Kern Dijleland

Voorzitter: 

Herman Stenuit

Contactpersoon: 

Info en schrijven via de website www.wijwillenweten.be
Herman Stenuit
0479 88 26 26

LOCATIE

Tenzij anders aangegeven:

GC Den Breughel
Wespenlaarsesteenweg 85,
3150 Haacht

Op de kaart

Locatie:

Artificiële intelligentie verandert onze levens

03 dec 2020 20:00
Geannuleerd
Prof. Johan Loeckx
Labmanager van het Artificial Intelligence Lab

Welke invloed zal het toenemend inzetten van artificiële intelligentie hebben op ons dagelijks leven? Waarvoor moeten we beducht zijn? Prof. Johan Loeckx is labmanager van het Artificial Intelligence Lab (VUB), dat al snel na de oprichting in 1983 internationaal aanzien verwierf. Hij kent dus als geen ander de stand van zaken met betrekking tot artificiële intelligentie. Dé expert dus om je bij te praten en te antwoorden op jouw vragen.

Straling tegen kanker

08 dec 2020 20:00
Geannuleerd
Prof. Sandra Nuyts
Laboratorium Experimentele Radiotherapie KULeuven

Prof. Sandra Nuyts (KUL) legt uit wat kanker(bestrijding) is en wat radiotherapie met ons lichaam doet. Deze radiotherapeut-oncoloog heeft het ook over protonbestralingen, het neusje van de zalm in haar specialiteit.

Afgelopen activiteiten

Geheugenklachten en dementie

05 nov 2018 20:00
Lezing
Prof. dr. Jan Versijpt
Neurologie - UZ Brussel

“Waar heb ik mijn sleutels gelaten?”. “Hoe heet die collega ook alweer?” Als je wat ouder bent en je geheugen laat je af en toe in de steek, is dat best angstaanjagend. Maar moet je dan echt in de richting van beginnende dementie beginnen denken?

 

Wat moet ik nu geloven, dokter? Voordracht over eten en bewegen

12 dec 2018 20:00
Lezing
Prof. dr. Hendrik Cammu
VUB/UZ Brussel

We vinden een gezonde voeding en goed bewegen steeds belangrijker, maar verliezen de weg in de stroom van nieuwe, soms tegenstrijdige onderzoeken over voeding & beweging. Wat moeten we nu geloven? Wat is echt gezond? Dokter Hendrik Cammu gaat samen met ons op zoek naar de beste versie van de waarheid. Op een wetenschappelijk onderbouwde maar toegankelijke manier legt hij uit wat de rol is van voeding voor onze gezondheid en onze levensverwachting.

Immuun tegen kanker: ontwikkeling en toekomst van anti-kankervaccins

14 jan 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Jo Van Ginderachter
Groepsleider van het Myeloid Cell Immunology Lab van het Vlaams Interuniversitair Instituut Biotechnologie en het Cellular and Molecular Immunology Lab (VUB)

In GC Den Breughel (Wespelaarsesteenweg 85 in 3150 Haacht) geeft gerennommeerd expert Jo Vanginderachter een stand van zaken in verband met vaccins tegen kanker. De toediening van vaccins die immuniteit opwekken tegen infectieuze ziektes is een van de pijlers van onze huidige gezondheidszorg en heeft gezorgd voor een sterke daling in het aantal overlijdens ten gevolge van infectie. Meer recent werd aangetoond dat ook tumoren kunnen worden herkend door ons immuunsysteem, maar dit gebeurt niet optimaal. Anti-kankervaccins hebben als doel om de immuniteit tegen tumoren te versterken. Deze benadering begint steeds meer ingang te vinden in de kliniek en kan beschouwd worden als een van de grote doorbraken in het kankeronderzoek van de laatste jaren.

Jo Vanginderachter is groepsleider van het Myeloid Cell Immunology Lab van het Vlaams Interuniversitair Instituut Biotechnologie, en groepsleider Cellular and Molecular Immunology Lab van de VUB.

