kern Kortrijk

Voorzitter: 

dhr. Amé Deconinck
T 056 21 06 59

Contactpersoon: 

Mevr. Evelien Vandenbussche
Vrijzinnig Centrum Mozaïek
T 056 37 16 15

LOCATIE

Vrijzinnig Centrum Mozaïek Kortrijk
Overleiestraat 15a
8500  Kortrijk
 

DEELNAME

Gratis, tenzij anders vermeld

 

PROGRAMMA

Locatie:

Afgelopen activiteiten

Rusland en de Europese Unie

14 apr 2015 14:30
Lezing
Professor Peter Van Elsuwege
vakgroep Europees Recht, UGent

De relaties tussen Rusland en de Europese Unie staan onder druk naar aanleiding van de crisis in Oekraïne.

De vraag rijst hoe het zover is kunnen komen. Wat zijn de economische, politieke en juridische knelpunten en hoe moet het nu verder?

Na een korte historische situering wordt dieper ingegaan op hete hangijzers zoals energie, migratie en economische integratie.

Deelname met koffie: 3 euro

Locatie:

De relaties tussen Rusland en de Europese Unie staan onder druk naar aanleiding van de crisis in Oekraïne.

De vraag rijst hoe het zover is kunnen komen. Wat zijn de economische, politieke en juridische knelpunten en hoe moet het nu verder?

Na een korte historische situering wordt dieper ingegaan op hete hangijzers zoals energie, migratie en economische integratie.

Deelname met koffie: 3 euro

Locatie:

Vrijzinnig Centrum Mozaïek Kortrijk

De commerce achter sociale media en de gevolgen ervan

12 mei 2015 14:30
Lezing
Drs. Rob Heyman
onderzoeker iMinds, SMIT, Vrije Universiteit Brussel

Met de komst van Facebook en andere sociale media lijkt delen belangrijker dan privacy: delen is leuk, hip en iedereen kijkt mee.

Maar het idee dat dit zo onschuldig is dan het lijkt, is ondertussen achterhaald. Zo is de alom aanwezigheid van bijvoorbeeld cookies voor marketingdoeleinden interessant, omdat de server de geschiedenis en logingegevens van de gebruikers herkent en bijhoudt.

Onze spreker ontrafelt de sociale netwerken op het vlak van reclame: hoe maken ze als internetbedrijven winst door het verzamelen van persoonsgegevens?

Wie heeft toegang tot de gegevens die gebruikers online zetten? Wat gebeurt daarmee? En wat zijn de mogelijke gevolgen van het feit dat derden toegang hebben tot die gegevens?

We vertrekken van een concreet luik over privacy en reclame, en eindigen bij de veel grotere gevolgen van personalisatie en het verlies aan controle over de technologie die we dagelijks gebruiken.

Deelname met koffie: 3 euro

Locatie:

Met de komst van Facebook en andere sociale media lijkt delen belangrijker dan privacy: delen is leuk, hip en iedereen kijkt mee.

Maar het idee dat dit zo onschuldig is dan het lijkt, is ondertussen achterhaald. Zo is de alom aanwezigheid van bijvoorbeeld cookies voor marketingdoeleinden interessant, omdat de server de geschiedenis en logingegevens van de gebruikers herkent en bijhoudt.

Onze spreker ontrafelt de sociale netwerken op het vlak van reclame: hoe maken ze als internetbedrijven winst door het verzamelen van persoonsgegevens?

Wie heeft toegang tot de gegevens die gebruikers online zetten? Wat gebeurt daarmee? En wat zijn de mogelijke gevolgen van het feit dat derden toegang hebben tot die gegevens?

We vertrekken van een concreet luik over privacy en reclame, en eindigen bij de veel grotere gevolgen van personalisatie en het verlies aan controle over de technologie die we dagelijks gebruiken.

Deelname met koffie: 3 euro

Locatie:

Vrijzinnig Centrum Mozaïek Kortrijk

Waarom blijft het energiebeleid falen?

08 sep 2015 14:30
Lezing
Professor Johan Albrecht
milieu-econoom, Itinera Institute

De energieproblematiek wordt de komende jaren een hot item, nu de energieprijzen stilaan de pan uit swingen en de fossiele grondstoffen steeds schaarser worden.

