kern BUC Brugge

Voorzitter: 

Prof. dr. Silvain Loccufier, em.

Contactpersoon: 

UPV secretariaat
T. 02 614 82 20
E. upv@vub.ac.be

gratis, inschrijven niet noodzakelijk

LOCATIE

VC De Sleutelbrug Brugge
Beenhouwersstraat 1-3
8000  Brugge

Google Maps

 

Programma

Locatie:

Afgelopen activiteiten

Brugge archeologisch verder onderzocht: recente en toekomstige opdrachten

07 mei 2015 14:00
Lezing
Mevr. Bieke Hillewaert
diensthoofd Archeologisch Centrum Brugge, Raakvlak

Gratis toegang

Locatie:

Gratis toegang

Locatie:

VC De Sleutelbrug Brugge

Studiedag De Zee

28 mei 2015 8:30
Studiedag
Samenwerking van UPV vzw, UPV-kernen Oostkust en Westkust, Brugs Universitair Centrum, Vlaams Instituut voor de Zee, WIllmensonfds Oostende en Vermeylenfonds Oostende

DAG VAN DE ZEE Editie 2015: Nieuwe inzichten in de bescherming van de kust en in de onderwaterarcheologie voor de kust’
Een samenwerking van UPV vzw, UPV-kernen Oostkust en Westkust, Brugs Universitair Centrum, Vlaams Instituut voor de Zee, WIllmensonfds Oostende en Vermeylenfonds Oostende

@Beaufortzaal VLIZ, Wandelaarkaai 7, 8400 OOSTENDE

 • 8u30 Ontvangst deelnemers
 • 9u Verwelkoming door Prof. Dr. Em. Sylvain Loccufier en Inleiding door dr. Jan Seys, communicatieverantwoordelijke VLIZ
 • 9u30 Een geologische visie op onze kustontwikkeling
  > Prof. dr. Cecile Baeteman, Mens & milieu in het Quartair, KBIN en Vrije Universiteit Brussel
 • 10u De overheid, samenwerken aan de kust: de realisatie van het Masterplan kustveiligheid
  > ing. Elias Van Quickelborne, Projectingenieur, Ontwikkeling Kust
 • 10u30 Pauze
 • 11u Deel 1: Eilanden, zandmotoren, energie-atollen en andere toekomstgerichte initiatieven
  >Ir. Ellen Maes, projectverantwoordelijke “Vlaamse Baaien”, Vlaamse Overheid
 • 11u30 Deel 2: Archeologie en onderwaterlandschappen: hoe die meenemen bij nieuwe ontwikkelingen op zee
  > dr. Tine Missiaen, projectcoördinator SeArch, Universiteit Gent
 • 12u Vraag en antwoord
 • 12u30 Slot
 • 13u De zee geproefd: Buffet in de Oesterput

 

INSChrijven

Via upv@vub.ac.be

VLIZ InnovOcean site

De WO I te Ieper

15 okt 2015 14:00
Lezing
Dhr. Paul Vandenbussche

Vóór 1914 was Ieper een ingedommelde stad die teerde op haar groots middeleeuws verleden. De eerste wereldoorlog reduceerde haar tot één puinhoop.

De wederopbouw kwam traag op gang en de Britten richtten er de Menenpoort op, een 'Memorial for the missing'. Tot op vandaag vindt er elke avond 'The Last Post ceremony' plaats als ultiem eerbetoon aan de vermiste Britse gevallenen.

Aan de hand van een tweehonderdtal weinig of niet gekende beelden wordt deze periode uit de recente Ieperse geschiedenis op een levendige wijze aan de toehoorder voorgesteld.

Gratis toegang

Locatie:

Vóór 1914 was Ieper een ingedommelde stad die teerde op haar groots middeleeuws verleden. De eerste wereldoorlog reduceerde haar tot één puinhoop.

De wederopbouw kwam traag op gang en de Britten richtten er de Menenpoort op, een 'Memorial for the missing'. Tot op vandaag vindt er elke avond 'The Last Post ceremony' plaats als ultiem eerbetoon aan de vermiste Britse gevallenen.

Aan de hand van een tweehonderdtal weinig of niet gekende beelden wordt deze periode uit de recente Ieperse geschiedenis op een levendige wijze aan de toehoorder voorgesteld.

