kern Herentals

Voorzitter: 

dhr. Dany Vrydag
T 014 85 92 90

LOCATIE
 

HuisvandeMens Herentals
Lantaarnpad 20
2200  Herentals
Wegbeschrijving via Google Maps
 

DEELNAME

Gratis, tenzij anders vermeld

 

Programma

Activiteiten in samenwerking met HVV Herentals en huisvandeMens Herentals

Locatie:

Mensenrechten

18 jan 2020 11:00
Lezing
Kati Verstrepen
voorzitter van de Liga voor Mensenrechten

Net nu iedereen doordrongen leek van het belang van de mensenrechten, komen ze weer helemaal onder vuur te liggen. Ook en zelfs in eigen land. Voorzitter Kati Verstrepen van de Liga voor Mensenrechten geeft een stand van zaken en antwoordt op prangende vragen. Zoals: is het simpelweg onhaalbaar om iedereen mensenrechten te garanderen?

Pluralistisch humanisme

30 jan 2020 20:00
prof. dr. Hans Alma
Hoogleraar Psychologie en Zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek

Tegen de achtergrond van vragen rond migratie en klimaatverandering doet Hans Alma een voorstel voor een
pluralistisch humanisme dat de mens als partner ziet van andere levensvormen. De mensheid heeft een andere manier van de wereld ervaren nodig. En wel een die niet bepaald is door ons verlangen naar controle en
beheersing. Alma stelt een nieuwe vormgeving van eigentijds humanisme voor, met de klemtoon op de dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities.

Als je blij bent voel je je goed

08 feb 2020 11:00
Workshop
Liesbeth Helsen

In vier sessies leren jonge kinderen en hun begeleiders, eigen lichaamssignalen herkennen om zo in de laatste sessie tot rust te komen door zelfmassage en relaxatieoefeningen.

Afgelopen activiteiten

Huisgenoten: in gesprek met vrijmetselaars

10 nov 2018 11:00
Lezing
enkele vrijmetselaars

Wat is vrijmetselarij? Hoe ver reikt hun geschiedenis? Wat heeft de vrijmetselarij te bieden? Enkele broeders en zusters delen met ons hun persoonlijke ervaringen, waarna er ruimte is voor een gesprek.
 

Geheugenklachten en dementie

22 nov 2018 20:00
Lezing
Wijziging locatie
Prof. dr. Jan Versijpt
Neurologie - UZ Brussel

“Waar heb ik mijn sleutels gelaten?”. “Hoe heet die collega ook alweer?” Als je wat ouder bent en je geheugen laat je af en toe in de steek, is dat best angstaanjagend. Maar moet je dan echt in de richting van beginnende dementie beginnen denken?

De toekomst van de vrijzinnigheid

29 nov 2018 20:00
Lezing
Prof. dr. Freddy Mortier
UGent - deMens.nu

De Belgische vrijzinnigheid heeft zich de afgelopen vijftig jaar ontwikkeld van een pool binnen één tegenstelling (dit tot het katholicisme) tot een element in een Vlaamse, religieus diverse, omgeving. Die context wordt gekenmerkt door een postreligieuze attitude. Welke zijn de consequenties van de positionering van de vrijzinnigheid hier binnen?

Corruptie in België

17 jan 2019 20:00
Lezing
Gudrun Vande Walle
Vakgroep Strafrecht en Criminologie - UGent

Corruptie is één van de schadelijkste vormen van criminaliteit voor een samenleving: het werkt vernietigend voor mens en milieu, het schaadt het vertrouwen in overheid en politiek, het leidt tot concurrentievervalsing… Het is ook één van de moeilijkst te begrenzen vormen van criminaliteit. De laatste jaren, vooral onder druk van internationale organisaties, groeit het bewustzijn over de ernst van corruptie in België. Binnen de overheid werd een aantal anti-corruptieprogramma's uitgewerkt. Ook bedrijven voelen een stijgende druk om corruptie ernstig te nemen. In deze lezing gaat Gudrun Vande Walle in op het fenomeen corruptie op basis van een aantal concrete cases, de oorzaken ervan en de antwoorden die vanuit de overheid en de bedrijfswereld geformuleerd worden. Dat doet ze op basis van haar eigen onderzoeksresultaten. Superboeiende lezing in Het Volkshuis (Rozenberg 115) in Mol!