Artificiële intelligentie: waar liggen de grenzen?

21 jan 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Ann Nowé
VUB

Binnen het nieuwe tijdperk van the internet of things evolueren bestaande applicaties en apparaten nu tot écht slimme en behulpzame toepassingen, zowel huishoudelijk als in een kantoorcontext. Benieuwd wat dit nieuwe tijdperk in petto heeft? En wat de ethische vragen zijn? Op naar GC Den Breughel (Wespelaarsesteenweg 85 in 3150 Haacht)!

Verlichting als levenskunst

11 feb 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Caroline Pauwels
rector VUB

“Het is mijn overtuiging dat de Verlichtingstraditie - het durven denken: de rede, de wetenschap, het humanisme en het possibilisme - vandaag de beste basis vormt om duurzaam het hoofd de bieden aan de existentiële onzekerheden van het leven”, zo steekt Caroline Pauwels van wal in haar essay in De Standaard, Volgens de VUB-rector zullen we, door de toenemende diversiteit van de samenleving, op een andere manier praten over de samenleving. De Verlichting zou bijgevolg als een levende en open traditie uitgedragen moeten worden. 

Islam en hete hangijzers

05 mrt 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Abied Alsulaiman
KULeuven

Deze lezing zal plaatsvinden op een dinsdag.

Hoe komt het dat de islam dagelijks in de media komt en dat wij er zo weinig over weten? Is de islam vredelievend of heeft IS het bij het rechte eind door te vuur en te zwaard de Koran te doen zegevieren? Is de vrouw een derderangsburger voor de islam? Wat zijn de struikelstenen op de weg naar culturele integratie? Waarom legt niemand ons uit wat er precies in de Koran staat over de ‘hete hangijzers’? Nu kom je het allemaal te weten!

Ouderen en seksualiteit

09 apr 2019 20:00
Lezing
Dirk Devroey

Ouderen zijn vaak nog seksueel actief. Maar door er weinig over te praten hebben ze er veel vragen over. Hoe moet het als het lichamelijk moeilijker wordt om betrekkingen te hebben? Wat met ouderen in een woonzorgcentrum? Welke pillen kunnen we wel en niet nemen? Wat als we alleen vallen? Wat is nog normaal op oudere leeftijd?

Vrijmetselarij, mysterieus en onbemind...

06 mei 2019 20:00
Lezing
Jacky Goris

Is vrijmetselarij een ietwat folkloristische serviceclub of een verlengstuk van de vrijzinnigheid of een complotterend en duister orgaan dat er op uit is de macht te verwerven? Niets van dat alles. Het is integendeel een filosofisch en ethisch genootschap van vrije mannen en vrouwen dat binnen een afgesproken ‘ritueel’ kader nadenkt over de samenleving en haar leden aanspoort het goede te doen

Huwen of samenwonen, wat maakt het uit?

06 jun 2019 20:00
Lezing
Elisabeth Alofs

Wanneer u elkaar in de liefde gevonden heeft, wil u hopelijk zoveel mogelijk bij elkaar zijn. Of toch op z’n minst samenwonen. Maakt het daarbij voor uw financiën een wezenlijk verschil of u gehuwd bent dan wel geregistreerd gaat samenwonen? In deze lezing worden de juridische facetten van deze kwestie uiteengezet.

De Bijbel, een vrij zinnige lezing

09 sep 2019 20:00
Lezing
Ludo Abicht
Prof. Dr.

De Bijbel is meer dan het Heilige Boek van onze (groot)ouders. Onze taal is doorspekt met uitdrukkingen uit de Bijbel. Onze geschiedenis en filosofie zijn doorvlochten van het christendom. Grote delen van de wereldliteratuur staan vol verwijzingen naar het Oude en het Nieuwe Testament. Westerse waarden vinden hun wortels in de Bijbel.
Kortom, wie de Bijbel niet kent, begrijpt grote mijlpalen, monumenten en verhalen van de westerse geschiedenis en cultuur niet.
Ludo Abicht herlas de Bijbel, kritisch, nietdogmatisch, empathisch. Zowel niet-gelovigen als gelovigen biedt dit boek een grondige kennismaking met de Bijbel. Een vrij zinnige lezing helpt de Bijbel (beter) te begrijpen. Het is bovendien een aansporing om die belangrijke tekst af en toe opnieuw ter hand te nemen.