De wet op de kernuitstap (2003) zegt dat onze drie oudste kernreactoren moeten sluiten in 2015, de vier andere tussen 2022 en 2025.

De risico's op een black-out zijn een voorlopig hoogtepunt van een lange reeks contraproductieve en inconsistente beleidskeuzes inzake energie en klimaat. Hoe is het zover kunnen komen en wat zijn mogelijke oplossingen?

"We zitten in een transitie: de markt krimpt, en iedereen wil nog minder energie verbruiken. Die doelstelling halen we nu, maar helaas vooral doordat delen van de industrie zijn verdwenen. Tegelijk worden er meer activa uit de markt genomen wegens onrendabel, waardoor er een vergoeding moet zijn om de nodige reservecapaciteit in leven te houden."

"Hernieuwbare energiedoelstellingen zijn niet belangrijk. Het doel is minder CO2 uitstoten. Hernieuwbare energie is een middel, het is niet per definitie het einddoel. Maar dat kan je op 10.000 manieren bereiken. De overheid moet niet zeggen met welke technologie dat moet gebeuren."

Locatie:

De energieproblematiek wordt de komende jaren een hot item, nu de energieprijzen stilaan de pan uit swingen en de fossiele grondstoffen steeds schaarser worden.

De wet op de kernuitstap (2003) zegt dat onze drie oudste kernreactoren moeten sluiten in 2015, de vier andere tussen 2022 en 2025.

De risico's op een black-out zijn een voorlopig hoogtepunt van een lange reeks contraproductieve en inconsistente beleidskeuzes inzake energie en klimaat. Hoe is het zover kunnen komen en wat zijn mogelijke oplossingen?

"We zitten in een transitie: de markt krimpt, en iedereen wil nog minder energie verbruiken. Die doelstelling halen we nu, maar helaas vooral doordat delen van de industrie zijn verdwenen. Tegelijk worden er meer activa uit de markt genomen wegens onrendabel, waardoor er een vergoeding moet zijn om de nodige reservecapaciteit in leven te houden."

"Hernieuwbare energiedoelstellingen zijn niet belangrijk. Het doel is minder CO2 uitstoten. Hernieuwbare energie is een middel, het is niet per definitie het einddoel. Maar dat kan je op 10.000 manieren bereiken. De overheid moet niet zeggen met welke technologie dat moet gebeuren."

Locatie:

Vrijzinnig Centrum Mozaïek Kortrijk

Tijd beleven in orale culturen

13 okt 2015 14:30
Lezing
Professor Rik Pinxten, em.
Antropoloog, UGent

Tijdsopvattingen kunnen verschillend zijn in orale culturen en we hebben ons in het verleden vermoedelijk te veel laten leiden door de westerse tijdsnotie en de zogenaamde tegenstelling tussen onze ‘warme’ of historische cultuur en de niet-westerse en ‘koude’ of ahistorische of ‘traditionele’ cultuur, zoals Lévi-Strauss die nadrukkelijk aanzette.
 
In de klassieke opvatting is het begrip ‘traditie’ sterk verbonden met noties van standvastigheid, onveranderlijkheid en ook de daaruit voorkomende rechten en plichten.
 
In deze lezing analyseert professor Pinxten ‘traditie’ vanuit een grotere bekendheid met orale culturen.
Een Indiaanse casestudie.

Locatie:

Tijdsopvattingen kunnen verschillend zijn in orale culturen en we hebben ons in het verleden vermoedelijk te veel laten leiden door de westerse tijdsnotie en de zogenaamde tegenstelling tussen onze ‘warme’ of historische cultuur en de niet-westerse en ‘koude’ of ahistorische of ‘traditionele’ cultuur, zoals Lévi-Strauss die nadrukkelijk aanzette.
 
In de klassieke opvatting is het begrip ‘traditie’ sterk verbonden met noties van standvastigheid, onveranderlijkheid en ook de daaruit voorkomende rechten en plichten.
 
In deze lezing analyseert professor Pinxten ‘traditie’ vanuit een grotere bekendheid met orale culturen.
Een Indiaanse casestudie.

