Invulformulier voor kandidaat sprekers

UPV Wetenschapspopularisering is je zeer dankbaar voor het invullen van dit webformulier zodat een samenwerking op maat kan worden uitgewerkt.

Met deze informatie kunnen wij je toevoegen aan onze databank en in onze aanbodslijst aan de lokale kernen en eventuele samenwerkingspartners bezorgen. Bij elke aanvraag voor een voordracht of debat word je uiteraard steeds persoonlijk gecontacteerd.

De educatieve medewerkers van UPV staan ter beschikking voor al je vragen of opmerkingen.

 

 

 

Professioneel postadres
Sommige sprekers verkiezen via deze weg te communiceren. Niet verplicht.
Hier kan je één of meerdere titels of thema’s doorgeven
Hier kan je aanvinken op welke momenten je beschikbaar bent om jouw uiteenzetting te verzorgen, via de Ctrl-toets kan je meerdere opties selecteren.
Opmerking Beschikbare momenten
Hier kan je aangeven naar welke provincies je bereid bent je te verplaatsen. Via de Ctrl-toets kan je meerdere opties selecteren. Vervoerskosten worden vergoed
Opmerking bij het item Locatie.
Vzw, Onderzoeksgroep,..
Algemene vraag of opmerking