Zondagen van de filosofie 2018-2019 in Brussel

Filosoferen én brunchen in Brussel

Het huisvandeMens Brussel organiseert i.s.m. Uitstraling Permanente Vorming op zes zondagen een filosofisch seminarie met brunch. Het vertrekpunt is de gezamenlijke lectuur van een tekst die door de spreker werd uitgekozen, zonder de naam van de auteur prijs te geven. Vervolgens motiveert de spreker deze keuze en stelt hij de auteur voor aan de hand van de bredere filosofische achtergrond. Daarna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek.

De geschetste context maakt het mogelijk om verbanden te leggen met andere auteurs of met een actuele problematiek. Deze zondagen van de filosofie beantwoorden aan de vraag naar filosofische bijeenkomsten met een zekere regelmaat.

Inkom : gratis

Brunch: € 5, ter plaatse te betalen.Voor de brunch moet je je inschrijven via brussel@deMens.nu of 02/242 36 02