Gratis toegang

Locatie:

VC De Sleutelbrug Brugge

Academische Zitting BUC-Brugge

24 okt 2015 18:00
Evenement
Toespraak: rector Paul De Knop
Vrije Universiteit Brussel
Gastlezing: Els Witte
ere-rector Vrije Universiteit Brussel

Gratis toegang

Op het programma

Verwelkoming door Frank Vandevoorde, Schepen van onderwijs van de stad Brugge

Inleiding door Jean-Luc Cottyn, voorzitter van het Vlaams Hoger instituut voor Pedagogische Wetenschappen 'Jan Vercammen' vzw

Toespraak door Paul De Knop, rector aan de de Vrije Universiteit Brussel
'DE VUB BOUWT AAN EN VOOR DE TOEKOMST'

Boeiende gastlezing door Els Witte, ere-rector aan de Vrije Universiteit Brussel
'DE POLITIEKE GESCHIEDENIS VOOR EN NA DE STICHTING VAN BELGIË: HET ORANGISME'

Slotbemerkingen door Silvain Loccufier, ere-rector aan de Vrije Universiteit Brussel en coördinator van het Brugs Universitair centrum

Vriendschapsdrink in de salons van het stadhuis

Muzikale omlijsting door muzikanten van het VUB-orkest
 

Locatie:

Gratis toegang

Op het programma

Verwelkoming door Frank Vandevoorde, Schepen van onderwijs van de stad Brugge

Inleiding door Jean-Luc Cottyn, voorzitter van het Vlaams Hoger instituut voor Pedagogische Wetenschappen 'Jan Vercammen' vzw

Toespraak door Paul De Knop, rector aan de de Vrije Universiteit Brussel
'DE VUB BOUWT AAN EN VOOR DE TOEKOMST'

Boeiende gastlezing door Els Witte, ere-rector aan de Vrije Universiteit Brussel
'DE POLITIEKE GESCHIEDENIS VOOR EN NA DE STICHTING VAN BELGIË: HET ORANGISME'

Slotbemerkingen door Silvain Loccufier, ere-rector aan de Vrije Universiteit Brussel en coördinator van het Brugs Universitair centrum

Vriendschapsdrink in de salons van het stadhuis

Muzikale omlijsting door muzikanten van het VUB-orkest
 

Locatie:

Stadhuis Brugge

Bewegen: preventie in de gezondheidszorg

12 nov 2015 14:00
Lezing
Professor Romain Meeusen
Vrije Universiteit Brussel

Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan 5 miljoen mensen door te weinig te bewegen. Dat is bijna tien procent van alle overlijdens.

Fysieke inactiviteit leidt niet alleen tot fatale hartkwalen en type 2 diabetes, maar ook tot allerlei vormen van kanker. Vooral bij jongeren is de passiviteit rampzalig. 

'Geen verrassing', volgens Romain Meeusen, diensthoofd menselijke fysiologie van de VUB. ‘Hart- maar ook herseninfarcten zijn vaak te wijten aan gebrek aan beweging.

Onlangs is ook wetenschappelijk aangetoond dat het de kans op kanker vergroot. Maar met een bewegingsarm leven, overgewicht en slechte voedingsgewoonten zit je natuurlijk in een zelfde vicieuze cirkel.'

Gratis toegang

Locatie:

Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan 5 miljoen mensen door te weinig te bewegen. Dat is bijna tien procent van alle overlijdens.

Fysieke inactiviteit leidt niet alleen tot fatale hartkwalen en type 2 diabetes, maar ook tot allerlei vormen van kanker. Vooral bij jongeren is de passiviteit rampzalig. 

'Geen verrassing', volgens Romain Meeusen, diensthoofd menselijke fysiologie van de VUB. ‘Hart- maar ook herseninfarcten zijn vaak te wijten aan gebrek aan beweging.

Onlangs is ook wetenschappelijk aangetoond dat het de kans op kanker vergroot. Maar met een bewegingsarm leven, overgewicht en slechte voedingsgewoonten zit je natuurlijk in een zelfde vicieuze cirkel.'

Gratis toegang

Locatie:

VC De Sleutelbrug Brugge

Leerstoornissen nader bekeken

03 dec 2015 14:00
Lezing
Dr. Eva Cloet
dienst leerstoornissen UZ Brussel
Mevr. Dorothy De Maesschalck
logopediste

Leerproblemen en leerstoornissen komen relatief veel voor, en hebben een grote invloed op de schoolloopbaan en het bredere functioneren van kinderen.