Locatie:

Vrijzinnig Centrum Mozaïek Kortrijk

Religieus geweld bij joden, christenen en moslims

10 nov 2015 14:30
Lezing
Dhr. Mark Heirman
historicus en auteur van het gelijknamige boek

Christelijke auteurs reduceren de kruistochten graag tot een vervelende voetnoot bij de overwegend vreedzame verspreiding van het christendom. Arabische en islamitische auteurs denken daar anders over. Die zien in elke westerse soldaat in het Midden-Oosten nog altijd een verdoken kruisvaarder.

Hoe dan ook, het Westen is nog altijd de meest bewapende regio ter wereld en voerde de voorbije tien jaar oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië en Mali, en de Russen in Tsjetsjenië. Niet omgekeerd.

Tegelijk heeft het religieus geweld onder joden, christenen en moslims nog niets van z’n middeleeuwse kracht ingeboet, zeker niet in en rond Jeruzalem, al veertien eeuwen lang de navel van de monotheïstische wereld.

Locatie:

Christelijke auteurs reduceren de kruistochten graag tot een vervelende voetnoot bij de overwegend vreedzame verspreiding van het christendom. Arabische en islamitische auteurs denken daar anders over. Die zien in elke westerse soldaat in het Midden-Oosten nog altijd een verdoken kruisvaarder.

Hoe dan ook, het Westen is nog altijd de meest bewapende regio ter wereld en voerde de voorbije tien jaar oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië en Mali, en de Russen in Tsjetsjenië. Niet omgekeerd.

Tegelijk heeft het religieus geweld onder joden, christenen en moslims nog niets van z’n middeleeuwse kracht ingeboet, zeker niet in en rond Jeruzalem, al veertien eeuwen lang de navel van de monotheïstische wereld.

Locatie:

Vrijzinnig Centrum Mozaïek Kortrijk

Denken zoals het genie Leonardo Da Vinci

08 dec 2015 14:30
Lezing
Ir. Bernard Lernout
oprichter van Het leerhof, centrum voor levenslang leren

Door zijn fascinatie voor het wonderkind van de renaissance, Leonardo da Vinci, ontwierp onze spreker een instrument: het Leonardo kompas. Vier richtingen staan symbool voor de vier intelligenties die nodig zijn om als universeel mens beter te functioneren: ratio - relatio - passie - actie.

Bernard Lernout verwerkt tijdloze en recente inzichten over persoonlijke groei tot een geheel van handige mindmaps en praktische tips. We leren kijken zoals da Vinci dat deed.

We onderzoeken de mogelijkheden van de zeven principes die aan de basis liggen van da Vinci's inventiviteit en ontdekken wat we daar als hedendaagse mens nog van kunnen leren.

De spreker biedt zijn boek te koop aan tijdens de activiteit.

Locatie:

Door zijn fascinatie voor het wonderkind van de renaissance, Leonardo da Vinci, ontwierp onze spreker een instrument: het Leonardo kompas. Vier richtingen staan symbool voor de vier intelligenties die nodig zijn om als universeel mens beter te functioneren: ratio - relatio - passie - actie.

Bernard Lernout verwerkt tijdloze en recente inzichten over persoonlijke groei tot een geheel van handige mindmaps en praktische tips. We leren kijken zoals da Vinci dat deed.

We onderzoeken de mogelijkheden van de zeven principes die aan de basis liggen van da Vinci's inventiviteit en ontdekken wat we daar als hedendaagse mens nog van kunnen leren.

De spreker biedt zijn boek te koop aan tijdens de activiteit.

Locatie:

Vrijzinnig Centrum Mozaïek Kortrijk

De opkomst van ISIS en het kalifaat (Kortrijk)

12 jan 2016 14:30
Lezing
Prof. dr. Giovanni Schallenbergh
Onderzoeksgroep Nabije Oosten Studies KULeuven, Arabistiek en Islamkunde Universiteit Gent

In 2014 stond de wereld versteld toen de radicale jihadistische groep van ISIS in Mosoel het kalifaat uitriep. De groep boekte enorme militaire successen, maar had ook tegenslagen te verwerken.
Eén ding is zeker, ISIS heeft zich stevig ingeplant in het Midden-Oosten en zal zich niet zonder slag of stoot overgeven. In deze presentatie bespreken we waar ISIS vandaan komt en waarom ze zo snel gegroeid is. Wat zijn de drijfveren voor jihadisten om zich bij de groep aan te sluiten en hoe denkt men erover in het Midden-Oosten?

