Verbeeldingen, verhalen die onze werkelijkheid vormen LEZING VERVANGEN DOOR De rol van de vrouw bij Averroës

do 30 jan 2020 14:00
Code: 
vj20 17
Reeks: 
Filosofie... en wat je ermee doet
Type: 
Lezing

Elke cultuur, elke tijd, elke traditie heeft een bepaald beeld van hoe wij als mensen in de wereld staan en van hoe wij met elkaar omgaan en met onszelf. Die beelden – of beter: verbeeldingen - liggen ten grondslag aan manieren van denken en handelen die de cultuur, tijd, traditie in kwestie kenmerken. Marc Van den Bossche legt in zijn lezing uit wat het belang is van verbeeldingen, toont ons andere manieren van verbeelding en stelt de vraag naar hoe we die een plaats zouden kunnen geven in onze cultuur.