 tot 2011 ook voorzitter van het lokaal overleg platform (LOP) basisonderwijs Brussel.

Locatie:

Raymonda Verdyck

“Gelijke onderwijskansen realiseren voor elke lerende in Vlaanderen is mijn belangrijkste drijfveer. Het realiseren van een sociale mix in alle Vlaamse scholen is een werkpunt waar ik voor wil ijveren.”

Het onderwijs gaat te veel over macht en structuren en te weinig over kansen voor kinderen, vindt Raymonda Verdyck. Ze is een uitgesproken voorstander van een uitgestelde studiekeuze tot 14 jaar. "Laat kinderen van zoveel mogelijk leergebieden proeven om te ontdekken welke richting ze uit willen." Ze is bang dat er in een concurrentieel onderwijslandschap weinig zal bewegen, en dat scholen zich zullen blijven richten op wat in de hoofden van ouders het beste onderwijs is. Met de nadruk op het intellectuele als voorbereiding op hoger onderwijs. "Maar zo stop je het watervalsysteem niet."

Raymonda Verdyck studeerde moraalwetenschappen en was 15 jaar lang leerkracht zedenleer. In 1994 maakte zij de overstap naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap waar zij werkte aan de internationalisering van de jeugdwerking in Vlaanderen. Daarna werkte ze voor de afdeling studietoelagen, voor het onderwijsdienstencentrum hoger- en volwassenenonderwijs en voor Toerisme Vlaanderen. Naast heel wat onderwijservaring heeft zij ervaring op het vlak van leidinggeven en veranderingsprocessen. 
 

Dimokritos Kavadias

Onderzoek toont aan dat de sociaaleconomische achtergrond van leerlingen de meest voorspellende factor is voor het al dan niet behalen van een diploma. Demotivatie speelt inderdaad ook mee, maar is slechts één puzzelstukje. Problematisch is de eenzijdige focus op het individu.

Professor Dimokritos Kavadias is sinds februari 2015 directeur bij BRIO, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum.

Dimokritos Kavadias is docent aan de Vrije Universiteit Brussel, politicoloog en onderwijsonderzoeker.

Hij behaalde zijn doctoraatsdiploma in de politieke wetenschappen. Zijn doctoraatsthesis handelde over De school als politieke leeromgeving (2004). Daarna was hij als docent verbonden aan de departementen Sociologie, Politieke Wetenschappen, Onderwijskunde en Sociaal Werk van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen.

Momenteel staat hij in voor de werkcolleges en doceert hij in de Masteropleiding Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.
Hij was/is als onderzoeker en promotor betrokken bij onderzoeksprojecten over politieke socialisatie, politieke psychologie, onderwijs, burgerzin en Brussel. Hij was van 2007 tot 2011 ook voorzitter van het lokaal overleg platform (LOP) basisonderwijs Brussel.

Locatie:

huisvandeMens Lier

Het boek der Kampen: in de voetsporen van mijn vader (Lier)

07 jan 2016 20:00
Sis Van Eeckhout

Het boek is het levenswerk van Ludo van Eck, zelf een gewezen gevangene van Dachau. Na de oorlog bezocht en bestudeerde hij alle kampen, opdat de onmenselijke gruwel van de nazi s nooit vergeten zou worden. Zijn missie leidde tot dit monumentale standaardwerk, dat jarenlang ontelbare herdrukken kende en anno 2014 het meest gezochte antiquarisch boek is. Onze spreker, Sis Van Eeckhout zet de missie van zijn inmiddels overleden vader voort. Boek der kampen verschijnt in een herziene editie om te herdenken dat zeventig jaar geleden de nazikampen werden bevrijd door de geallieerden.

Het boek is het levenswerk van Ludo van Eck, zelf een gewezen gevangene van Dachau. Na de oorlog bezocht en bestudeerde hij alle kampen, opdat de onmenselijke gruwel van de nazi s nooit vergeten zou worden. Zijn missie leidde tot dit monumentale standaardwerk, dat jarenlang ontelbare herdrukken kende en anno 2014 het meest gezochte antiquarisch boek is. Onze spreker, Sis Van Eeckhout zet de missie van zijn inmiddels overleden vader voort. Boek der kampen verschijnt in een herziene editie om te herdenken dat zeventig jaar geleden de nazikampen werden bevrijd door de geallieerden.

huisvandeMens Lier

De rekening van de verzuiling; leidt de concentratie van steeds meer zorgvormen tot steeds minder zorg? (Lier)

04 feb 2016 20:00
Mieke Vogels
Gewezen Vlaams minister voor welzijn en gezondheid

Het dubbele gezicht van Turkije: keert het land zich van Europa af? (Lier)

14 apr 2016 20:00
Lezing
Dirk Vermeiren
Journalist

Tussen 2002 en 2014 werkte Dirk Vermeiren voor een reeks Vlaamse (VRT, Knack, De Tijd) en internationale media als Turkije-correspondent. Lokaal werkte hij voor verschillende Turkse radiozenders en genoot hij ook enige faam als wielercommentator op de Turkstalige Eurosport.