Maar wat zijn leerstoornissen juist? Welke leerstoornissen bestaan er? Wanneer wordt een leerprobleem ook effectief een leerstoornis? En hoe wordt dit dan gediagnosticeerd?

Is het stellen van een diagnose steeds zinvol? En hoe ga je dan precies om met deze leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben?

Kortom: stof tot nadenken!

Gratis toegang

Locatie:

Leerproblemen en leerstoornissen komen relatief veel voor, en hebben een grote invloed op de schoolloopbaan en het bredere functioneren van kinderen.

Maar wat zijn leerstoornissen juist? Welke leerstoornissen bestaan er? Wanneer wordt een leerprobleem ook effectief een leerstoornis? En hoe wordt dit dan gediagnosticeerd?

Is het stellen van een diagnose steeds zinvol? En hoe ga je dan precies om met deze leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben?

Kortom: stof tot nadenken!

Gratis toegang

Locatie:

VC De Sleutelbrug Brugge

De Brugse musea en de maatschappelijke uitdagingen

17 dec 2015 14:00
Lezing
Dhr. Till-Holger Borcher
directeur Musea Brugge

Till-Holger Borchert (°1967, Hamburg) is als artistiek directeur verantwoordelijk voor zowel het artistieke programma als de inhoud van de musea. De collectie Schone Kunsten blijft ook zijn verantwoordelijkheid.

Hij kwam in 2002 in dienst bij Musea Brugge na zijn curatorschap tijdens ‘Brugge 2002– Culturele Hoofdstad van Europa’. Sinds 2003 is hij conservator van het Groeningemuseum. Hij is ook de oprichter van het Vlaams Onderzoekscentrum voor Kunst in de Bourgondische Nederlanden.

Als gerenommeerd onderzoeker op het gebied van Vroeg-Nederlandse schilderkunst, was Till-Holger Borchert curator van enkele veelgeprezen tentoonstellingen in Brugge, onder meer “Jan van Eyck, de Vlaamse Primitieven en het Zuiden” (2002), “Memling en het Portret” (2005), “Fake/Not Fake” (2005) en “Van Eyck tot Dürer” (2010).

Onlangs nog was hij curator van de monografische Memlingtentoonstelling die momenteel in Rome te zien is.

Ook in België werden de musea niet gespaard bij de besparingsronden, zowel federaal als in de gemeenschappen, de provincies en de gemeenten. De toch al bescheiden toelagen werden ingeperkt en dat zal in de toekomst zo z'n gevolgen hebben. In enkele Europese landen zijn mechanismen opgedoken die het officiële museumwezen nog meer pijn gaan veroorzaken.

Maar wat zien we nu gebeuren. Het stijgende aantal supervermogens over heel de wereld, en we hebben het dan over multimiljonairs en dito miljardairs, investeert niet meer uitsluitend in rendabele economische beleggingen maar gokt op de beeldende kunst.

Ze bezitten een uitmuntende verzameling van werken die op veilingen astronomische bedragen behalen en om die waarden op langere tijd te valoriseren bouwen ze een eigen museum waarmee de officiële musea maar moeilijk kunnen concurreren. Daar is, intrinsiek, niets op tegen. Beter een open museum dan een gesloten bunker.

Maar het is een verschijnsel dat de gesubsidieerde instellingen zou moeten doen nadenken over de maatschappelijke én culturele politiek die in de nabije toekomst zal moeten gevoerd worden om hun maatschappelijke rol te blijven spelen.

Gratis toegang

Locatie:

Till-Holger Borchert (°1967, Hamburg) is als artistiek directeur verantwoordelijk voor zowel het artistieke programma als de inhoud van de musea. De collectie Schone Kunsten blijft ook zijn verantwoordelijkheid.

Hij kwam in 2002 in dienst bij Musea Brugge na zijn curatorschap tijdens ‘Brugge 2002– Culturele Hoofdstad van Europa’. Sinds 2003 is hij conservator van het Groeningemuseum. Hij is ook de oprichter van het Vlaams Onderzoekscentrum voor Kunst in de Bourgondische Nederlanden.

