kern Brussel

Voorzitter: 

dhr. Henk Van hellem
GSM 0484 499 682
info@upvkernbrussel.be

Activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld

Locatie:

Afgelopen activiteiten

Brussel: van Renaissance naar republiek

29 sep 2015 20:00
Lezing
Dhr. Lucas Catherine
auteur
"In het echt was keizer Karel een oorlogsstoker"

Een gezellige roomse keizer die rondstruinde in Olen en elders: zo portreteerden de katholieken keizer Karel, en zo leerde u hem kennen op school. Maar in het echt was Karel een oorlogsstoker.

Altijd en overal en bij iedereen op zoek naar geld om zijn oorlogen te financieren. Gedreven door haat tegen al wat niet katholiek was. De man van repressie en oorlog tegen indianen, Ottomanen, Noord-Afrikanen maar ook… tegen zijn eigen Brusselse bevolking toen die voor religieuze en maatschappelijke verandering koos.

Lucas Catherine, historicus van Vergeten Zaken, vertelt het verhaal van de Geuzenopstand in Brussel, maar ook, nadat de adel het verzet opgeeft en letterlijk met de noorderzon verdwijnt, het verhaal van de Brusselse burgerij en het volk dat de republiek uitroept en een soort Franse Revolutie avant la lettre wil doorvoeren.

Met getuigenissen van alle bekende en minder bekende renaissancefiguren en artiesten die toen in Brussel verbleven, van Dürer tot Erasmus, van Vesalius tot Pieter Bruegel.

Locatie:

Een gezellige roomse keizer die rondstruinde in Olen en elders: zo portreteerden de katholieken keizer Karel, en zo leerde u hem kennen op school. Maar in het echt was Karel een oorlogsstoker.

Altijd en overal en bij iedereen op zoek naar geld om zijn oorlogen te financieren. Gedreven door haat tegen al wat niet katholiek was. De man van repressie en oorlog tegen indianen, Ottomanen, Noord-Afrikanen maar ook… tegen zijn eigen Brusselse bevolking toen die voor religieuze en maatschappelijke verandering koos.

Lucas Catherine, historicus van Vergeten Zaken, vertelt het verhaal van de Geuzenopstand in Brussel, maar ook, nadat de adel het verzet opgeeft en letterlijk met de noorderzon verdwijnt, het verhaal van de Brusselse burgerij en het volk dat de republiek uitroept en een soort Franse Revolutie avant la lettre wil doorvoeren.

Met getuigenissen van alle bekende en minder bekende renaissancefiguren en artiesten die toen in Brussel verbleven, van Dürer tot Erasmus, van Vesalius tot Pieter Bruegel.

Locatie:

GC De Markten

Brussel, kleine wereldstad

03 nov 2015 20:00
Lezing
Professor Eric Corijn
sociaal geograaf Cosmopolis, Vrije Universiteit Brussel
"Brussel is niet het probleem, Brussel is de oplossing"

Brussel valt steeds minder te vergelijken met andere Belgische steden.

Op een paar decennia is Brussel van de industriële hoofdstad van België getransformeerd in de postindustriële hoofdstad van Europa.

Dat ging niet alleen gepaard met een grondige ombouw van de economie, maar ook met een hele transformatie van de bevolkingssamenstelling.

Dit samen met de demografische boom, de veeltaligheid en de sociaal-economische ontwikkelingen maken van Brussel een wereldstad in wording. Een wereldstad met veel problemen, maar ook met gigantische troeven.

De kleine wereldstad vergt dan ook een aangepast model van samenlevingsopbouw.

Locatie:
Zaal Verlichting, Gelijkvloers, huisvandeMens Brussel

 

Brussel valt steeds minder te vergelijken met andere Belgische steden.

Op een paar decennia is Brussel van de industriële hoofdstad van België getransformeerd in de postindustriële hoofdstad van Europa.

Dat ging niet alleen gepaard met een grondige ombouw van de economie, maar ook met een hele transformatie van de bevolkingssamenstelling.

Dit samen met de demografische boom, de veeltaligheid en de sociaal-economische ontwikkelingen maken van Brussel een wereldstad in wording. Een wereldstad met veel problemen, maar ook met gigantische troeven.

De kleine wereldstad vergt dan ook een aangepast model van samenlevingsopbouw.

Locatie:
Zaal Verlichting, Gelijkvloers, huisvandeMens Brussel

 

huisvandeMens Brussel

Neutraliteit, bron van levensbeschouwelijke vrijheid en gelijkheid

01 dec 2015 20:00
Lezing
Jurgen Slembrouck
Vrijzinnige dienst Universiteit Antwerpen
In samenwerking met het Masereelfonds Brussel
en met de steun van deMens.nu

Karel werd jarenlang misbruikt door een priester. De ambtenaar bij wie hij een klacht wenst neer te leggen draagt een halsketting met een houten kruis. Mohammed formuleert een aanvraag tot gezinshereniging. Het dossier blijkt onvolledig. De ambtenaar bij wie hij verhaal gaat halen, draagt een pin van het Vlaams Belang.

Kan het uiterlijk van de ambtenaar een schadelijke invloed uitoefenen op de perceptie van de dienstverlening of op de vrijheid van de burger? Voor wiens vrijheid moeten we dan kiezen? De gewetensvrijheid van de ambtenaar of het zelfbeschikkingsrecht van de burger?

De lezing brengt aan de hand van concrete voorbeelden alle argumenten samen die duidelijk maken dat deze visie de beste garantie biedt om de vrijheid en de gelijkheid te waarborgen en dat alternatieve neutraliteitsmodellen minder geschikt zijn.

 

Gratis toegang

Voor de aanvang van de lezing kan u een hapje eten in het gezellig Brusselse Goudblommeke in Papier. Naar de menu

Locatie:

Karel werd jarenlang misbruikt door een priester. De ambtenaar bij wie hij een klacht wenst neer te leggen draagt een halsketting met een houten kruis. Mohammed formuleert een aanvraag tot gezinshereniging. Het dossier blijkt onvolledig. De ambtenaar bij wie hij verhaal gaat halen, draagt een pin van het Vlaams Belang.

Kan het uiterlijk van de ambtenaar een schadelijke invloed uitoefenen op de perceptie van de dienstverlening of op de vrijheid van de burger? Voor wiens vrijheid moeten we dan kiezen? De gewetensvrijheid van de ambtenaar of het zelfbeschikkingsrecht van de burger?

De lezing brengt aan de hand van concrete voorbeelden alle argumenten samen die duidelijk maken dat deze visie de beste garantie biedt om de vrijheid en de gelijkheid te waarborgen en dat alternatieve neutraliteitsmodellen minder geschikt zijn.

 

Gratis toegang

Voor de aanvang van de lezing kan u een hapje eten in het gezellig Brusselse Goudblommeke in Papier. Naar de menu

Locatie:

Het Goudblommeke in Papier Brussel

SFEERFOTO'S