Dirk’s timing bleek perfect. Precies 1 week na zijn aankomst in Istanbul won de AK-partij van Tayip Erdogan de parlementsverkiezingen, en sindsdien zit de politieke islam in Turkije stevig in het zadel. Het land onderging de afgelopen 14 jaar in alle opzichten een heuse gedaanteverwisseling. De economie kende een sterke groei, en het land zocht na 2002 toenadering met de EU, op zoek naar lidmaatschap.

Maar ook in de geesten veranderde Turkije het afgelopen decennium. De politieke islam legde beslag op de instellingen van de republiek. Republikeinse festiviteiten werden geschrapt, een cultus van het Ottomaanse Rijk in het leven geroepen, en de islam is zichtbaarder dan ooit in het openbare leven waardoor seculiere Turken zich bedreigd voelen in hun levensstijl. Sinds enkele jaren haalt het land wereldwijd de headlines met berichten over een autoritair regime dat hard optreedt tegen oppositie, de vrije meningsuiting limiteert en zelfs flirt met Islamitische Staat. Een voorzichtig vredesproces met de Koerden liep stuk, en er wordt opnieuw gevochten in Zuidoost-Turkije.

ism HVV VrijdenkendLier | Huis van de Mens Lier |Vormingplus regio Mechelen

Tussen 2002 en 2014 werkte Dirk Vermeiren voor een reeks Vlaamse (VRT, Knack, De Tijd) en internationale media als Turkije-correspondent. Lokaal werkte hij voor verschillende Turkse radiozenders en genoot hij ook enige faam als wielercommentator op de Turkstalige Eurosport.

Dirk’s timing bleek perfect. Precies 1 week na zijn aankomst in Istanbul won de AK-partij van Tayip Erdogan de parlementsverkiezingen, en sindsdien zit de politieke islam in Turkije stevig in het zadel. Het land onderging de afgelopen 14 jaar in alle opzichten een heuse gedaanteverwisseling. De economie kende een sterke groei, en het land zocht na 2002 toenadering met de EU, op zoek naar lidmaatschap.

Maar ook in de geesten veranderde Turkije het afgelopen decennium. De politieke islam legde beslag op de instellingen van de republiek. Republikeinse festiviteiten werden geschrapt, een cultus van het Ottomaanse Rijk in het leven geroepen, en de islam is zichtbaarder dan ooit in het openbare leven waardoor seculiere Turken zich bedreigd voelen in hun levensstijl. Sinds enkele jaren haalt het land wereldwijd de headlines met berichten over een autoritair regime dat hard optreedt tegen oppositie, de vrije meningsuiting limiteert en zelfs flirt met Islamitische Staat. Een voorzichtig vredesproces met de Koerden liep stuk, en er wordt opnieuw gevochten in Zuidoost-Turkije.

ism HVV VrijdenkendLier | Huis van de Mens Lier |Vormingplus regio Mechelen

huisvandeMens Lier

Stress, burn-out en bore-out (Lier)

21 apr 2016 20:00
Lezing
Hilde MARIEN
Stresscoach

Stress,burn-out en bore-out komen steeds meer voor, bovendien bij steeds jongere mensen.Het is een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim. Meer inzicht in de kenmerken,oorzaken en gevolgen van stress,burn-out en bore-out zijn de eerste stap naar preventie. Een burn-out of een bore-out komen niet uit de lucht vallen, maar hebben een lange aanloop. Preventie en tijdig ingrijpen zijn heel belangrijk!

 

ism HVV VrijdenkendLier | Huis van de Mens Lier |Vormingplus regio Mechelen

Stress,burn-out en bore-out komen steeds meer voor, bovendien bij steeds jongere mensen.Het is een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim. Meer inzicht in de kenmerken,oorzaken en gevolgen van stress,burn-out en bore-out zijn de eerste stap naar preventie. Een burn-out of een bore-out komen niet uit de lucht vallen, maar hebben een lange aanloop. Preventie en tijdig ingrijpen zijn heel belangrijk!

 

ism HVV VrijdenkendLier | Huis van de Mens Lier |Vormingplus regio Mechelen

huisvandeMens Lier

Omgaan met radicalisering van jongeren: Hoe reageren op de lokroep van IS ? (Lier)

12 mei 2016 20:00
Lezing
Karin Heremans
Directeur Atheneum Antwerpen

Duizenden jongeren uit Europa lieten de samenleving waarin ze zijn opgegroeid,hun familie en vrienden achter om in Syrië en Irak te vechten. Karin Heremans, afkomstig uit Lier, heeft als directeur van het Atheneum Antwerpen een team dat voorbereid is om conflicten op te vangen.Als werkgroepleider van het EU-project "Radicalisation Awarness Network" geeft ze aan hoe onderwijs een rol kan spelen.