In 2014 stond de wereld versteld toen de radicale jihadistische groep van ISIS in Mosoel het kalifaat uitriep. De groep boekte enorme militaire successen, maar had ook tegenslagen te verwerken.
Eén ding is zeker, ISIS heeft zich stevig ingeplant in het Midden-Oosten en zal zich niet zonder slag of stoot overgeven. In deze presentatie bespreken we waar ISIS vandaan komt en waarom ze zo snel gegroeid is. Wat zijn de drijfveren voor jihadisten om zich bij de groep aan te sluiten en hoe denkt men erover in het Midden-Oosten?

Vrijzinnig Centrum Mozaïek Kortrijk

Neutraliteit, bron van levensbeschouwelijke diversiteit (Kortrijk)

16 feb 2016 14:30
Jurgen Slembrouck
CMD Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen

Karel werd jarenlang misbruikt door een priester. De ambtenaar bij wie hij een klacht wenst neer te leggen draagt een halsketting met een houten kruis. Mohammed formuleert een aanvraag tot gezinshereniging. Het dossier blijkt onvolledig. De ambtenaar bij wie hij verhaal gaat halen, draagt een pin van het Vlaams Belang. Kan het uiterlijk van de ambtenaar een schadelijke invloed uitoefenen op de perceptie van de dienstverlening of op de vrijheid van de burger? Voor wiens vrijheid moeten we dan kiezen? De gewetensvrijheid van de ambtenaar of het zelfbeschikkingsrecht van de burger? De lezing brengt aan de hand van concrete voorbeelden alle argumenten samen die duidelijk maken dat deze visie de beste garantie biedt om de vrijheid en de gelijkheid te waarborgen en dat alternatieve neutraliteitsmodellen minder geschikt zijn.

Karel werd jarenlang misbruikt door een priester. De ambtenaar bij wie hij een klacht wenst neer te leggen draagt een halsketting met een houten kruis. Mohammed formuleert een aanvraag tot gezinshereniging. Het dossier blijkt onvolledig. De ambtenaar bij wie hij verhaal gaat halen, draagt een pin van het Vlaams Belang. Kan het uiterlijk van de ambtenaar een schadelijke invloed uitoefenen op de perceptie van de dienstverlening of op de vrijheid van de burger? Voor wiens vrijheid moeten we dan kiezen? De gewetensvrijheid van de ambtenaar of het zelfbeschikkingsrecht van de burger? De lezing brengt aan de hand van concrete voorbeelden alle argumenten samen die duidelijk maken dat deze visie de beste garantie biedt om de vrijheid en de gelijkheid te waarborgen en dat alternatieve neutraliteitsmodellen minder geschikt zijn.

Vrijzinnig Centrum Mozaïek Kortrijk

Zijn we voldoende of net te veel verzekerd? (Kortrijk)

08 mrt 2016 14:00
Lezing
Wauthier Robyns
Assuralia

Leven op het ritme van de media (Kortrijk)

12 apr 2016 14:30
Lezing
Prof. dr. Joke Bauwens

Gender en diversiteit (Kortrijk)

17 mei 2016 14:30
Lezing
Gily Coene
VUB Vakgroep Wijsbegeerte

De genetische revolutie (Kortrijk)

13 sep 2016 14:30
Lezing
Prof. dr. em. Jean-Jacques Cassiman
.

Het gevaar van kernwapens (Kortrijk)

11 okt 2016 14:30
Tom Sauer
UA, Departement Politieke Wetenschappen

Vijfentwintig jaar na het einde van de Koude Oorlog zijn er nog steeds 16.000 kernwapens op onze aarde. Het is niet makkelijk om de dreiging hiervan correct in te schatten.

Tom Sauer geeft basisinformatie over de vernietigingskracht van een atoomwapen en het concept nucleaire afschrikking. Welke staten beschikken heden ten dage over kernwapens? Wat is de inhoud en de impact van het Nucleair Non-Proliferatie Verdrag?