Heeft de vrouw wel een stem?

12 sep 2019 20:00
Lezing
Vera Claes
Zij-Kant

70 jaar geleden kregen vrouwen voor het eerst een papieren politieke stem. Vera Claes, algemeen secretaris van Zij-Kant, neemt de toehoorders mee in de geschiedenis van de verovering van échte politieke rechten. Hoe de vrouwen streden: van suffragettes en Dolle Mina's tot vrouwelijke ministers en wat er nog altijd op de werktafel ligt.

Alzheimer en dementie, een wetenschappelijke benadering

20 sep 2019 16:00
Lezing
prof. dr. Christine Van Broeckhoven
UAntwerpen

Door de toegenomen welvaart leven we steeds langer. Dat is fijn maar deze vergrijzing brengt ook maatschappelijke  uitdagingen met zich mee. Zoals bijvoorbeeld dementie, met de ziekte van Alzheimer als meest frequente ziektebeeld.

Christine Van Broeckhoven, professor en directeur van het Centrum voor Moleculaire Neurologie aan de Universiteit Antwerpen, doet al meer dan dertig jaar baanbrekend onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, frontaalkwabdementie en verwante hersenziekten. Tijdens deze lezing voor een ruim publiek legt ze uit hoe onze hersenen werken. Wat is het effect van verouderen op geheugen en dementie? Wat zijn de oorzaken van dementie en welke behandelingen en medicatie kunnen we inzetten? Wat betekent Alzheimer, welke risicofactoren (onder andere genetica en levensstijl) dragen bij tot het ontstaan ervan, hoe verloopt de ziekte en wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

 

Deelnameprijs: €5
Meer info en inschrijven:
upv@wijwillenweten.be

Palliatieve zorgen euthanasie - een actuele stand van zaken

25 sep 2019 20:00
Lezing
prof. dr. Willem Distelmans
VUB

Als pionier inzake palliatieve geneeskunde in Vlaanderen, vertaalt prof. Disemans (kankerspecialist, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en voorzitter van de federale commissie euthanasie) zijn ervaringen in een toegankelijk betoog voor een breed publiek. Het is zijn verhaal over patiëntenrechten, palliatieve zorg, de beslissingen bij het levenseinde (inclusief euthanasie) , waarbij ethische vragen naar voorkomen als “zal men erin slagen het levenseinde waardig te laten verlopen?”, “Wat zijn de keuzemogelijkheden ?”,”Hoe kan men met eigen inbreng deze keuzes maken ?” aan bod komen. U krijgt meer inzicht in wat U er zelf  kan bijdragen door een voorafgaande zorgplanning en in de veranderingen bij het omgaan met ongeneeslijke patiënten.

 

Deelnameprijs: €5
Meer info en inschrijven:
upv@wijwillenweten.be

Alzheimer en dementie, een wetenschappelijke benadering

07 okt 2019 20:00
Lezing
Prof. dr. Christine Van Broeckhoven
expert inzake dementie

Door de toegenomen welvaart leven we steeds langer. Dat is fijn maar deze vergrijzing brengt ook maatschappelijke  uitdagingen met zich mee. Zoals bijvoorbeeld dementie, met de ziekte van Alzheimer als meest frequente ziektebeeld.