ism HVV VrijdenkendLier | Huis van de Mens Lier |Vormingplus regio Mechelen

Duizenden jongeren uit Europa lieten de samenleving waarin ze zijn opgegroeid,hun familie en vrienden achter om in Syrië en Irak te vechten. Karin Heremans, afkomstig uit Lier, heeft als directeur van het Atheneum Antwerpen een team dat voorbereid is om conflicten op te vangen.Als werkgroepleider van het EU-project "Radicalisation Awarness Network" geeft ze aan hoe onderwijs een rol kan spelen.

ism HVV VrijdenkendLier | Huis van de Mens Lier |Vormingplus regio Mechelen

Colibrantzaal Lier

Ik ben hoogsensitief, heb ik dan superpower? (Lier)

26 mei 2016 20:00
Lezing
Christel Stubbe
personal coach/therapeute

Een hoogsensitief iemand is gevoeliger voor indrukken en prikkels van de buitenwereld.Is gevoeliger voor licht,geuren, geluiden enz..Neemt subtielere nuances waar in bv.de lichaamstaal en de stemmingen van anderen.Verwerkt indrukken moeilijker.Op zich is het geen ziekte, maar kan aanleiding geven tot fysieke en psychische problemen.Aan de andere kant heeft hoogsensiviteit ook positieve kanten.

 

ism HVV VrijdenkendLier | Huis van de Mens Lier |Vormingplus regio Mechelen

Een hoogsensitief iemand is gevoeliger voor indrukken en prikkels van de buitenwereld.Is gevoeliger voor licht,geuren, geluiden enz..Neemt subtielere nuances waar in bv.de lichaamstaal en de stemmingen van anderen.Verwerkt indrukken moeilijker.Op zich is het geen ziekte, maar kan aanleiding geven tot fysieke en psychische problemen.Aan de andere kant heeft hoogsensiviteit ook positieve kanten.

 

ism HVV VrijdenkendLier | Huis van de Mens Lier |Vormingplus regio Mechelen

Colibrantzaal Lier

Alzheimer en andere dementies: hoe ver staat de wetenschap? (Lier)

02 jun 2016 20:00
Lezing
prof.dr.Christine Van Broeckhoven
Prof. UA

Tijdens de lezing van prof.dr.Christine Van Broeckhoven (Universiteit Antwerpen) komt U meer te weten over de meest recente stand van wetenschappelijk onderzoek inzake het geheugen, dementie, meer bijzonder de ziekte van Alzheimer.. U krijgt zicht op het ontstaan van dementie en op mogelijke nieuwe therapieën.De inkomsten van deze lezing gaan naar het Fonds voor Wetenschappelijk Hersenonderzoek.

 

ism HVV VrijdenkendLier | Huis van de Mens Lier |Vormingplus regio Mechelen

Tijdens de lezing van prof.dr.Christine Van Broeckhoven (Universiteit Antwerpen) komt U meer te weten over de meest recente stand van wetenschappelijk onderzoek inzake het geheugen, dementie, meer bijzonder de ziekte van Alzheimer.. U krijgt zicht op het ontstaan van dementie en op mogelijke nieuwe therapieën.De inkomsten van deze lezing gaan naar het Fonds voor Wetenschappelijk Hersenonderzoek.

 

ism HVV VrijdenkendLier | Huis van de Mens Lier |Vormingplus regio Mechelen

huisvandeMens Lier

Palliatieve zorg en euthanasie, een actuele stand van zaken (Lier)

27 sep 2016 20:00
Wijziging locatie
Prof. dr. Willem Distelmans
UZ Brussel

Opgelet! Andere locatie dan gewoonlijk:
Stedelijke Colibrantzaal
Deensestraat 6-7
2500 Lier
Op de kaart

Als pionier inzake palliatieve geneeskunde in Vlaanderen, vertaalt prof.DISTELMANS (kankerspecialist, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en voorzitter van de federale commissie euthanasie) zijn ervaringen in een toegankelijk betoog voor een breed publiek.

Het is zijn verhaal over patiëntenrechten, palliatieve zorg, de beslissingen bij het levenseinde (inclusief euthanasie) , waarbij ethische vragen naar voorkomen als: “zal men erin slagen het levenseinde waardig te laten verlopen?”, “wat zijn de keuzemogelijkheden ?”,”hoe kan men met eigen inbreng deze keuzes maken ?” aan bod komen. U krijgt meer inzicht in wat U er zelf  kan bijdragen door een voorafgaande zorgplanning en in de veranderingen bij het omgaan met ongeneeslijke patiënten.
 

Opgelet! Andere locatie dan gewoonlijk:
Stedelijke Colibrantzaal
Deensestraat 6-7
2500 Lier
Op de kaart

Als pionier inzake palliatieve geneeskunde in Vlaanderen, vertaalt prof.DISTELMANS (kankerspecialist, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en voorzitter van de federale commissie euthanasie) zijn ervaringen in een toegankelijk betoog voor een breed publiek.

