"Hoogbegaafdheid", de eerste "Alle macht aan de ouders!"-lezing!

Prof. Tessa Kieboom over hoogbegaafdheid
de allereerste lezing in het kader van onze opvoedingsondersteunende activiteitenreeks!

Met deze lezing beet basisschool De Parel (onderdeel van de Mechelse scholengroep De Ranken) de spits af van onze opvoedingsondersteunende reeks die we aan scholengroepen aanbieden (scrollen voor meer info daarover). Professor Tessa Kieboom - bezielster van Exentra, het expertisecentrum op het gebied van hoogbegaafdheid - is in Vlaanderen dé autoriteit op het gebied van hoogbegaafdheid en de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Een volle zaal ouders, leerkrachten en leerlingenbegeleiders hing aan haar lippen toen ze duidelijk maakte  dat het algemeen verspreid beeld van hoogbegaafdheid niet klopt; Mensen denken dan aan uitzonderlijke resultaten op school, ronkende diploma's die leiden naar tot de verbeelding sprekende jobs, maar de werkelijkheid ziet er vaak anders uit. Hoogbegaafdheid is een verzameling voor persoonskenmerken waardoor iemand anders denkt en handelt dan de mensen rond hem. Alleen al dat brengt problemen mee: verveling, demotivatie, onderpresteren en opbouw van frustraties. En voor ouders verwarring, onbegrip, wanhoop,... omdat ze niet (goed) weten hoe ze met hun kind moeten omgaan, waar ze goed aan doen. 

Prof. Kieboom nam de tijd om - naar goede UPV-gewoonte - na haar uiteenzetting vragen vanuit het publiek te beantwoorden en dat bleek een voltreffer. 

 

OVER DE REEKS

 

Scholen klagen vaak dat ouders hoe langer hoe vaker van scholen verwachten dat zij de opvoeding van hun kinderen voor hun rekening nemen. Anderzijds is die houding van ouders ook wel begrijpelijk: ze voelen zich vaak heel onzeker bij de tsunami van vaak tegenstrijdige opvoedingsadviezen, -tips en -theorieën van Dr. Google, tante Libelle en hun collega's. Als UPV Wetenschapspopularisering kunnen we ouders en scholen ondersteunen door in functie van de door de scholen gedetecteerde noden/zorgen/behoeften ‘hun’ ouders van leerlingen uit kleuter-, lager en secundair onderwijs wetenschappelijk verantwoorde informatie aan te bieden, afkomstig van experten die de ouders over de nieuwste wetenschappelijke inzichten kunnen informeren en hun vragen kunnen beantwoorden.