Christine Van Broeckhoven, professor en directeur van het Centrum voor Moleculaire Neurologie aan de Universiteit Antwerpen, doet al meer dan dertig jaar baanbrekend onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, frontaalkwabdementie en verwante hersenziekten. Tijdens deze lezing voor een ruim publiek legt ze uit hoe onze hersenen werken. Wat is het effect van verouderen op geheugen en dementie? Wat zijn de oorzaken van dementie en welke behandelingen en medicatie kunnen we inzetten? Wat betekent Alzheimer, welke risicofactoren (onder andere genetica en levensstijl) dragen bij tot het ontstaan ervan, hoe verloopt de ziekte en wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Onze toekomst? Feiten en trends vanuit de wetenschap

09 okt 2019 20:00
prof. dr. em. Jean-Pierre De Greve
VUB

We maken een stand van zaken anno 2019 op van een aantal aspecten van de maatschappij en de wereld in het algemeen, maar op basis van wetenschappelijk bekende feiten. Daarbij bekijken we ook welke trends de experts aangeven voor de toekomstige evolutie van die aspecten.
De volgende elementen komen aan bod:
- Groeiende wereldbevolking
- Snelle urbanisatie
- Klimaatverandering
- Veroudering van de bevolking
- Technologie en haar verwachte evolutie
- Voeding vandaag en trends voor morgen.

Deelnameprijs: €5
Meer info en inschrijven:
upv@wijwillenweten.be

De zin en onzin van antidepressiva

14 okt 2019 20:00
prof. dr. Matthias Desmet
UGent

Antidepressiva worden vaak naar voor geschoven als een wetenschappelijk onderbouwd middel tegen depressie (en andere psychische problemen). Experts wijzen er nochtans op dat de wetenschappelijke basis ervan eerder problematisch is. Sommige meta-analyses besluiten dat antidepressiva niet of nauwelijks effectiever zijn dan placebo’s, de veronderstelde biochemische mechanismen van hun werkzaamheid blijken nauwelijks wetenschappelijk aangetoond en sommige studies suggereren zelfs een verhoogd risico op suïcide bij het gebruik ervan. Deze lezing zal ingaan op de vraag wat wetenschappelijk onderzoek ons nu al dan niet toelaat om te besluiten omtrent de werkzaamheid van antidepressiva.

Deelnameprijs: €5
Meer info en inschrijven:
upv@wijwillenweten.be

Straling tegen kanker

16 okt 2019 20:00
prof. dr. Sandra Nuyts
UZ Leuven

Prof.Nuyts is radiotherapeut-oncoloog, gespecialiseerd in hoofd- en halskanker. Zij legt uit wat kanker is, welke genezingwijzen er bestaan (zoals chirirgie, chemotherapie, radiotherapie, immunotherapie, etc) om ons omstandig in te leiden in de radiotherapie, diedoor nucleaire straling kankercellen doodt en opruimt. Uiteraard zal zij het hebben over de recente protonbestralingen, het neusje van de zalm inhaar specialiteit.

Deelnameprijs: €5
Meer info en inschrijven:
upv@wijwillenweten.be

LOCATIE: Zaal Lindebloesem - Werchtersebaan 1, 3120 Tremelo

De relatie tussen hersenen en gedrag

21 okt 2019 20:00
Lezing
prof. dr. Rudi D'Hooge
KUL - Laboratorium voor Biologische Psychologie

Zijn gelijknamige boek bewees het al: prof. dr. Rudi D'hooge kan als geen ander een begrijpelijk overzicht geven van hoe het menselijk zenuwstelsel werkt en hoe onze hersenen ons gedrag beïnvloeden.

 

Wandelen door de geschiedenis van de geneeskunde

29 okt 2019 20:00
prof. dr. em. Paul Broos
KUL

Tijdens deze lezing reist Prof. Broos terug in de tijd en toont hij de evolutie die de geneeskunde in de loop der eeuwen heeft ondergaan. Van medicijnmannen, de Griekse humorentheorie tot de wetenschappelijke benadering van ziekten. In zijn unieke meeslepende stijl geeft de professor een razend interessant en boeiend overzicht van de ontwikkeling van de geneeskunde en over hoe die belemmerd – maar ook wel eens gered! – werd door religie, bijgeloof en machthebbers.

