kern Herentals

Voorzitter: 

dhr. Dany Vrydag
T 014 85 92 90

LOCATIE
 

HuisvandeMens Herentals
Lantaarnpad 20
2200  Herentals
Wegbeschrijving via Google Maps
 

DEELNAME

Gratis, tenzij anders vermeld

 

Programma

Activiteiten in samenwerking met HVV Herentals en huisvandeMens Herentals

Locatie:

Afgelopen activiteiten

Seks en wiskunde

30 sep 2015 20:00
Lezing
Professor Jean Paul Van Bendegem
wetenschapsfilosoof, vakgroep Moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel

Als er twee zaken zijn die we niet meteen met elkaar willen combineren dan zijn dat zeker seks en wiskunde.

Wat zouden die twee met elkaar kunnen te maken hebben? Nochtans, als je wiskunde bepaalt als het zoeken naar patronen en als je aanneemt dat alle menselijke activiteiten patronen vertonen, dan moet ook seks door de wiskundige bril kunnen bekeken worden.

In de lezing worden een aantal voorbeelden uitgewerkt waaronder een strategie om de kans een ideale partner te vinden zo groot mogelijk te maken. Niettegenstaande het wiskundig karakter van het onderwerp is geen wiskundige voorkennis vereist.

Vooraf inschrijven

Online reservatieformulier

Deelname:

Gratis

Locatie:

Als er twee zaken zijn die we niet meteen met elkaar willen combineren dan zijn dat zeker seks en wiskunde.

Wat zouden die twee met elkaar kunnen te maken hebben? Nochtans, als je wiskunde bepaalt als het zoeken naar patronen en als je aanneemt dat alle menselijke activiteiten patronen vertonen, dan moet ook seks door de wiskundige bril kunnen bekeken worden.

In de lezing worden een aantal voorbeelden uitgewerkt waaronder een strategie om de kans een ideale partner te vinden zo groot mogelijk te maken. Niettegenstaande het wiskundig karakter van het onderwerp is geen wiskundige voorkennis vereist.

Vooraf inschrijven

Online reservatieformulier

Deelname:

Gratis

Locatie:

Lakenhal Herentals

Kritisch denken: de schaal van Thomas

26 nov 2015 20:00
Lezing
Proffesor Johan Braeckman
vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, Universiteit Gent

Met boeiende voorbeelden maakt Johan Braeckman duidelijk dat kritisch denken moet aangeleerd worden. Spoken, graancirkels, homeopathie, het zijn maar enkele van de fenomenen die  hij aanpakt.

In deze voordracht wordt onderzocht waarom mensen zo kwetsbaar zijn voor mentale infectie door onwaarschijnlijke of ronduit waanzinnige overtuigingen.
Inzichten maken duidelijk hoe snel het menselijk redeneren de mist ingaat, hoe makkelijk men foute  verbanden legt, verkeerde statistische inschattingen en al te snelle veralgemeningen maakt, en  dergelijke meer.

Niemand is volstrekt immuun voor pseudowetenschap bijgeloof en irrationeel denken.

In de voordracht bespreken we naast pseudowetenschappelijke theorieën ook historische en actuele voorbeelden van ogenschijnlijk wetenschappelijke en objectieve  opvattingen die niettemin geïnfecteerd bleken door drogredenen, foute vooronderstellingen, en dergelijke meer.

Gaandeweg wordt verduidelijkt wat de verschillen zijn tussen wetenschap en pseudowetenschap.

Vooraf inschrijven

Online reservatieformulier

Deelname:

Gratis

Locatie:

Met boeiende voorbeelden maakt Johan Braeckman duidelijk dat kritisch denken moet aangeleerd worden. Spoken, graancirkels, homeopathie, het zijn maar enkele van de fenomenen die  hij aanpakt.

In deze voordracht wordt onderzocht waarom mensen zo kwetsbaar zijn voor mentale infectie door onwaarschijnlijke of ronduit waanzinnige overtuigingen.
Inzichten maken duidelijk hoe snel het menselijk redeneren de mist ingaat, hoe makkelijk men foute  verbanden legt, verkeerde statistische inschattingen en al te snelle veralgemeningen maakt, en  dergelijke meer.

Niemand is volstrekt immuun voor pseudowetenschap bijgeloof en irrationeel denken.

