Suïcide en suïcidepogingen: preventie

ma 13 feb 2017 14:00
Code: 
vj17dr03
Reeks: 
Dokter, mag ik u wat vragen?
Type: 
Lezing
Werkloosheid, armoede, problemen in interpersoonlijke relaties, middelengebruik en psychiatrische stoornissen zoals onder meer depressie, het zijn allen factoren die een bodem kunnen vormen voor een proces dat bij sommige personen uitloopt in een suïcidepoging of zelfs een suïcide/zelfdoding. Beiden zijn zeker niet zeldzaam! Tijdens deze presentatie vertrekken we van enkele typische gevallen om inzicht te geven in de factoren die leiden tot zelfdoding. Verder kijken we naar de frequentie van voorkomen bij vrouwen en mannen, en naar de huidige opvang en behandeling. We sluiten af met een bespreking van de mogelijkheden om preventief op te treden, ook in eigen persoonlijke relaties met partner, kinderen of vrienden.
 
 
dr. Marc Roelands
Departement public health care, Vrije Universiteit Brussel

 

LOCATIE

Auditorium Kiekens - UZ Brussel
(niveau: -1 | route 1001)
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel (Jette)

wegbeschrijving

 

DEELNAME

Werkzoekenden, studenten: 1 euro*

Personeel Vrije Universiteit Brussel: 1 euro* Leden Partena en personeel UZ Brussel: gratis

Anderen: 4 euro

*op vertoon van ledenkaart, bewijs

Vooraf inschrijven niet noodzakelijk