Volgende ZONDAG VAN DE FILOSOFIE op 25/2

DE MENS DENKT | Zondagen van de filosofie

Het huisvandeMens Brussel organiseert i.s.m. Uitstraling Permanente Vorming op zes zondagen een filosofisch seminarie met brunch. Het vertrekpunt is de gezamenlijke lectuur van een tekst die door de spreker werd uitgekozen, zonder de naam van de auteur prijs te geven. Vervolgens motiveert de spreker deze keuze en stelt hij de auteur voor aan de hand van de bredere filosofische achtergrond. Daarna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek. De geschetste context maakt het mogelijk om verbanden te leggen met andere auteurs of met een actuele problematiek. Deze zondagen van de filosofie beantwoorden aan de vraag naar filosofische bijeenkomsten met een zekere regelmaat.

Plaats
huisvandeMens Brussel.Sainctelettesquare, 17, 1000 Brussel

Wanneer
Op zondag, telkens van 11u tot 13u:

25/2/2018
25/3/2018
22/4/2018
27/5/2018

Inkom gratis
Brunch 3 euro
Inschrijven voor de brunch dient u zich in te schrijven via brussel@deMens.nu of tel.: 02/242 36 02