In de voordracht bespreken we naast pseudowetenschappelijke theorieën ook historische en actuele voorbeelden van ogenschijnlijk wetenschappelijke en objectieve  opvattingen die niettemin geïnfecteerd bleken door drogredenen, foute vooronderstellingen, en dergelijke meer.

Gaandeweg wordt verduidelijkt wat de verschillen zijn tussen wetenschap en pseudowetenschap.

Vooraf inschrijven

Online reservatieformulier

Deelname:

Gratis

Locatie:

Lakenhal Herentals

Biodiversiteit, over het leven zoals het echt is (Antwerpen)

27 jan 2016 20:00
Lezing
Hans Van Dyck

VA is koning. Theatermonoloog met Willy De Jaeghere (Herentals)

30 mrt 2016 20:00
Evenement

Kan het anders, kan het beter? (Herentals)

18 mei 2016 20:00
Lezing
Mieke Vogels
Gewezen Vlaams minister voor welzijn en gezondheid

Panelgesprek: geloof en ongeloof & racisme en integratie (Herentals)

28 sep 2016 20:00
Panelgesprek
Dyab Abou Jahjah
Columnist bij de Standaard, voorzitter Mouvement X
Sylvain Peeters
Voorzitter van deMens.nu

Dyab Abou Jahjah, Belgisch activist van Libanese afkomst, is columnist bij de Standaard en voorzitter van Mouvement X (voor een maatschappij van radicale gelijkwaardigheid).
Sylvain Peeters, voorzitter van de Unie Vrijzinnige Verenigingen - deMens.nu - geeft daarna zijn visie over het thema.
Gevolgd door panelgesprek met moderator Sis Van Eeckhout tussen Dyab Abou Jahjah en Sylvain Peeters en met vragen van het publiek.

Gelet op de beperkte capaciteit van de Lakenhal (100 personen) is schriftelijk inschrijven verplicht.
 

Dyab Abou Jahjah, Belgisch activist van Libanese afkomst, is columnist bij de Standaard en voorzitter van Mouvement X (voor een maatschappij van radicale gelijkwaardigheid).
Sylvain Peeters, voorzitter van de Unie Vrijzinnige Verenigingen - deMens.nu - geeft daarna zijn visie over het thema.
Gevolgd door panelgesprek met moderator Sis Van Eeckhout tussen Dyab Abou Jahjah en Sylvain Peeters en met vragen van het publiek.

Gelet op de beperkte capaciteit van de Lakenhal (100 personen) is schriftelijk inschrijven verplicht.
 

.

De heilige en de duivel (Herentals)

10 okt 2016 20:00
Tinneke Beeckman
VUB, Centrum voor de studie van de Verlichting en het hedendaagse humanisme

LOCATIE

Ring 20
2200 Herentals

Macht en onmacht (Herentals)

11 okt 2016 20:00
Lezing
Tinneke Beeckman
VUB, Centrum voor de studie van de Verlichting en het hedendaagse humanisme

HuisvandeMens, Lantaarnpad 20, 2200 Herentals

Partizanen in de Geuzengemeenten Heist o/d Berg, Boortmeerbeek en in de Kempen (Herentals)

26 okt 2016 20:00
Lezing
Ward Adriaens
Kazerne Dossin

Toekomst van de ouderenzorg in Vlaanderen (Herentals)

23 nov 2016 20:00
Prof. dr. Dominique Verté
Faculteit Psychologie en Eduatiewetenschappen VUB

Europa en bij uitbreiding Vlaanderen worden geconfronteerd met een toenemende vergrijzing, op een moment dat sociale verworvenheden onder druk staan en financiële restricties  een schaduw werpen op de betaalbaarheid en de organisatie van de ouderenzorg in Vlaanderen. In deze lezing wordt stilgestaan bij de uitdagingen voor de ouderenzorg in Vlaanderen (Europa) en een mogelijke organisatie en financieringsvorm ervan in het kader van de zesde staatshervorming. 

Mobiliteit en immobiliteit (Herentals)

15 feb 2017 20:00
Kris Peeters
Mobiliteitsexpert
Kris Peeters, also known as ‘de andere Kris Peeters’ (de echte, zegt hij zelf) is geboren en getogen in de Kempen. Nu en dan ook opgetogen, meestal verontwaardigd. Heuvelend parcours van politieke en sociale wetenschappen via sociale en culturele antropologie naar verkeerskunde. Eerste en tevens laatste fietsambtenaar van de stad Antwerpen. Auteur van ‘Het voorruitperspectief’ en ‘De file voorbij’.
 