Als gerenommeerd onderzoeker op het gebied van Vroeg-Nederlandse schilderkunst, was Till-Holger Borchert curator van enkele veelgeprezen tentoonstellingen in Brugge, onder meer “Jan van Eyck, de Vlaamse Primitieven en het Zuiden” (2002), “Memling en het Portret” (2005), “Fake/Not Fake” (2005) en “Van Eyck tot Dürer” (2010).

Onlangs nog was hij curator van de monografische Memlingtentoonstelling die momenteel in Rome te zien is.

Ook in België werden de musea niet gespaard bij de besparingsronden, zowel federaal als in de gemeenschappen, de provincies en de gemeenten. De toch al bescheiden toelagen werden ingeperkt en dat zal in de toekomst zo z'n gevolgen hebben. In enkele Europese landen zijn mechanismen opgedoken die het officiële museumwezen nog meer pijn gaan veroorzaken.

Maar wat zien we nu gebeuren. Het stijgende aantal supervermogens over heel de wereld, en we hebben het dan over multimiljonairs en dito miljardairs, investeert niet meer uitsluitend in rendabele economische beleggingen maar gokt op de beeldende kunst.

Ze bezitten een uitmuntende verzameling van werken die op veilingen astronomische bedragen behalen en om die waarden op langere tijd te valoriseren bouwen ze een eigen museum waarmee de officiële musea maar moeilijk kunnen concurreren. Daar is, intrinsiek, niets op tegen. Beter een open museum dan een gesloten bunker.

Maar het is een verschijnsel dat de gesubsidieerde instellingen zou moeten doen nadenken over de maatschappelijke én culturele politiek die in de nabije toekomst zal moeten gevoerd worden om hun maatschappelijke rol te blijven spelen.

Gratis toegang

Locatie:

VC De Sleutelbrug Brugge

Het nieuwe denken over micromoleculaire biologie (Brugge)

07 jan 2016 14:30
Lezing
Prof dr. Lode Weyns

Het nieuwe denken over dementie (Brugge)

14 jan 2016 14:30
Dominique Gykiere
HBOV Brugge

Demografische verschuivingen in België, Europa en de wereld (Brugge)

11 feb 2016 14:30
Patrick Deboosere
Interface Demography VUB

Bijna 50 jaar geleden schreef Paul Erlich het boek "de bevolkingsexplosie" en werd de Club van Rome opgericht. Intussen is de wereldbevolking verdubbeld en zijn we met meer dan 7,2 miljard mensen op deze aarde.

Bevolkingsgroei is verweven met de grote uitdaging van de klimaatopwarming. Tegelijk veroudert en stagneert de Europese bevolking. Volgens de regering moeten we daarom langer werken om de vergrijzing betaalbaar te houden. Migratie is een alledaags fenomeen geworden en de Belgische bevolking verkleurt.

De wereld om ons heen verandert in snel tempo en meer dan ooit is het nodig om helder inzicht te krijgen in de demografische evoluties die we meemaken.

Bijna 50 jaar geleden schreef Paul Erlich het boek "de bevolkingsexplosie" en werd de Club van Rome opgericht. Intussen is de wereldbevolking verdubbeld en zijn we met meer dan 7,2 miljard mensen op deze aarde.

Bevolkingsgroei is verweven met de grote uitdaging van de klimaatopwarming. Tegelijk veroudert en stagneert de Europese bevolking. Volgens de regering moeten we daarom langer werken om de vergrijzing betaalbaar te houden. Migratie is een alledaags fenomeen geworden en de Belgische bevolking verkleurt.

De wereld om ons heen verandert in snel tempo en meer dan ooit is het nodig om helder inzicht te krijgen in de demografische evoluties die we meemaken.