Deelnameprijs: €5
Meer info en inschrijven:
upv@wijwillenweten.be

Wat doet de gevangenis met een mens

06 nov 2019 20:00
Interactief

Wordt  er te licht omgegaan met gevangenisstraffen, bijvoorbeeld in geval van herhaalde flagrante inbreuken op de verkeersregels? Werken alternatieve straffen beter? Beïnvloedt de maatschappelijke gevoeligheid van het moment de uitspraken? En de hamvraag: Wat doet een gevangenisstraf met een mens? Deze debatavond legt drie gasten, die de problematiek van zeer nabij kennen, het vuur aan de schenen: een rechter,een gevangenisdirecteur en een advocate.

Deelnameprijs: €5
Meer info en inschrijven:
upv@wijwillenweten.be

Bestaat ET? - Leven wij alleen in het universum?

12 nov 2019 20:00
Wijziging locatie
prof. dr. em. Jean-Pierre De Greve
VUB - Astronomy and Astrophysics Research Group

Leven we alleen in het universum? Is contact mogelijk met leven buiten ons zonnestelsel? Hoe wordt er vandaag gespeurd naar leven buiten de aarde? En als ET bestaat, hoe ziet die er dan uit?

Deelnameprijs: €5
Meer info en inschrijven:
upv@wijwillenweten.be

 

Locatie: Zaal Lindebloesem - Kruisstraat 12 - 3120 Tremelo

De vrolijke atheïst - De mens als geniale prutser

09 dec 2019 20:00
Lezing
Prof. Dr. Jean Paul Van Bendegem
VUB - Wetenschapsfilosofie

"Als ik de mens een prutser noem, dan zeg ik daarmee dat de mens een wezen is dat grenzen kent: ons gezichtsvermogen is beperkt, ons gehoor, ons loopvermogen, zelfs ons brein kent zijn grenzen". Een van de sterkste kwaliteiten van de mens is zijn vermogen zijn grenzen te leren kennen. Maar daarvoor zal hij fouten moeten durven maken. Daar is moed voor nodig. Wie die moed weet op te brengen, zal ontdekken hoe verstandig de houding is, omdat je alleen zo van je fouten kan leren." aldus Vlaanderens meest populaire professor.

Locatie: Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht
Deelname: €5

Meer info en inschrijven: upv@wijwillenweten.be

Islam, zijn hete hangijzers

10 dec 2019 20:00
prof. dr. Abied Alsulaiman
KUL - Onderzoeksgroep Arabistiek

Hoe komt het dat de islam dagelijks in de media komt en dat wij er zo weinig over weten? Is de islam vredelievend of heeft IS het bij het rechte eind door te vuur en te zwaard de koran te doen zegevieren? Is de vrouw een derderangsburger voor de islam? Wat zijn de struikelstenen op de weg naar culturele integratie? Waarom legt niemand ons uit wat er precies in de koran staat over de 'hete hangijzers'?

 

Locatie:  GC De Wildeman -Schoolstraat 15,3020 Herent
Deelnameprijs: €5
Meer info en inschrijven:
upv@wijwillenweten.be

Partycrasher. De fiscus als spelbederver

09 mrt 2020 20:00
Lezing
Prof. dr. Michel Maus
VUB

Fiscaal infotainment van de bovenste plank brengt Michel Maus in zijn nieuwste boek. In “Partycrasher. De fiscus als spelbederver” geeft hij een uit het leven gegrepen beeld van hoe de fiscus als pretbederver je stoutste dromen verpest en slimmeriken het nakijken geeft. Voor deze lezing put hij uit de sappigste anekdotes en de meest hilarische verhalen. Mag je dus niet missen!

Uitgesteld! Klimaatopwarming, komen we dichtbij de apocalyps?

12 mrt 2020 20:00
Lezing
Prof. dr. Philippe Huybrechts
directeur onderzoeksgroep Fysische Geografie (VUB), hoofdauteur zesde evaluatierapport IPCC

Is de mens grotendeels verantwoordelijk voor de huidige stijging van de aardtemperatuur? Welke gevolgen heeft die stijging nu al op fysische en biologische systemen? Wat zijn de verwachtingen terzake tot 2100 en daarna? En welke maatregelen dienen te worden genomen om de ergste gevolgen te vermijden? 