In het voorjaar van 2014 verscheen zijn derde boek ‘Weg van mobiliteit’  (Uitgeverij Vrijdag). Voorts al dan niet occasionele opiniebijdragen, columns en een mobiliteitsblog. Ooit schepen voor mobiliteit, nu politiek gepensioneerd.
 
Spreker omdat hij niet kan zwijgen.  Zijn lijfspreuk is 'Zonder dwarsliggers rijden er geen treinen' en daardoor is Kris een beetje berucht.
 

De tweede helft (Herentals)

26 apr 2017 20:00
Lezing
Geannuleerd
Assita Kanko
Brusselse politica
Politica en auteur Assita Kanko brengt een boek dat perfect past bij haar wervelende persoonlijkheid: een geëngageerde en overtuigende oproep voor een nieuw feminisme.
 
Wie nog niet van Assita Kanko heeft gehoord, zal na dit boek niet meer om haar heen kunnen.
In De tweede helft vermengt de Brusselse politica getuigenissen uit haar eigen leefwereld met harde feiten en cijfers over de rol van vrouwen in onze maatschappij. Haar dwingende boodschap: vrouwen, 'de tweede helft', worden nog altijd onvoldoende naar waarde geschat.
 
Kanko raakt talloze thema's aan, van het glazen plafond tot huiselijk geweld maar ook vrouwenbesnijdenis, waarvan zij zelf slachtoffer was in haar geboorteland Burkina Faso. Het resultaat is een oproep die niemand onbewogen zal laten.

Is er leven na de dood? (Herentals)

05 jun 2017 20:00
Lezing
Prof. dr. Johan Braeckman
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Ugent
Wereldwijd hebben talloze mensen sterke intuïties over een of andere vorm van leven na de dood. Het toenemend wetenschappelijk inzicht dat het mentale onlosmakelijk gebonden is aan het lichamelijke, heeft deze intuïtie nauwelijks doen afnemen. 
Ook het evidente inzicht dat "leven" na de dood onmogelijk leven kan zijn in de biologische betekenis, doet over het algemeen weinig afbreuk aan de overtuiging van "believers". 
In de voordracht trachten we te verklaren waarom het geloof in leven na de dood, ondanks het onwaarschijnlijke karakter ervan, zo krachtig blijft. Ook evalueren we wat de feitelijke, empirische argumenten zijn die men ervoor naar voren brengt (bv. reïncarnatie, spiritisme, uittredingen e.d.).  

Niemand nooit alleen (Herentals)

26 jun 2017 16:30
Prof. dr. Marc Cosyns
Ugent

@Lakenhal

Mist, mijn moeder en ik (woord en zang) (Herentals)

29 nov 2017 20:00
Evenement
Theater Leen Persijn

Leen Persijn vertelt over de ervaringen met haar dementerende moeder, ze vertelt over haar falend geheugen, haar verward gedrag, haar onrust en achterdocht, haar agressies, en de vaak hilarische anekdotes. Ze vertelt openhartig hoe ze zelf, met vallen en opstaan, met dementie heeft leren omgaan. Tussendoor brengt ze enkele passende teksten en poëzie en zingt ze een paar liederen.

De Europese islam is er vooral voor ongelovige Europeanen (Herentals)

23 jan 2018 20:00
Lezing
Gie Goris
MO* Magazine

Samenleven met gezond verstand

29 mei 2018 20:00
Lezing
Prof. dr. Patrick Loobuyck
Moraalfilosoof Universiteit Antwerpen

Zoveel gebeurtenissen maken het samenleven in deze tijden ronduit ingewikkeld. Aanslagen, mensen op de vlucht voor geweld of armoede, populisme: onzekerheid en angst  veroorzaken debatten die hard tegen hard gaan en wonden slaan. Redelijkheid kan ons redden, meent Patrick Loobuyck en hij pleit voor een brede consensus die de samenleving ondersteunt en vertrouwen geeft. In "Samenleven met gezond verstand" verheldert en concretiseert Patrick Loobuyck de morele uitgangspunten en de sociale mechanismen van ons samenlevingsmodel: vrijheid, gelijkheid, wederkerigheid en solidariteit. 

SFEERFOTO'S