Het is zijn verhaal over patiëntenrechten, palliatieve zorg, de beslissingen bij het levenseinde (inclusief euthanasie) , waarbij ethische vragen naar voorkomen als: “zal men erin slagen het levenseinde waardig te laten verlopen?”, “wat zijn de keuzemogelijkheden ?”,”hoe kan men met eigen inbreng deze keuzes maken ?” aan bod komen. U krijgt meer inzicht in wat U er zelf  kan bijdragen door een voorafgaande zorgplanning en in de veranderingen bij het omgaan met ongeneeslijke patiënten.
 

.

Spinoza en de actualiteit (Lier)

06 okt 2016 20:00
Tinneke Beeckman
VUB Centrum voor de studie van de Verlichting en het hedendaagse humanisme

LOCATIE
Stedelijke Colibrantzaal
Deensestraat 6-7
2500 Lier
> achterzijde van de bibliotheek

Dr.Tinneke BEECKMAN behaalde een doctoraat in de moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, kreeg er meerdere postdoctorale opdrachten en werkt nu als freelancer (columns In “De Standaard” en “De Morgen” en andere media, lezingen en diverse projecten).

Haar grote “liefde” in de filosofie is de 17de-eeuwse veelzijdige filosoof Spinoza, waarover ze onder meer “Door Spinoza’s lens” schreef. Ze geeft een kort overzicht van Spinoza’s leven en zijn belangrijkste ideeën.

Dan past Beeckman de actualiteit van Spinoza’s denken op concrete, hedendaagse problemen toe. Het gaat om de invloed van de economie op regeringen en politici, de evolutietheorie van Darwin, meditatie en mindfulness, gestructureerde maatschappelijke herveredeling, de vrijheid van denken, de relatie tussen geloof en staat,censuur en vrijemeningsuiting, levenskunst , conflicten in relaties .
 

LOCATIE
Stedelijke Colibrantzaal
Deensestraat 6-7
2500 Lier
> achterzijde van de bibliotheek

Dr.Tinneke BEECKMAN behaalde een doctoraat in de moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, kreeg er meerdere postdoctorale opdrachten en werkt nu als freelancer (columns In “De Standaard” en “De Morgen” en andere media, lezingen en diverse projecten).

Haar grote “liefde” in de filosofie is de 17de-eeuwse veelzijdige filosoof Spinoza, waarover ze onder meer “Door Spinoza’s lens” schreef. Ze geeft een kort overzicht van Spinoza’s leven en zijn belangrijkste ideeën.

Dan past Beeckman de actualiteit van Spinoza’s denken op concrete, hedendaagse problemen toe. Het gaat om de invloed van de economie op regeringen en politici, de evolutietheorie van Darwin, meditatie en mindfulness, gestructureerde maatschappelijke herveredeling, de vrijheid van denken, de relatie tussen geloof en staat,censuur en vrijemeningsuiting, levenskunst , conflicten in relaties .
 

.

Film: How to fall apart, a true lovestory (Lier)

11 okt 2016 19:30
Film

Hoe gebruik maken van het immuunsysteem om kanker te verslaan? (Lier)

10 nov 2016 20:00
dr. Ann De Becker
UZ Brussel

De beschikbare behandelingen tegen kanker worden niet alleen talrijker, maar ook efficiënter. De behandelingsschema’s steunen niet meer altijd op louter klassieke chemotherapie.

Met een toenemend inzicht in ons immuunsysteem en de biologie van tumoren, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe generaties geneesmiddelen worden soms spectaculaire resultaten bereikt bij voorheen moeilijk te behandelen kankers.

Dr.Ann DE BECKER, kliniekhoofd bij het UZ Brussel en secretaris van de Belgian Hematology Society geeft een overzicht van immunotherapieën die het afweersysteem van de patiënt trachten te mobiliseren tegen zijn ziekte en reeds in de dagdagelijkse praktijk gebruikt worden en veelbelovende therapieën die nog in ontwikkeling zijn.
 

De beschikbare behandelingen tegen kanker worden niet alleen talrijker, maar ook efficiënter. De behandelingsschema’s steunen niet meer altijd op louter klassieke chemotherapie.

Met een toenemend inzicht in ons immuunsysteem en de biologie van tumoren, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe generaties geneesmiddelen worden soms spectaculaire resultaten bereikt bij voorheen moeilijk te behandelen kankers.

Dr.Ann DE BECKER, kliniekhoofd bij het UZ Brussel en secretaris van de Belgian Hematology Society geeft een overzicht van immunotherapieën die het afweersysteem van de patiënt trachten te mobiliseren tegen zijn ziekte en reeds in de dagdagelijkse praktijk gebruikt worden en veelbelovende therapieën die nog in ontwikkeling zijn.
 

.

Armoede en armoedebestrijding in tijden van crisis (Lier)

01 dec 2016 20:00
Jan Vranken
UA, OASeS

Eén op de vijf Belgen loopt in 2016 een risico op armoede, moeten rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens, wonen in een huis zonder nodig basiscomfort en leven in een gezin waar weinig of niet gewerkt wordt.Eén kind op vijf leeft in armoede, met gevolgen voor hun ontwikkeling. De besparingsmaatregelen om de crisis te bestrijden hebben risico doen toenemen voor wie net boven de armoedegrens leven.

