Kern Dijleland

Voorzitter: 

Herman Stenuit

Contactpersoon: 

Herman Stenuit
0479 88 26 26

LOCATIE

Meestal:

GC Den Breughel
Wespenlaarsesteenweg 85,
3150 Haacht

Op de kaart

Locatie:

De vrolijke atheïst

09 dec 2019 20:00
Lezing
Jean Paul Van Bendegem
Prof. Dr.

Hoe kijkt een atheïst tegen zichzelf aan, tegen zijn medemens en tegen alles wat hem omringt? In deze lezing wil ik graag beklemtonen dat de vreugde en vrolijkheid die naar mijn opvatting met een atheïsme samengaan niets te maken hebben met het lachen met de ander maar wel met de zelfherkenning en het zich weerspiegeld zien in de andere. Onvermijdelijk zal de lezing zelf ook vrolijk zijn en worden toch wel een paar heilige huisjes weggeschaterd.

Afgelopen activiteiten

Geheugenklachten en dementie

05 nov 2018 20:00
Lezing
Prof. dr. Jan Versijpt
Neurologie - UZ Brussel

“Waar heb ik mijn sleutels gelaten?”. “Hoe heet die collega ook alweer?” Als je wat ouder bent en je geheugen laat je af en toe in de steek, is dat best angstaanjagend. Maar moet je dan echt in de richting van beginnende dementie beginnen denken?

 

Wat moet ik nu geloven, dokter? Voordracht over eten en bewegen

12 dec 2018 20:00
Lezing
Prof. dr. Hendrik Cammu
VUB/UZ Brussel

We vinden een gezonde voeding en goed bewegen steeds belangrijker, maar verliezen de weg in de stroom van nieuwe, soms tegenstrijdige onderzoeken over voeding & beweging. Wat moeten we nu geloven? Wat is echt gezond? Dokter Hendrik Cammu gaat samen met ons op zoek naar de beste versie van de waarheid. Op een wetenschappelijk onderbouwde maar toegankelijke manier legt hij uit wat de rol is van voeding voor onze gezondheid en onze levensverwachting.

Immuun tegen kanker: ontwikkeling en toekomst van anti-kankervaccins

14 jan 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Jo Van Ginderachter
Groepsleider van het Myeloid Cell Immunology Lab van het Vlaams Interuniversitair Instituut Biotechnologie en het Cellular and Molecular Immunology Lab (VUB)

In GC Den Breughel (Wespelaarsesteenweg 85 in 3150 Haacht) geeft gerennommeerd expert Jo Vanginderachter een stand van zaken in verband met vaccins tegen kanker. De toediening van vaccins die immuniteit opwekken tegen infectieuze ziektes is een van de pijlers van onze huidige gezondheidszorg en heeft gezorgd voor een sterke daling in het aantal overlijdens ten gevolge van infectie. Meer recent werd aangetoond dat ook tumoren kunnen worden herkend door ons immuunsysteem, maar dit gebeurt niet optimaal. Anti-kankervaccins hebben als doel om de immuniteit tegen tumoren te versterken. Deze benadering begint steeds meer ingang te vinden in de kliniek en kan beschouwd worden als een van de grote doorbraken in het kankeronderzoek van de laatste jaren.

Jo Vanginderachter is groepsleider van het Myeloid Cell Immunology Lab van het Vlaams Interuniversitair Instituut Biotechnologie, en groepsleider Cellular and Molecular Immunology Lab van de VUB.

Artificiële intelligentie: waar liggen de grenzen?

21 jan 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Ann Nowé
VUB

Binnen het nieuwe tijdperk van the internet of things evolueren bestaande applicaties en apparaten nu tot écht slimme en behulpzame toepassingen, zowel huishoudelijk als in een kantoorcontext. Benieuwd wat dit nieuwe tijdperk in petto heeft? En wat de ethische vragen zijn? Op naar GC Den Breughel (Wespelaarsesteenweg 85 in 3150 Haacht)!

