kern Lier

Voorzitter: 

Dhr. Jef Wellens
E upv.kernlier@gmail.com
T 03 480 89 23

Activiteiten i.s.m. HVV en huisvandeMens Lier

   

LOCATIE

In de meeste gevallen: 

LOCATIE
Stedelijke Colibrantzaal
Deensestraat 6-7
2500 Lier

Maar uitzonderingen zijn mogelijk, gelieve dus per activiteit de locatie na te gaan.

 

PROGRAMMA

Locatie:

Afgelopen activiteiten

De Bijbel, een vrij zinnige lezing

06 nov 2018 20:00
Lezing
Prof. dr. Ludo Abicht
UAntwerpen

De bijbel kan men op verschillende wijzen lezen. Fundamentalisten zullen de bijbelteksten letterlijk lezen. Meer verlichte geesten lezen dit heilige boek meer metaforisch als symbolische verhalen die zin geven aan hun leven. Men kan het boek ook vanuit een moreel standpunt lezen, om er een basis voor een zedenleer uit te halen. Tenslotte kan men de lectuur ook gebruiken om een inzicht te krijgen in de eindbesteming van mens en wereld. Prof.dr.Ludo Abicht gaat uit van een atheïstische lezing. De bijbel blijft hoe dan ook een centraal literair,mythologisch, historisch en cultureel document, waarvan talrijke passages behoren tot ons cultureel erfgoed. De bedoeling van zijn voordracht is te komen tot een redelijke en betekenisvolle lezing en een aantal boeiende inzichten.

Polariserende tijden

06 feb 2019 20:00
Lezing
Christophe Busch
Kazerne Dossin

In deze lezing analyseert Christophe Busch het fenomeen van polarisatie. Hij licht toe welke verschillende fenomenen aan de basis liggen van het fenomeen waarbij groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Aan de hand van historische casussen toont hij aan welke invloed mechanismen zoals groepsdynamiek en gehoorzaamheid hebben en welke vijf gedragsrollen we kunnen identificeren? Tot slot worden ook nog enkele handvatten aangereikt om negatieve vormen van polarisatie te counteren.

De kwestie M - een gekaapte godsdienst

12 mrt 2019 20:00
Lezing
Eddy A.M. Daniëls
Journalist en auteur, winnaar zesde Vijs van SKEPP (2000)

De planeet heeft problemen met jihadisten. De reactie valt in twee uitersten uit elkaar: de islamofielen zeggen dat de ‘ware’ islam verdrukt wordt door een uitwas die dit geloof besmeurt en pleit voor een herbronning in de Koran, om zo tot een rationele en zelfs Europese geloofsbeleving
te komen. De islamofoben zeggen dat de islam een onverbeterlijk gewelddadig systeem is, met
het jihadisme van nature ingebakken. Eddy Daniëls geeft ze allebei gelijk en ongelijk.De aanpak waar hij voor pleit is een terugkeer naar de ware islam, die al bestond voor Mohammed ten tonele verscheen,
de ḥanīfiya. Met de profeet, die zichzelf als laatste en enige spreekbuis zag van Allah, zijn de problemen
begonnen, vandaar dat Daniëls pleit oor een islam zonder Mohammed.

Medicinale cannabis: een verandering van het beleid?

02 apr 2019 20:00
Lezing
Jan Tytgat
Prof. / Toxicoloog

De Belgische drugswet (1921) verbiedt alles wat met cannabis te maken heeft, een enkele medische uitzondering daargelaten.Prof.dr.Jan TYTGAT die het laboratorium voor Toxicologie en Bramatologie aan de K.U.Leuven leidt heeft met de econoom prof.dr? DE GRAUWE en de criminoloog Tom DECORTE in 2017 een pleidooi gehouden voor een door de overheid gereguleerde cannabismarkt. Niet alleen ontwricht een systeem waarbij productie en verkoop in handen van criminele organisaties zijn onze samenleving, maar ook vanuit medisch oogpunt is de geleverde cannabis schadelijk : een in de loop van de jaren te hoog gestegen THC-gehalte en bevat vaak schadelijke stoffen als pesticiden,schimmels, bacteriën, zware metalen. Niet dat (recreatief genoemd) cannabis-gebruik niet schadelijk zou zijn en niet moet worden teruggedrongen – maar het geld dat thans aan een (hopeloos inefficiënt) repressief beleid wordt gespendeerd kan beter vanuit een gezondheidsperspectief ingezet worden. Van een andere orde is het medicinaal gebruik van cannabis, dat thans enkel voor een heel dure spray toegelaten is. Prof.dr.Jan TYTGAT heeft ook op dit vlak gepleit voor een verandering van het beleid. Als morfine ook als geneesmiddel wordt gebruikt, waarom dan ook cannabis niet. De klassieke opwerping van de minister was dat er onvoldoende medische evidentie aanwezig zou zijn. Prof.dr.Jan TYTGAT verwijst naar ettelijke overzichtstudies en naar de vele landen in de wereld (waarvan 33 staten uit de V.S.A.) waar cannabis wel gebruikt wordt bij een veelheid van aandoeningen (chronische pijnen, spasmen, ALS , epilepsie ...). De afgelopen maanden leek het dat nog voor het einde van deze legislatuur de regering het medisch gebruik van cannabis zou legaliseren, minstens onder de vorm van een experiment.