Prof.em. Jan VRANKEN is de Vlaamse autoriteit bij uitstek op het gebied van armoede. Als hoogleraar aan de UFSIA, nadien Universiteit Antwerpen richtte hij het studiecentrum OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad) op, waar hij actief blijft als onderzoeker. Vanuit OASes publiceerde hij 20 jaar lang het jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Met hem kijken wij hoe armoede zich manifesteert in het Vlaanderen van vandaag. En natuurlijk willen we van hem horen welke wegen hij ziet om armoede aan te pakken.

HVV Vrijdenkend Lier/UPV kern Lier/Huis van de Mens Lier

LOCATIE

Stedelijke Colibrantzaal
Deensestraat 6-7
2500 LIER

 

Eén op de vijf Belgen loopt in 2016 een risico op armoede, moeten rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens, wonen in een huis zonder nodig basiscomfort en leven in een gezin waar weinig of niet gewerkt wordt.Eén kind op vijf leeft in armoede, met gevolgen voor hun ontwikkeling. De besparingsmaatregelen om de crisis te bestrijden hebben risico doen toenemen voor wie net boven de armoedegrens leven.

Prof.em. Jan VRANKEN is de Vlaamse autoriteit bij uitstek op het gebied van armoede. Als hoogleraar aan de UFSIA, nadien Universiteit Antwerpen richtte hij het studiecentrum OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad) op, waar hij actief blijft als onderzoeker. Vanuit OASes publiceerde hij 20 jaar lang het jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Met hem kijken wij hoe armoede zich manifesteert in het Vlaanderen van vandaag. En natuurlijk willen we van hem horen welke wegen hij ziet om armoede aan te pakken.

HVV Vrijdenkend Lier/UPV kern Lier/Huis van de Mens Lier

LOCATIE

Stedelijke Colibrantzaal
Deensestraat 6-7
2500 LIER

 

.

Europese spanningen en invloeden: geloven we nog in Europa? (Lier)

19 jan 2017 20:00
Hendrik Vos
UGent, Vakgroep politieke wetenschappen

Wat met religie in een seculiere samenleving? (Lier)

02 feb 2017 20:00
Lezing
Prof. dr. Loobuyck
Universiteit Antwerpen

Darwin voor dames: over feminisme en evolutietheorie (Lier)

02 mrt 2017 20:00
Lezing
dr. Griet Vandermassen
Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen Ugent
Tussen het feminisme en evolutionaire biologen heeft het nooit echt goed geboterd. Het darwinistische denkkader beschrijft de fundamentele processen van evolutie door adaptatie en selectie, die uiteraard ook van toepassing zijn op de mens. Het is ondenkbaar dat genderverschillen enkel een sociale constructie zouden zijn. Zo hebben mannen en vrouwen doorheen de evolutie gedeeltelijk een andere breinstructuur ontwikkeld.
 
Veel feministen beschouwen dit denkkader als vrouw-onvriendelijk rechtvaardigen van ongelijke behandeling en onderdrukking van vrouwen en het loochenen van de invloed van cultuur en sociale processen. Je wordt een “typisch meisje” omdat socialisatie en cultuur je in die rol duwen, niet omdat je daartoe biologisch voorbestemd bent. Op hun beurt verdenken evolutionaire wetenschappers feministen ervan té ideologisch, te onwetenschappelijk te denken.
 
Dr.Griet VANDERMASSEN stelt dat feminisme en evolutionaire wetenschappen elkaar niet alleen nodig hebben, maar zelfs krachtige bondgenoten kunnen zijn. Een emancipatiebeweging kan zonder het wetenschappelijk denkkader mee te nemen niet doeltreffend kunnen optreden.
 
 

Het nieuwe erfrecht: nieuwe mogelijkheden door erfovereenkomsten (Lier)

20 apr 2017 20:00
Lezing
Prof. dr. H. Casman, em.
Vakgroep Privaat- en Economisch Recht, VUB
LOCATIE
Stedelijke Colibrantzaal
Deensestraat 6-7
2500 Lier
 
In februari 2012 vroeg de toenmalige minister van Justitie aan prof.dr.Hélène CASMAN om te werken aan de hervorming van het erfrecht. Voor een juriste die als hoogleraar en vice-rector onderwijs en onderzoek inzake familierecht, erfrecht en het notariaat , als raadsheer de rechtsspraak en als notaris de praktijk combineert, was deze opdracht “de kers op de taart van haar carrière”. Zo heeft ze naar eigen zeggen “het hele blad ingevuld en ingekleurd”.
 
