kern Geraardsbergen

Voorzitter: 

Dhr. Dominique Brems
T 054 58 76 84
E upv_dominique.brems@telenet.be

Omwille van de Covid-19-dreiging heeft de Geraardsbergse afdeling van UPV Wetenschapspopularisering de voorziene activiteiten voor dit najaar geannuleerd. Deze beslissing werd pas genomen nadat onze najaarsbrochure in druk gegaan was, vandaar dat het gepland aanbod daar nog in vermeld wordt. Onze excuses voor dit ongemak.  

LOCATIE

Liberaal Gebouw Geraardsbergen
zaal 1ste verdiep (boven Biercafé Barbier)
Markt 47
9500  Geraardsbergen

Google Maps

Locatie:

Afgelopen activiteiten

Humanisme en de zoektocht naar het Zelf

08 nov 2018 20:00
Lezing
Prof. dr. Emiliano Acosta
VUB

Heeft het Humanisme iets te maken met de vraag naar het Zelf? Of is het eerder een poging, een strategie (een smoes, misschien?) om zichzelf te vergeten, te relativeren door de medemensen (de anderen) centraal in ons leven te plaatsen?
Deze lezing probeert een antwoord op deze vragen te formuleren aan de hand van een bespreking van sommige relevante figuren van de Duitse Verlichting zoals Lessing, Kant en Schiller. 

Rousseau en de vrijheid

13 dec 2018 20:00
Lezing
Maarten Colette
Assistent aan de VUB en directeur van De Debatten/VUB.

Jean-Jacques Rousseau (1712-78) wordt in het kielzog van Hobbes vaak tot de filosofen gerekend die de Verlichting en de individuele vrijheid kleuren. Dat is maar ten dele juist. In Rousseaus werk zijn er velerlei varianten van de vrijheid. Van een bureaucratisch Parijs moet hij niets weten. De vrijheid waar Rousseau zich op laat voorstaan is de onafhankelijkheid van burgers om een publieke ruimte zelfstandig vorm te geven. Een corresponderende plicht is de politieke vrijheid: als men zich enkel om de eigen achtertuin bekommert, dan sneuvelt met deze publieke ruimte ook de individuele verhaallijn. Tijdens deze voordracht zien we hoe Rousseau zich tot zijn voorgangers en tijdgenoten verhield, welke pennen hij in beroering bracht, en op welke manier hij onze individualistische tijd een spiegel voorhoudt.

Zygmunt Bauman - Vreemde wereld

14 feb 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Marc Van den Bossche
VUB

Prof. dr.  Marc van den Bossche (VUB) duidt de opvattingen van Zygmunt Bauman over de vloeibare samenleving, waarin de  levensomstandigheden zo snel veranderen dat niemand de kans krijgt om vastheid te verwerven. Het vloeibare leven voedt zichzelf met een knagend gevoel van ontevredenheid. Toch draagt Baumans visie een krachtig appel tot een andere manier van leven in zich. 

Wetenschappelijk Eschatologie of de Leer van het Einde der Tijden

14 mrt 2019 20:00
Lezing
Drs. Mauritz Kelchtermans
KULeuven

Tot voor een aantal jaren was de Apocalyps en alles wat daar mee te maken heeft, een exclusief domein van de verschillende godsdiensten. De leer van het einde der tijden is echter in recente jaren in belangrijke mate ook in wetenschappelijk en filosofisch perspectief geplaatst. Er zijn dan ook allerlei theorieën ontwikkeld over de te verwachten levensduur van de mensheid, en allerlei scenario’s vooropgesteld die tot uitroeiing van de mensheid en/of ondergang van de aarde (en bij uitbreiding het zonnestelsel en het heelal) kunnen leiden. Beide aspecten gaan uitvoerig belicht worden, resulterend in twee doemdenkerige conclusies. Enerzijds is het niet uit te sluiten is dat de mensheid niet zo gek lang meer te leven heeft en anderzijds neemt het aantal bedreigingen voor leven op aarde ook niet per se af. Maar misschien zijn er toch nog uitwegen?

Schrijft een journalist wat hij wil? Persvrijheid en journalistieke ethiek.

28 mrt 2019 20:00
Lezing
Jean Louis Rens

Nieuws is altijd en overal, en het aanbod lijkt met de dag te groeien. Tegelijk staat de geloofwaardigheid van de journalistiek en de media geregeld ter discussie. Opponenten verwijten elkaar over en weer van de verspreiding van fake news. Journalistiek ontkomt niet aan vragen over foute berichtgeving, schokkende beelden, respect voor privacy, omgang met slachtoffers, beledigende cartoons of onpartijdigheid. Wat doen journalisten en media zelf om de kwaliteit van hun berichtgeving te waarborgen? Bestaat er een journalistieke beroepsethiek en wie garandeert dat die wordt nageleefd? Waar kan de burger terecht met klachten?

Waarom zoeken wiskundigen bewijzen stellingen? Een filosofische verkenning.