VC De Sleutelbrug Brugge

Het nieuwe denken over Michel de Montaigne (1533-1592) en de invloed op het huidige filosofisch denken (Brugge)

18 feb 2016 14:30
Prof. Jef Van Bellingen
Vakgroep Wijsbegeerte VUB

Het nieuwe evolutiedenken (Brugge)

03 mrt 2016 17:30
Lezing
Charles Suzanne
ULB

Het nieuwe denken over kunst: gisteren, vandaag en de toekomst (Brugge)

10 mrt 2016 14:30
Lezing
Willem Elias
Prof dr VUB

Gentherapie en "gene editing": stand van zaken en toekomstperspectieven (Brugge)

14 apr 2016 14:30
Lezing
Prof. dr. Thierry Vandendriessche
Faculteit Geneeskunde & Farmacie, Department Gene Therapy & Regenerative Medicine, VUB

Het nieuwe denken over de mens in de kunst (Brugge)

19 mei 2016 14:00
Uitstap

Twee museumbezoeken

14u00
Bezoek aan het Groeningemuseum
Afspraak: Groeningsmuseum Dijver 12 8000 Brugge

15u30
Bezoek aan het Hans Memling Museum
Afspraak : Oud Sint-Janshospitaal Mariastraat 38 8000 Brugge

Twee museumbezoeken

14u00
Bezoek aan het Groeningemuseum
Afspraak: Groeningsmuseum Dijver 12 8000 Brugge

15u30
Bezoek aan het Hans Memling Museum
Afspraak : Oud Sint-Janshospitaal Mariastraat 38 8000 Brugge

.

Studiedag van de Zee (Oostende)

29 sep 2016 9:00
Studiedag
Verschillende sprekers

PROGRAMMA

9u00
Ontvangst deelnemers

9u30
Verwelkoming
Inleiding: De voedselketen in de zee en de oceanen onderbroken

Dr. Jan Seys

9u45
Het plankton in de oceanen essentieel voor de voedselketen
Prof. Marc Kochzius

10u30
De teledetectie van chlorofylconcentratie
Dhr. Kevin Ruddick, KBINC (Eng, Nl presentatie)

11u15
Het Sea Explorer project
Prof. dr. Willy Baeyens, projectleider

12u00
Samenspraak met en van de deelnemers

13u00
Lunch: De Zee geproefd

Een samenwerking van BUC Brugge, VLIZ, UPV vzw, UPV-kern Oost- en Westkust , Willemsfonds Oostende en August Vermeylenfonds Oostende
 

PROGRAMMA

9u00
Ontvangst deelnemers

9u30
Verwelkoming
Inleiding: De voedselketen in de zee en de oceanen onderbroken

Dr. Jan Seys

9u45
Het plankton in de oceanen essentieel voor de voedselketen
Prof. Marc Kochzius

10u30
De teledetectie van chlorofylconcentratie
Dhr. Kevin Ruddick, KBINC (Eng, Nl presentatie)

11u15
Het Sea Explorer project
Prof. dr. Willy Baeyens, projectleider

12u00
Samenspraak met en van de deelnemers

13u00
Lunch: De Zee geproefd

Een samenwerking van BUC Brugge, VLIZ, UPV vzw, UPV-kern Oost- en Westkust , Willemsfonds Oostende en August Vermeylenfonds Oostende
 

Praktische informatie

Tijdstip:
donderdag 29 september 2016, 9-15u

Locatie:
Studiedag: VLIZ, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende | Op de kaart: https://goo.gl/maps/dZKJKfUbP1E2
Lunch: Oesterput - Schietbaanstraat 84-86, 8400 Oostende | Op de kaart: https://goo.gl/maps/GbPLuZdAB7z

Deelname:
Studiedag: 10 euro | Studiedag + lunch: 50 euro

Inschrijven:
Voor 16 september 2016 via UPV vzw | T 02 614 82 20 | E upv@vub.ac.be | W http://upv.vub.ac.be)
Storting op BE02 0017 2587 6540 met vermelding ‘studiedag van de zee – 29/09/2016 – aantal personen

VLIZ Vlaams Instituut Voor de Zee Oostende

Het nieuwe denken in de filosofie (Brugge)

06 okt 2016 14:30
Gily Coene
VUB

Het nieuwe denken in de fysica: De kwantumrevolutie en de wondere wereld van de kwantummechanica (Brugge)

13 okt 2016 14:30
Lezing
Prof. dr. Gaston Moens

Het allesmogelijke: verzoening tussen religie en wetenschap? (Brugge)

10 nov 2016 14:30
Lezing
Johnny De Graeve
UPV BUC

Het nieuwe denken in de wetenschapsfilosofie (Brugge)

17 nov 2016 14:30
Lezing
Prof. Van Kerkhove
Prof. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, VUB

Het nieuwe denken rond borstreconstructies (Brugge)

08 dec 2016 14:30
Lezing
Dr. Ben De Brucker
UZ Brussel, ASO Plastische Heelkunde

Het nieuwe denken over evolutie van de mens, de plant, het dier, de natuur en van de maatschappij (Brugge)

12 jan 2017 14:30
Prof. S. Loccufier, em.