Begin 2017 zijn er wetteksten klaar om het Napoleontisch erfrecht – dat uitging van één soort familie en één soort van vermogen, het onroerende  - aan te passen. Deze aanpassing houdt rekening met de complexere samenlevingsvormen (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend). Als iedereen akkoord is, kan men komen tot flexibele erfovereenkomsten, concrete afspraken op maat van de specifieke situatie. Een aantal technische wijzigingen (afschaffing van de reserve van de ouders, verhoging van het vrij beschikbaar deel ...) geven meer keuzevrijheid om tot dergelijk maatwerk te komen.
 
We zijn er zeker van dat op de uiteenzetting van prof.dr.Hélène CASMAN heel wat concrete vragen over de nieuwe, aankomende regelingen zullen volgen.

Achter de schermen van de cel Vermiste Personen (Lier)

04 mei 2017 20:00
Lezing
Alain Remue
Cel Vermiste Personen

LOCATIE
CC Colibrant
Deensestraat 6-7
2500 Lier
Op de kaart

Als je hem op TV ziet verschijnen, betekent dit dat we geconfronteerd zullen worden met een hoop ellende.Want Alain REMUE geeft al meer dan 20 jaar een gezicht en een stem aan het werk van de Cel Vermiste Personen , die als steunpunt van de Federale Politie ingeschakeld wordt bij onrustwekkende verdwijningen en identificatie van niet-geïdentificeerde personen.
 
Gemiddeld komen er elke dag 2 à 3 nieuwe dossiers bij, variërend van een jongere die uit liefdesverdriet of een slecht examen even “onderduikt”, een veertiger die op de lappen gaat met een nieuwe vriendin,een Alzheimerpatiënt op de dool, een zelfdoding of een verdronken kind. Als er kinderen vermist zijn, neemt Alain REMUE zelf de leiding van het onderzoek steeds op zich. “Als er iets is, wat je in je leven niet wil zijn, dan is het wel ouder van een vermist kind” is hierbij zijn uitgangspunt.De voortdurende confrontatie met al deze ellende doet wat met een mens. Dat ondervond ook Alain REMUE zelf,  die bij de speurtocht naar twee verdronken meisjes een duiker verloor met wie hij jaren lang had samengewerkt en aan de lijve een posttraumatische stress-periode meemaakte.
 
De dienst werd  in september 1995, na de twee dubbele verdwijningen (Julie en Melissa en An en Eefje), in het Dutroux-tijdperk op vraag van de minister van Justitie opgericht onder leiding van de toen nog jonge rijkswacht-luitenant Alain REMUE. 
 
De film en televisieserie “Vermist” baseerden zich op de Cel Vermiste Personen, maar was niet geheel waarheidsgetrouw. Aan de hand van praktische voorbeelden uit vroegere dossiers laat Alain REMUE het publiek kennis maken met hoe een onderzoek echt wordt opgestart. Hoe zo een onderzoek verloopt. Met welke middelen het team zijn werk doet. Wat is het vervolg van zo een onderzoek ?
 
Tevens krijgt U enkele tips over hoe te handelen als U zelf met een verdwijning zou worden geconfronteerd.
 
 
 

Rust vinden in je denken met Mindfulness (Lier)

01 jun 2017 20:00
Workshop
Walter Daes
Mindfullnesstrainer
Bij het woord “mindfulness” wordt vaak gedacht aan iets zweverigs, esoterisch, wollensokkenachtigs, exotisch ... Dat laatste is enigszins waar :mindfulness bestaat uit een unieke combinatie van Oosterse boeddhistische aandachtstraining en Westerse psychologie. 
 
Zo is er dan ook een wetenschappelijke onderbouw met een no-nonsense aanpak, op basis van een pure en krachtige techniek aangepast aan onze Westerse manier van leven, die niet wegvlugt voor de realiteit.
 
Walter DAES, voorheen actief bij het Centrum voor Crisispsychologie van de krijgsmacht en betrokken bij het psychosociaal luik binnen de federale rampenplanning, noemt dit een “techniek in het “hier en nu”. Voor hem betekent mindfulness immers “de dingen zien, opmerken en benoemen zoals ze zijn”.
 
Een ongetraind persoon heeft vaak weinig rust in zijn innerlijke wereld. Een continue chaotische maalstroom waarbij denken, oordelen en emoties door elkaar vloeien, levert vaak negatieve gedachten en stress op, waardoor je de werkelijkheid niet meer zuiver ziet.  Mindfulnesstraining leert op een milde wijze van op een afstandje kijken naar negatieve gedachten, emoties, spanningen, stress en vriendelijk benoemen wat zich aandient. Zo ontstaat er een mildere relatie met jezelf en met de andere mensen. Je kan het contact met je eigen gevoelens en gedachten herstellen, innerlijke rust cultiveren en respectvol je behoeften kenbaar maken aan je omgeving.
 
In deze voordracht met enkele praktijkoefeningen verkennen en ervaren we met Walter DAES hoe de beoefening van mindfulness een stukje zelfzorg wordt door op een milde wijze naar je lichaam te luisteren en opmerkzaam je gevoelens en gedrag onder ogen te leren zien.