11 apr 2019 20:00
Lezing
Joachim Frans

Filosofen van de wiskundige geven al een aantal decennia meer en meer aandacht aan de wiskundige praktijk. Het doel van deze filosofie van de wiskundige praktijk is om vragen te stellen die relevant zijn over hoe echte mensen met wiskunde omgaan, in plaats van te reflecteren over een ideale wiskunde die van alle context ontdaan is.

Een belangrijk onderdeel van deze praktijk is het vinden van wiskundige bewijzen voor stellingen. Maar waarom bewijzen wiskundigen stellingen? Een intuïtief antwoord is dat men aan de hand  van een bewijs met zekerheid kan stellen dat de stelling waar is. Maar in welke mate garanderen bewijzen deze waarheid? Wiskundigen schrijven en wisselen vaak bewijzen uit die eerder informeel van aard zijn. Daarnaast kan men zich afvragen of wiskundigen met een bewijs enkel het aantonen van de waarheid van de stelling voor ogen hebben. Het verhaal is een stuk complexer, aangezien ook andere doelen een rol lijken te spelen. Zo kan men bijvoorbeeld op zoek zijn naar een mooier bewijs, een bewijs dat meer verklarende kracht heeft of een bewijs dat een betere methode gebruikt. De die zich dan stelt is of en hoe we deze distincties kunnen maken.

Het doel van deze lezing is om ons samen over deze vragen te buigen, en een blik te werpen op hoe hedendaagse filosofen hier antwoorden op formuleren.

De geschiedenis van ons klimaat, de toekomst inbegrepen

25 apr 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. em. Eddy Keppens

Emeritus Professor Eddy Keppens, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, is geoloog en deed (en doet nog een beetje) onderzoek naar de evolutie van ons klimaat.

Hij legt op een toegankelijke manier de mechanismen uit, die de klimaatsveranderingen op aarde sturen, en schets een beeld van de evolutie van het aards klimaat gedurende de voorbije honderden miljoenen jaren. Tegen deze ‘natuurlijke’ achtergrond legt hij de oorzaken uit van de huidige opwarming (‘Global Warming’) sedert ca. 1900, hoe de oorzaken wetenschappelijk onderzocht worden, hoe we de gevolgen voor de toekomst kunnen inschatten, hoe zeker we daarvan kunnen zijn en waarom, en wat er nog aan te doen valt.

Een inleiding tot Edmund Husserl, founding father van de fenomologische filosofie

09 mei 2019 20:00
Lezing
Peter Reynaert

Edmund Husserl is de grondlegger van de fenomenologie, een van de belangrijkste filosofische stromingen in de 20ste eeuw. Zijn denkwijze heeft een enorme invloed gehad, onder meer op Heidegger, Merleau-Ponty en de existentialisten. De ontsluiting van zijn archief, dat op spectaculaire wijze in Leuven is beland, leidde in de jaren negentig tot een vernieuwde belangstelling voor zijn fenomenologie, die aan een renaissance bezig is.

De toekomst van Europa

23 mei 2019 20:00
Lezing
Luk Van Langenhove

In deze lezing onderzoekt Prof.Dr. Luk Van Langenhove welke toekomst-scenario’s mogelijk en wenselijk zijn voor Europa. Willen we ‘meer’ Europa? Dienen de staten een deel van soevereiniteit op te geven? En wat met de regio’s? Voor het zoeken naar antwoorden op deze vragen dienen we niet alleen naar Europa zelf te kijken, maar ook en vooral naar wat er in (en met) de rest van de wereld gebeurt.

Lemaître: bedenker van de oerknal

12 sep 2019 20:00
Lezing
Gustaaf Cornelis
Prof. Dr.

Bijna een eeuw geleden bedacht de Leuvense fysicus en wiskundige George Lemaître een theorie omtrent het ontstaan van het heelal; vandaag staat ze bekend als het oerknalmodel en vormt ze de kern van het hedendaagse kosmologische denken. Lemaître was ook priester en dat hem nog meer bijzonder. Hoe kon hij geloof en weten met elkaar verzoenen? We gaan in op zijn baanbrekend natuurkundig werk en zijn verrassende aanpak van de problematiek van geloof en weten

Artificiële Intelligentie aan de hand van 5 vragen

12 mrt 2020 20:00
Lezing
dr. Mauritz Kelchtermans
KULeuven

Artificiële intelligentie kun je niet enkel benaderen vanuit de wetenschap, ook de filosofie moet hier een woordje meespreken. Mauritz Kelchtermans combineert de twee invalshoeken door vijf vragen te beantwoorden met een heldere uitleg en aanschouwelijke voorbeelden. Wanneer is het allemaal begonnen? Wat geeft dat nu aan mogelijkheden? Hoe is het zover kunnen komen? Wat zijn daarvan de gevolgen? Wat zou het moeten zijn/worden?

SFEERFOTO'S