Door een kritische analyse van de voor-, en nadelen van kernwapens, waaronder de verdere verspreiding van kernwapens en het gevaar van nucleair terrorisme, ·komt hij tot enkele toekomstscenario’s. Zijn we gedoemd om ten eeuwigen dage te leren leven met kernwapens? Of is een wereld zonder kernwapens, ·zoals President en Nobelprijswinnaar voor de Vrede Barack Obama ons voorspiegelt, denkbaar?
 

Macht en onmacht (Kortrijk)

08 nov 2016 14:30
Tinneke Beeckman
Centrum voor de Studie van de Verlichting en het Hedendaagse humanisme
In deze lezing bespreekt Tinneke Beeckman de angst voor geweld: de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo op 7 januari 2015 in Parijs en de aanslagen van 13november 2015 in Parijs zijn een uiting van een belangrijk conflict in de samenleving. Deze aanslag toont echter een diepere malaise. De laatste decennia zijn we me de idealen van de Verlichting slordig omgesprongen. Wat blijft over van het streefdoel van de Franse Revolutie: dat elke burger mag denken wat hij wil, zeggen wat hij denkt en mee mag beslissen?

Wiskunde als cultuurverschijnsel (Kortrijk)

13 dec 2016 14:30
Lezing
Rik Verhulst
Docent en auteur van diverse studieboeken, o.a. de reeks Wis en kundig
Deze lezing is een must voor elke cultuurliefhebber. Doorheen de  geschiedenis is wiskundige kennis steeds een  baken van cultuur gebleken,  zowel als een  instrument voor het oplossen van praktische problemen als  een  medium voor artistieke en spirituele  expressie. Bovendien, hoe meer we de  wetmatigheden van de natuur ontsluieren, hoe  meer de wiskundige patronen en  structuren  ervan in het oog springen. Die harmonie van de kosmos heeft  in  alle tijden dan ook kunstenaars  geïnspireerd. Dit toont zich niet alleen in  de beeldende kunsten, maar ook in de muziek en  literatuur.
 

Waar krijgen we kanker van? Facts and fiction (Kortrijk)

10 jan 2017 14:30
Lezing
dr. Rik Schots
UZ Brussel

Waarom kritisch denken? (Kortrijk)

14 mrt 2017 14:30
Lezing
Dr. Stefaan Blancke
UGent
Zowel onze zintuigen, onze intuïties als onze medemens kunnen ons misleiden. Pseudowetenschappen en andere irrationale overtuigingen spelen daar handig op in. Daarom is het nodig om kritisch te staan ten opzichte van zowel onze eigen opvattingen en argumenten als t.o.v. die van anderen. In onze moderne omgeving, waar we dagelijks gebombeerd worden met allerlei informatie, is het echter moeilijk het kaf van het koren te scheiden. De nood aan kritisch denken wordt hierdoor alleen maar dringender.
 
In deze lezing wordt ingegaan op de vraag waarom we kritisch denken nodig hebben, wordt aangetoond waarom kritisch denken niet vanzelfsprekend is en welke de meest voorkomende cognitieve valkuilen zijn.

Het allesmogelijke; verzoening tussen religie en wetenschap (Kortrijk)

03 apr 2017 11:15
Lezing
Johnny De Graeve

Toekomst van de ouderenzorg (Krotrijk)

11 apr 2017 14:30
Lezing
Prof. dr. Dominique Verté
Psychologie en Pedagogische wetenschappen, VUB

Voordracht over lichaamsdonatie

21 jun 2017 15:00
Steven Provyn en Aron De Smet
Vakgroep Experimentele Anatomie, VUB

Rede, emotie en lichaam (Kortrijk)

12 sep 2017 14:30
Lezing
Prof. dr. Marc Van den Bossche

De westerse denktraditie wordt gekenmerkt door een 'top down'-benadering. De rede domineert er lichaam en emoties en wordt gezien als onze primaire toegang tot de wereld. Een alternatieve benadering gaat uit van een 'bottom up'-perspectief en ziet lichamelijkheid en emotie als primair. Deze visie zet nogal wat evidenties uit de filosofiegeschiedenis op de helling. Ze heeft verregaande consequenties voor onze visie op de mens als betekenis- en zingevend wezen. Marc Van den Bossche schetst van hieruit een hedendaagse humanistische visie die rekenschap geeft van de complexiteit van ons mens-zijn en ons begrip van de rede anders invult .