Transitie, onze welvaart van morgen (Wijnegem)

23 aug 2017 20:00
Lezing
Dirk Barrez

LOCATIE
Gemeenschapscentrum 't Gasthuis
Turnhoutsebaan 199
2110 Wijnegem

Over God, waarom het bestaan van de god van het Christendom moeilijk aan te nemen is (Lier)

18 sep 2017 20:00
Lezing
Prof. dr. em Etienne Vermeersch

LOCATIE
Stadsschouwburg Vredeberg
Vredebergstraat 12-14
2500 Lier

Toen hij als jonge man aan de godsbewijzen begon te twijfelen, besliste Etienne Vermeersch zijn twijfels door een “sprong naar God” te overbruggen en  als jezuïet in het klooster te treden. In het klooster stelde hij zoveel interne zwakheden en inconsistenties vast dat hij het pad van het atheïsme insloeg.

Met zijn recente boek “Over God” stelt hij met een onontkoombare overtuigingskracht dat we het bestaan van de God van het christendom, de islam en het jodendom op rationeel-wetenschappelijke gronden niet kunnen aannemen. Maar ook op ethische gronden: als een God/Allah/Jahweh almachtig en liefdadig, barmhartig en erbarmend zou zijn, waarom is er dan zoveel kwaad, lijden en ongerechtigheid in de wereld? Aan de hand van de inzichten inzake “cognitieve dissonantie” legt hij uit waarom mensen om gevoelsmatige geloofsredenen niet altijd in staat zijn het rationele betoog te aanvaarden.

Gezondheidszorg; voor iedereen blijvend toegankelijk en betaalbaar? (Lier)

03 okt 2017 20:00
Maggie De Block

LOCATIE
Stadsschouwburg Vredeberg
Vredebergstraat 12-14,
2500 Lier

Kenmerkend voor de gezondheidszorg in ons land is het kwalitatief hoogstaand niveau van de medische behandeling en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.

Minister Maggie DE BLOCK stelt terecht dat ons land – ook vorige jaren – in Europa het meest toegankelijke systeem kent. Ook vinden sociaal kwetsbare patiënten niet altijd hun weg.

De grootste uitdaging is de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Door de toename van de levensverwachting, de steeds duurdere nieuwe medische technieken en de toename van het aantal chronische ziekten – in wezen allemaal positieve evoluties – dreigen de kosten de pan uit te rijzen. Recent nam de regering een aantal besparingsmaatregelen, waarvan minister DE BLOCK stelt dat er niet met de botte bijl, maar met een fijn scalpel werd gewerkt. U kan na de uiteenzetting van de minister vragen stellen en uw mening naar voor brengen.

Wat moet ik nu geloven dokter? Voordracht over eten en bewegen (Lier)

07 nov 2017 20:00
Prof. dr. Hendrik Cammu
UZ Brussel

LOCATIE
Opgelet gewijzigde locatie!
Stadsschouwburg Vredeberg
Vredebergstraat 12-14,
2500 Lier

We vinden een gezonde voeding en goed bewegen steeds belangrijker, maar verliezen de weg in de stroom van nieuwe, tegenstrijdige

onderzoeken over voeding en beweging. Wat moeten we nu geloven? Dat legt Cammu u tijdens de voordracht omstandig uit.

Veel dansen is beter voor je gezondheid, dan op je eten letten”, stelde dokter Hendrik CAMMU in “Van Gils&Gasten” bij de presentatie van zijn recent verschenen boek “Wat moet ik nu geloven,dokter?”. Dat als ondertitel kreeg “De beste versie van de waarheid over eten en bewegen”. Hoogleraar gynaecologie en sociale geneeskunde Hendrik CAMMU doorploegde in alle mogelijke wetenschappelijke toptijdschriften de stroom van tegenstrijdige onderzoeken over de effecten van voedingspatronen op onze gezondheid. Niet alleen zien we mogelijke effecten van voeding pas na tientallen jaren, maar omdat de kwaliteit van onze voeding algemeen goed is, meer gezondheidswinst te boeken door te bewegen.Winst is er wel te boeken door matig te eten. Met matig en gevariëerd eten en meer lichaamsbeweging kom je al een heel eind.
 

Vergrijzing; een uitdaging? (Lier)

05 dec 2017 20:00
Lezing
Prof. dr Nico De Witte
VUB

LOCATIE
Stedelijke Colibrantzaal
Deensestraat 6-7

2500 Lier

Vergrijzing is een thema dat niet meer weg te denken is uit de hedendaagse actualiteit. Iedereen spreekt er over. Tien jaar geleden was dit niet het geval. Net dat maakt de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt des te groter. Aan de hand van de resultaten uit de Belgian Ageing Studies worden deze uitdagingen scherp gesteld. Dit grootschalig onderzoek werd in 2002 ontwikkeld door Dominique Verté en Nico De Witte. Sindsdien hebben meer dan 80.000 thuiswonenden ouderen in België, Nederland en Italië hier aan deelgenomen.