De evolutie van onze kust en de Noordzee: de ruimtelijke planning (Brugge)

19 jan 2017 14:30
Jan Seys
VLIZ
Het wordt steeds drukker op onze Noordzee. Naast het natuurbehoudsaspect, de traditionele visserij, scheepvaart en zandwinning, verrijzen nu ook tal van windturbines en wordt luidop gefluisterd over de aanleg van eilanden of het kweken van vis en ander voedsel op zee.
 
Wat is de stand van zaken? En hoe combineer je al die functies op een duurzame wijze?
 
U komt het allemaal te weten tijdens deze lezing!
 

Het nieuwe denken over culturen (Brugge)

02 feb 2017 14:30
Lezing
Prof. dr., em. Hendrik Pinxten
Hoogleraar Antropologie, Ugent

Het nieuwe denken in de filosofie. De evolutie van de mens en de maatschappij, gezien vanuit het Bijbelverhaal (Brugge)

02 mrt 2017 14:30
Lezing
Prof. dr. Ludo Abicht, em.
wijsbegeerte en moraalwetenschappen UA
In tijden van toenemend fundamentalisme van vele zijden is het nuttig de grondteksten van onze beschaving (de Grieken, de Tora, de Bijbel en de Koran) opnieuw kritisch te lezen.  In het licht van wat we sinds de verlichting weten over het onderscheid tussen mythe en geschiedenis, maar
ook om een authentieke dialoog met gelovigen mogelijk te maken.

De evolutie van de arbeid (Brugge)

16 mrt 2017 14:30
Lezing
Christophe Callewaert
Journalist, redacteur en auteur

Het evolutief denken over de maatschappij: het geval van de oceanen (Brugge)

11 mei 2017 14:30
Lezing
Prof. dr. Willy Baeyens

Transhumanisme (Brugge)

30 sep 2017 10:00
Lezing
Prof. dr. Charles Susanne
VUB ULB

LOCATIE
koninklijk atheneum Assebroek
Daverlostraat 132, 8310 Assebroek

De grondslagen van ons denken over mens en maatschappij bij Zarathoestra (Brugge)

05 okt 2017 14:30
Lezing
dr. Ann Van Sevenant

De naam Zarathoestra of Zoroaster is ons bekend uit de muziek of dankzij hetberoemde boek van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Van de historische Zarathoestra (die in Oost-Iran leefde rond 1700 voor Christus) zijn een aantal gezangen bekend, de Gatha's. Dankzij een nieuwe recente vertaling ontdekken we in deze oude tekst een existentiële filosofie die is doorgedrongen tot in de meest bekende religies. En bovendien ook een wereldvisie met een politieke en ecologische dimensie die nog steeds actueel is.

Arabische Filosofie vs. Westers denken (Brugge)

12 okt 2017 17:30
Lezing
Prof. dr. em. Jozef Van Bellingen
Wijsbegeerte, VUB

Onze Verlichtingswaarden (Brugge)

17 okt 2017 17:30
Lezing
Dr. Tinneke Beeckman
Centrum voor de Studie van de Verlichting en het Hedendaagse humanisme

Voordracht over Montaigne (Brugge)

23 nov 2017 14:30
Lezing
Prof. dr. Alexander Roose
Letteren en Wijsbegeerte, Ugent

De nieuwe wetenschapsagenda (Brugge)

07 dec 2017 14:30
Lezing
Prof. dr. em. Loccufier

De waarden van de Verlichting, het filosofisch woordenboek van Voltaire (Brugge)