Een Keuzekompas® voor keuzevrijheid! (Kortrijk)

10 okt 2017 14:30
Lezing
Elie Naudts
Oprichter The Future Generation

Religie is springlevend, maar waarom? (Kortrijk)

07 nov 2017 14:30
Dennis Vanden Auwele
Centrum voor Metafysica, Godsdienst- en Cultuurfilosofie, KULeuven

De staat van het gezin (Kortrijk)

12 dec 2017 14:30
Lezing
Simon Ghiotto
Itinera Instituut

Kortrijk 2018: de spannendste verkiezingen aller tijden (Kotrijk)

09 jan 2018 14:30
Prof. dr. Nicolas Bouteca
Ugent

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 worden wellicht de spannendste ooit in Kortrijk. Blijft CD&V de 'partij van 't stad' of moet ze die fakkel doorgeven aan Open VLD nu de christen-democraten zes jaar in de oppositie zaten? En wat met N-VA? De Vlaams-nationalisten zijn de grootste partij op nationaal vlak, maar kunnen ze ook potten breken in Kortrijk? Zal de huidige stadscoalitie worden voortgezet of zijn er alternatieve coalities mogelijk. Deze en andere vragen zullen aan bod komen tijdens de lezing. Na de lezing is uitgebreid ruimte voorzien voor vraag en antwoord.

Grootouders in veranderende families (Kortrijk)

13 feb 2018 14:30
Lezing
Maaike Jappens
Interface Demography VUB

Grootouders spelen vaak een belangrijke rol in het leven van hun kleinkinderen. Toch waren ze sociaal-wetenschappelijk gezien lange tijd bijna ‘onzichtbaar’. Nu krijgt grootouderschap stilaan meer aandacht, mede door de demografische en sociale veranderingen van de afgelopen decennia.

Deze veranderingen, waaronder de toegenomen levensverwachting, lagere vruchtbaarheidscijfers, de arbeidsmarktparticipatie van jonge moeders en stijgende echtscheidingscijfers, hebben belangrijke gevolgen voor grootouders en kleinkinderen.

Aan de hand van recent onderzoek, bespreken we in deze lezing de rol van grootouders in hedendaagse families. Daarbij besteden we speciale aandacht aan de kinderopvang die ze bieden, en de gevolgen van echtscheidingen en steeds complexer wordende gezinnen.

Raakpunten tussen vrijzinnigheid en Islam (Kortrijk)

13 mrt 2018 14:30
Lezing
Prof. dr. Hugo Anthonissen
Onderzoeksgroep Nabije Oosten Studies, K.U. Leuven

Op zoek naar mogelijke raakpunten tussen vrijzinnigheid en islam worden thema’s als vrij onderzoek, evolutieleer, verdraagzaamheid en positie van de vrouw overlopen.

Het concept van de evolutie komt reeds voor in de encyclopedie van de Broeders van het zuivere leven uit Basra.

‘Ibn Khaldoen (1332 - 1406) verbindt het principe van de evolutie met het menselijk vermogen, om zoals de engelen, de boodschap van God volledig te doorgronden.

Verdraagzaamheid en positie van de vrouw spelen een belangrijke rol in het denken van de Soedanese theoloog en politicus, Maḥmoed Taha (1909 - 1985), opgehangen wegens opruiing...

Slapeloosheid voorkomen en genezen

08 mei 2018 14:30
Lezing
Frans Van Hee
Psycholoog in de slaapkliniek van het AZ St. Jan Brugge

Nog nooit zijn er zoveel mensen geweest die slecht slapen. En nochtans is goed slapen zo belangrijk. In de slaapkliniek staat gelukkig een multidisciplinair team klaar om te helpen. Een van die hupverleners is Frans Van Hee. Na een korte uiteenzetting over slaap, het belang van goed slapen en de verschillende slaapstoornissen, wordt de werking van een multidisciplinair slaapcentrum besproken en wordt aandacht besteed aan het voorkomen en genezen van slaapstoornissen én aan wat je zelf kunt doen om beter te slapen.

SFEERFOTO'S