Uitgesteld! Slapeloosheid voorkomen en genezen

02 apr 2020 20:00
Lezing
Geannuleerd
Nigitha Van Doorn
UZ Brussel

Slaapt u wel eens slecht? Dat is heel normaal en kan iedereen overkomen. Uit een enquête van de CM bij 3300 Vlamingen blijkt zelfs dat 42% ontevreden  is over zijn slaap (2016). Wanneer spreken we van slapeloosheid of insomnie en is het slecht(er) slapen problematisch geworden? In deze gespreksnamiddag maken we kennis met slaap en de slaapstoornis insomnie. Naast vragen zoals ‘Hoeveel slaap hebben we nodig?’, ‘Hoe ontstaat een slaapklacht?’ en ‘Wat is de invloed van onze GSM en tablet op de slaap?’ wordt ook de niet-farmacologische behandeling voor insomnie besproken. Als afsluiter worden enkele tips & tricks meegegeven om de slaap zelf te verbeteren.

Ludwig Van Beethoven

08 sep 2020 20:00

Een van de betovergrootvaders van Ludwig van Beethoven was een Kampenhoutenaar. Omdat hij 250 jaar geboren is, gaan wij hem vieren met een interessante, muzikaal geïllustreerde lezing over zijn leven en werk.

Robots, wat staat ons te wachten?

10 sep 2020 20:00
Prof. Dirk Lefeber
Robotica - Mechanica (VUB)

Prof. Dirk Lefebers onderzoek staat in het teken van robots en is dus de geknipte expert om het over hun toekomst en de onze te hebben. Zoals over hoe ze ons letterlijk steunen bij het revalideren na ongeval of operatie.

Euthanasie, hoe vrij ben jij?

30 sep 2020 20:00
Dr. Ives Verheyleweghen

De katholieke kerk breidt haar macht in ziekenhuisnetwerken uit. Ives Verheyleweghen toont aan de hand van concrete gevallen aan wat de nefaste gevolgen zijn voor de rechten van patiënten.

ABC van de ecologie

05 okt 2020 20:00
Jan Mertens
Lid van denktank Oikos en werkzaam bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Bevlogen spreker Jan Mertens (lid van denktank Oikos en werkzaam bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling) schetst de basisprincipes van ecologisme. Nadien antwoordt hij op al je vragen, opmerkingen en bedenkingen.

De kwaal van de eeuw: rugpijn

08 okt 2020 20:00
Prof. dr. Maarten Moens

Rugpijn is een van de vaakst voorkomende klachten. Prof. Maarten Moens over de verschillende oorzaken van rugpijn, over de medische benadering ervan en wat je eraan kan (laten) doen.

China als regionale en wereldmarkt

03 nov 2020 20:00
Geannuleerd
Prof. dr. Bart Dessein
Ugent

China is uitgegroeid tot een economische en geopolitieke wereldmacht. Prof. Bart Dessein bespreekt China’s internationaal bewustzijn tegen de achtergrond van haar nationaal historisch bewustzijn.

Borstkanker: van Farao Horus tot het jaar van de rat

10 nov 2020 20:00
Geannuleerd
prof. Jan Lamote
Borstoncoloog

Naast de huidige stand van zaken in de strijd tegen borstkanker schotelt prof. Jan Lamote ook eigen bedenkingen uit zijn jarenlange ervaring als borstoncoloog voor. Een menselijk verhaal over een meedogenloze ziekte.

De geneeskunde van de toekomst

18 nov 2020 20:00
Geannuleerd
Prof. Jean-Pierre De Greve
VUB

Prof. Jean-Pierre De Greve (VUB) bespreekt de recentste technologische ontwikkelingen op uiteenlopende gebieden. Hoe beïnvloeden die onze samenleving en vooral: welke kritische vragen moeten we ons daarbij stellen?

SFEERFOTO'S