Door economen werd een nieuwe term gelanceerd : de “vergrijzingstsunami” : een vloedgolf veroorzaakt de de babyboomgeneratie die massaal de grens van de 60 jaar oversteekt, de levensverwachting die maar stijgt, de vergrijzing binnen de vergrijzing (het aantal 80-plussers dat enorm toeneemt), meer ouderen die langer thuis blijven wonen. Waar economen zich vooral zorgen maken over de betaalbaarheid van één en ander, heeft hoogleraar Nico DE WITTE vooral oog voor de sociale aspecten van het ouder worden. Sinds 2002 organiseert hij met Dominique VERTE  het ouderenbehoeftenonderzoek, de “Belgian Ageing Studies”waaraan al 80.000 ouderen deelnamen. Hierbij komen diverse thema’s als kwetsbaarheid, onveiligheidsgevoelens, kwaliteit van de zorg, mobiliteit, leeftijdsvriendelijke woonvormen en sociale participatie bij thuiswonende 60-plussers aan bod.
 

Fiscale fraude in België. Black is back (Lier)

30 jan 2018 20:00
Lezing
Prof. dr. Michel Maus
VUB

De Belg en belastingen zijn nooit goede vrienden geweest. Fiscale fraude zit dan ook in onze genen. Wat is de impact en wat zijn de redenen van dit fenomeen en hoe kunnen we hieraan verhelpen?

Medische mythes, waarheden en achtergronden (Lier)

06 mrt 2018 20:00
Lezing
Prof. dr. Dirk Devroey
Voorzitter vakgroep Huisartsengeneeskunde, UZ Brussel

Voor vele mensen is gezondheid een belangrijke doelstelling in hun leven. Vele boeken en websites beloven het eeuwige leven of rijken op zijn minst een aantal middeltjes aan om langer gezond te blijven of om ziektes te genezen. Op hetzelfde moment geven online kranten en reclameberichten gezondheidstips. En dan spreken we nog niet over de mondelinge overlevering van gezondheidstips zoals het gebruik van uien tegen verkoudheid of vlierbessensiroop tegen hoest.

Vele van deze gezondheidstips zijn verkeerd en zijn mythes. De voordracht geeft een beter zicht op al deze - al of niet verkeerde - claims en legt uit hoe de misverstanden ontstaan zijn.

Wat moet ik nu geloven dokter? Voordracht over eten en bewegen (Schoten)

08 mrt 2018 17:00
Lezing
Prof. dr. Hendrik Cammu
UZ Brussel

LOCATIE
Kasteel van Schoten
Kasteeldreef 61
2900 Schoten
op de kaart

“Veel dansen is beter voor je gezondheid, dan op je eten letten”, stelde dokter Hendrik Cammu in Van Gils&Gasten bij de presentatie van zijn recent verschenen boek Wat moet ik nu geloven,dokter?. Dat als ondertitel kreeg De beste versie van de waarheid over eten en bewegen. 

Hoogleraar gynaecologie en sociale geneeskunde Hendrik Cammu doorploegde in alle mogelijke wetenschappelijke toptijdschriften de stroom van tegenstrijdige onderzoeken over de effecten van voedingspatronen op onze gezondheid. Niet alleen zien we mogelijke effecten van voeding pas na tientallen jaren, maar omdat de kwaliteit van onze voeding algemeen goed is, meer gezondheidswinst te boeken door te bewegen.Winst is er wel te boeken door matig te eten. Met matig en gevariëerd eten en meer lichaamsbeweging kom je al een heel eind.

We vinden een gezonde voeding en goed bewegen steeds belangrijker, maar verliezen de weg in de stroom van nieuwe, tegenstrijdige onderzoeken over voeding en beweging. Wat moeten we nu geloven? Dat legt Cammu omstandig uit tijdens de voordracht.

 

Humor: wat, waarom en hoe valt er te lachen?

24 apr 2018 20:00
Lezing
Jean Paul Van Bendegem
Filosoof, auteur en VUB-professor

In zijn onnavolgbare stijl verkent Jean Paul Van Bendegem wat humor is, de verschillende vormen ervan, het effect van humor op mensen (maar ook op chimpansees en bonobo’s), welke betekenissen de lach kan hebben,... Als sluitstuk komt het filosofisch meest uitdagende onderwerp aan bod, namelijk: waar liggen de grenzen van de humor, aangenomen uiteraard dat zo'n grenzen bestaan... Zoals je van een filosoof mag verwachten, zit het er dik in dat het onderwerp na de lezing nog een pak complexer (b)lijkt dan ervoor!

Staatsveiligheid, inlichtingendiensten en democratie

08 mei 2018 20:00
Lezing
Prof.dr. Marc Cools
Vakgroep Criminaliteit UGent

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten spelen een fundamentele rol in de bescherming van de democratie tegen bedreigingen als extremisme, terrorisme, spionage, infiltratie,... Hoe deden ze dat vroeger en hoe gaat dat nu in zijn werk? Vanuit een historisch criminologisch perspectief wordt ingegaan op de actualiteit.

SFEERFOTO'S