14 dec 2017 14:30
Lezing
Prof. dr. Daniel Acke
Letteren en Wijsbegeerte, VUB

De achttiende eeuw in Frankrijk, het tijdperk van de Verlichting, wordt ook weleens de "le siècle de Voltaire", de"eeuw van Voltaire" genoemd. Kan Voltaire inderdaad als  de verpersoonlijking van zijn tijd worden gezien? Wat zijn de essentiële waarden van de Verlichting die we in zijn leven en in zijn werk terugvinden? Om op deze vragen te antwoorden benadrukt Daniel Acke eerst en vooral de diversiteit van deze periode die dikwijls te eenzijdig wordt beschouwd.  Vervolgens gaat hij in op wat terecht wordt beschouwd als de kern van de Verlichting: het emancipatorisch project van de "philosophes". Na er de aanloop van te hebben geschetst in de Renaissance en in de zeventiende eeuw, gaat hij in op de voornaamste kenmerken van deze visie, i.b. zoals deze tot uiting komen in het werk van Voltaire. Ten slotte toont hij aan de hand van de Dictionnaire philosophique van dezelfde auteur dat de Verlichtingsdenkers het geschreven woord op een originele manier aanwenden als strijdmiddel om hun nieuwe ideeën uiteen te zetten en te verspreiden.

Van de encyclopedisten tot de sociale media (Brugge)

11 jan 2018 14:30
Lezing
Prof. dr. Van Bellingen, em.
Wijsbegeerte VUB

De evolutie van het onderzoek naar het heelal: vroeger en nu (Brugge)

08 feb 2018 14:30
Lezing
Prof. dr. em. Jean-Pierre De Greve
Vakgroep Fysica, Onderzoeksgroep astronomy and astrophysics, Vrije Universiteit Brussel

Bijbelteksten, ook voor vrijzinnigen(?), een kritische kijk van een kritisch denker (Brugge)

08 mrt 2018 14:30
Jan De Maeyer

Kan men slechts een overtuigd atheïst zijn/worden als men de Bijbel heeft gelezen en kennis heeft genomen van wat er allemaal in staat? Een atheïst is op zoek naar bewijzen. Naar een grondslag? Is die daar te vinden?

Los van het werkelijkheidsgehalte is de Bijbel een verzameling van fantastische verhalen, ja zelfs te beschouwen als kunst. Is, zoals Picasso stelt, alle kunst niet een leugen die ons dicht of dichter bij de waarheid brengt? Godsdienst is m.i. een leugen, minder streng uitgedrukt een verbeelding, een taalspel.

Een aantal tekstfragmenten worden onder loep genomen en een aantal fenomenen zoals bidden worden onderzocht o.a. aan de hand van het argumentatie-model van Toulmin.

Verder bespreek ik de taal en het woordgebruik die wij hanteren en de kunst die wij aanschouwen.

De denkers van de maakbare mens (Brugge)

15 mrt 2018 14:30
Lezing
Prof. dr. em. Gaston Moens
Chemie, kernwetenschappen, VUB

De Maakbare Maatschappij. Filosofie en de maatschappij

26 apr 2018 14:30
Lezing
Prof. dr. em. Silvain Loccufier
Ere-rector VUB

Het is de opdracht van filosofen, moraalfilosofen, maatschappijanalisten, maar zeker ook van de burger om maatschappelijk evoluties te evalueren, te organiseren of te sturen. Dat is geen eenvoudige opdracht, want samenlevingen evolueren voortdurend en dat gaat vaak razendsnel. De impact van het superbrein dat een nieuwe industriële revolutie tot stand bracht of de triomf van het supergen dat de evolutie van
mens, plant en dier in een stroomversnelling brengt, geven mee vorm aan de maakbare maatschappij. Tegenstellingen stekken de kop op. Zo verdringen nieuwe industriële evoluties in snel tempo de rurale samenlevingen en is er een transitie naar samenlevingen in stedelijke omgevingen. En er is de groeiende tegenstelling tussen arm en rijk...

Stephen Hawking: voorbeeldig of gewoon?

03 mei 2018 14:30
Lezing
Prof. dr. Gustaaf Cornelis
Wetenschapsfilosoof VUB

Wie de naam van de onlangs overleden Britse natuurkundige Stephen Hawking hoort, denkt meteen aan zwarte gaten. Is die associatie terecht? Wat heeft hij nog allemaal bedacht? Waarom beschouwen velen hem als de opvolger van Einstein? Zat hij er dan nooit naast? Wat maakte Hawking zo bijzonder? Was het zijn aandoening? Waren het zijn theorieën? Was het zijn persoonlijkheid? In deze interactieve lezing gaan we de betekenis na van Hawking voor de kosmologie in het bijzonder en de wetenschap in het algemeen.

SFEERFOTO'S