Verlichting als levenskunst

11 feb 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Caroline Pauwels
rector VUB

“Het is mijn overtuiging dat de Verlichtingstraditie - het durven denken: de rede, de wetenschap, het humanisme en het possibilisme - vandaag de beste basis vormt om duurzaam het hoofd de bieden aan de existentiële onzekerheden van het leven”, zo steekt Caroline Pauwels van wal in haar essay in De Standaard, Volgens de VUB-rector zullen we, door de toenemende diversiteit van de samenleving, op een andere manier praten over de samenleving. De Verlichting zou bijgevolg als een levende en open traditie uitgedragen moeten worden. 

Islam en hete hangijzers

05 mrt 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Abied Alsulaiman
KULeuven

Deze lezing zal plaatsvinden op een dinsdag.

Hoe komt het dat de islam dagelijks in de media komt en dat wij er zo weinig over weten? Is de islam vredelievend of heeft IS het bij het rechte eind door te vuur en te zwaard de Koran te doen zegevieren? Is de vrouw een derderangsburger voor de islam? Wat zijn de struikelstenen op de weg naar culturele integratie? Waarom legt niemand ons uit wat er precies in de Koran staat over de ‘hete hangijzers’? Nu kom je het allemaal te weten!

Ouderen en seksualiteit

09 apr 2019 20:00
Lezing
Dirk Devroey

Ouderen zijn vaak nog seksueel actief. Maar door er weinig over te praten hebben ze er veel vragen over. Hoe moet het als het lichamelijk moeilijker wordt om betrekkingen te hebben? Wat met ouderen in een woonzorgcentrum? Welke pillen kunnen we wel en niet nemen? Wat als we alleen vallen? Wat is nog normaal op oudere leeftijd?

Vrijmetselarij, mysterieus en onbemind...

06 mei 2019 20:00
Lezing
Jacky Goris

Is vrijmetselarij een ietwat folkloristische serviceclub of een verlengstuk van de vrijzinnigheid of een complotterend en duister orgaan dat er op uit is de macht te verwerven? Niets van dat alles. Het is integendeel een filosofisch en ethisch genootschap van vrije mannen en vrouwen dat binnen een afgesproken ‘ritueel’ kader nadenkt over de samenleving en haar leden aanspoort het goede te doen

Huwen of samenwonen, wat maakt het uit?

06 jun 2019 20:00
Lezing
Elisabeth Alofs

Wanneer u elkaar in de liefde gevonden heeft, wil u hopelijk zoveel mogelijk bij elkaar zijn. Of toch op z’n minst samenwonen. Maakt het daarbij voor uw financiën een wezenlijk verschil of u gehuwd bent dan wel geregistreerd gaat samenwonen? In deze lezing worden de juridische facetten van deze kwestie uiteengezet.

De Bijbel, een vrij zinnige lezing

09 sep 2019 20:00
Lezing
Ludo Abicht
Prof. Dr.

De Bijbel is meer dan het Heilige Boek van onze (groot)ouders. Onze taal is doorspekt met uitdrukkingen uit de Bijbel. Onze geschiedenis en filosofie zijn doorvlochten van het christendom. Grote delen van de wereldliteratuur staan vol verwijzingen naar het Oude en het Nieuwe Testament. Westerse waarden vinden hun wortels in de Bijbel.
Kortom, wie de Bijbel niet kent, begrijpt grote mijlpalen, monumenten en verhalen van de westerse geschiedenis en cultuur niet.
Ludo Abicht herlas de Bijbel, kritisch, nietdogmatisch, empathisch. Zowel niet-gelovigen als gelovigen biedt dit boek een grondige kennismaking met de Bijbel. Een vrij zinnige lezing helpt de Bijbel (beter) te begrijpen. Het is bovendien een aansporing om die belangrijke tekst af en toe opnieuw ter hand te nemen.

Heeft de vrouw wel een stem?

12 sep 2019 20:00
Lezing
Vera Claes
Zij-Kant

70 jaar geleden kregen vrouwen voor het eerst een papieren politieke stem. Vera Claes, algemeen secretaris van Zij-Kant, neemt de toehoorders mee in de geschiedenis van de verovering van échte politieke rechten. Hoe de vrouwen streden: van suffragettes en Dolle Mina's tot vrouwelijke ministers en wat er nog altijd op de werktafel ligt.

SFEERFOTO'S