Geheugenklachten en dementie

07 mei 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Jan Versijpt
Neurologie UZ Brussel

Prof.dr.Jan Versijpt leidt de geheugenkliniek van het Universitair Ziekenhuis Brussel. Hij overloopt niet alleen de diagnose en behandeling van geheugenklachten en dementie, met zijn mogelijkheden en beperkingen. Hij geeft ook aan wat kan helpen en wat niet en geeft tips voor alternatieve geheugenstrategieën en oefeningen van activiteiten en vaardigheden.

Wat zoudt gij zondere 't vrouwvolk zijn? - Een geschiedenis van het feminisme in België

04 jun 2019 20:00
Lezing
Monika Triest

‘Wat zoudt gij zonder ‘t vrouwvolk zijn? Een geschiedenis van het feminisme’ is zoals de titel al verraadt, een overzicht van het feminisme in België sinds de 19de eeuw. Triest was één van de eerste professoren Vrouwenstudies in de Lage Landen. Hiervoor woonde ze een tijd in de V.S. woonde in de tijd van Mei 68 en de revolutie daar volgde ze dus van nabij. Ze was ook voorzitter van het Vrouwen Overleg Komitee, intussen beter bekend als Furia. Ze publiceerde onder meer over de begijnen, Maria van Bourgondië en heksen in de Nederlanden: allemaal historische studies over de positie van de vrouw. Heeft het feminisme zijn doelstellingen bereikt? Zo ja, dan zou de gelijkheid tussen man en vrouw een feit zijn. Het recht van elk persoon om zich volledig te kunnen ontplooien zou dan worden gegarandeerd dankzij een volgehouden principe van gelijke behandeling, stevig ingebed in een goede wetgeving en een rechtvaardig beleid. Maar anno 2018 moet er opnieuw actie worden gevoerd op Equal Pay Day, moeten vrouwen de straat op in protest omdat hun carrières minder waard blijken dan die van mannen, en liggen in sommige Europese landen wetsvoorstellen op tafel die het recht inzake abortus terugschroeven. Het feminisme is dus allesbehalve dood. De voorbije 100-150 jaar brachten heel wat positieve evoluties op het sociale en politieke toneel, maar die veranderingen werden maar mogelijk dankzij de onvermoeibare inzet van geëngageerde mensen en bewegingen. Monika Triest heeft in hun midden gestaan. Zij was erbij toen de tweede feministische golf zich naar haar hoogtepunt werkte en ondervond zelf dat de weerstand tegen de gelijkheid van vrouwen en mannen groot bleef. Voor Wat zoudt gij zonder 't vrouwvolk zijn? putte Monika uit haar jarenlange ervaring als schrijfster, onderzoekster en activiste. Het resultaat werd dit overzicht van een aantal kernfiguren en belangrijke kantelmomenten in de bewogen geschiedenis van het Belgische feminisme.

Wat een mens bezighoudt

15 sep 2020 20:00
Prof. Jean-Paul Van Bendegem
VUB

Prof. Jean-Paul Van Bendegem zoekt een rode draad door bijna veertig jaar bezig zijn met filosofie, wetenschappen, wiskunde en kunst. Een persoonlijk verhaal met plaats voor ontwikkelingen en fenomenen die ieder aanbelangen.
I.s.m. Vormingplus Mechelen, HV en huisvandeMens Lier

Een andere kijk op het ontsnappen aan/uit een burn-out

06 okt 2020 20:00
Geannuleerd
Prof. dr. Elke Van Hoof
Klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. (VUB)

Wat is stress en wat doet het met jou? Of wat doe jij met stress: hoe kan je er mee (leren) omgaan? Prof. Elke Van Hoof biedt antwoorden waar je wat aan hebt en helpt je om je te wapenen tegen dé uitdaging van deze tijd.
I.s.m. Vormingplus Mechelen, HV en huisvandeMens Lier.

Artificiële intelligentie aan de hand van 5 vragen

10 nov 2020 20:00
Geannuleerd
Dr. Mauritz Kelchtermans
drs. in de Filosofie

Artificiële intelligentie moet je benaderen vanuit de wetenschap én vanuit de filosofie. Dr. Mauritz Kelchtermans combineert de twee invalshoeken door vijf vragen te beantwoorden met een heldere uitleg en dito voorbeelden.
I.s.m. Vormingplus Mechelen, HV en huisvandeMens Lier

Waarom griepvaccins een zegen zijn

01 dec 2020 20:00
Geannuleerd
Prof. Marc Van Ranst
KULeuven

Het wordt weer tijd voor griepvaccinatie of voor de discussie, twijfels en vragen daarrond. Prof. Marc Van Ranst legt uit, toont aan én zet zich schrap voor jouw kritische vragen over griep en de bestrijding ervan.
I.s.m. Vormingplus Mechelen, HV en huisvandeMens Lier

SFEERFOTO'S