Huisgenoten: het verlies van een kind

02 feb 2019 11:00
Workshop
Kim Peeters
Psychologe, psychotherapeute

Maandelijkse, vrijblijvende praatgroep rond rouw en verlies, met begeleiding door een ervaren moreel consulente en (groeps)psychotherapeute 

Over afscheid

20 mrt 2019 20:00
Lezing
Manu Keirse

Emmanue͏l Antoine Gerard Cornelius (Manu) Keirse (5 februari 1946) is een Vlaams klinisch psycholoog en licentiaat in de medico-sociale wetenschappen.
Hij werkte op het kabinet van het minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, was directeur van de Patiëntenbegeleiding van de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven en als directeur-bestuurder van het Regionaal Ziekenhuis te Leuven te Leuven, en geeft les aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Benelux-universiteit te Eindhoven. Door zijn doctoraat-studie werd hij expert in patiëntenbegeleiding, rouwverwerking en palliatieve zorg. Sinds 2012 is hij gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

Stapvoets wijzer worden

06 apr 2019 11:00
Workshop
Frederik Claeys

Maandelijkse, vrijblijvende praatgroep rond rouw en verlies.

Begeleid door ervaren moreel consulente en (groeps)psychotherapeute

Leven is het meervoud van lef

15 mei 2019 20:00
Lezing
Manu Adriaens

Allerlei leuke thema’s van het dagelijkse leven passeren de revue. Manu Adriaens vertelt wat zijn ontmoetingen met bekende figuren hem hebben geleerd over het streven naar geluk. En hij geeft luchtige tips van zowel beroemde mannen als vrouwen uit binnen- en buitenland. Een sprankelende anekdotische causerie.

Lust, spot en zinnelijk genot in de middeleeuwen

28 mei 2019 20:00
Lezing
Piet Van Hees

Mijn lezing geeft een vergelijking van de leefwijze, zeden en moraal tussen de vroege en late Middeleeuwen. Die vergelijking maak ik met vroeg- en laatmiddeleeuwse gedichten. Verder laat ik een 100-tal dia's zien over die tijden

Geschiedenis van het Feminisme in België

12 sep 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Monika Triest
auteur

De voorbije 150 jaar brachten heel wat  vrouwenrechten, dankzij de onvermoeibare inzet van geëngageerde mensen. Monika Triest was een van hen. Zij was erbij toen de tweede feministische golf zich naar haar hoogtepunt werkte en ondervond zelf dat de weerstand tegen de gelijkheid van vrouwen en mannen groot bleef. Ze was een van de eerste professoren Vrouwenstudies in de Lage Landen. Voor deze lezing put Monika uit haar jarenlange ervaring als schrijfster, onderzoekster en activiste voor een . overzicht van een aantal kernfiguren en belangrijke kantelmomenten in de bewogen geschiedenis van het Belgische feminisme. Overigens moet anno 2019 opnieuw actie worden gevoerd op Equal Pay Day, moeten vrouwen de straat op in protest omdat hun carrières minder waard blijken dan die van mannen, en liggen in sommige Europese landen wetsvoorstellen op tafel die het recht inzake abortus terugschroeven. Het feminisme is dus allesbehalve dood... 

Hoe behouden we onze levenskwaliteit?

17 sep 2019 20:00
Lezing
Alfred Coninx
microbioloog

Als je wat ouder wordt, krijg je langzaam te maken met ouderdomskwaaltjes. Die brengen meer en meer ongemakken met zich mee. Met Alfred Coninx maken we een reis door het lichaam. Hij legt met vele beelden uit hoe je die ongemakken zoveel mogelijk kan beperken met voldoende beweging, juiste voeding en een gezonde levenswijze.

SFEERFOTO'S