Kennismaking met de vakgroepen MFYS (Menselijke Fysiologie) en BLITS (Brussels Laboratorium voor Inspanning en TopSport)

di 26 apr 2016 14:00
Code: 
vj16
Reeks: 
WETENSCHAPSKARAVAAN VOORJAAR 2016
Type: 
Bezoek met uiteenzetting

GRATIS

WEBSITE van de vakgroep Menselijke Fysiologie

PROGRAMMA
14u00 – 14u05
Introduction Prof. dr. em. Henri Eisendrath

14u05 – 14u30
Exercise and the Brain in Health and Disease
Prof. dr. Romain Meeusen
Tijdens de inleiding zal prof Meeusen een overzicht geven van de verschillende onderzoeksprojecten die in zijn labo gebeuren. Het onderzoek beslaat een ruim domein waarin de invloed van bewegen op de activiteit en werking van de hersenen wordt bekeken.

14u30 – 14u55
Exploring the limits of fatigue
Prof. dr. Bart Roelands
Prof Roelands licht de studies toe waarin we hebben getracht om de limieten van vermoeidheid tijdens inspanning te onderzoeken. Het betreft studies waarbij de verschillende neurotransmitters werden gemanipuleerd tijdens inspanning in een hoge omgevingstemperatuur. Ook de invloed van mentale vermoeidheid op het prestatieniveau wordt voorgesteld.

14u55 – 15u20
When things go wrong: Exercise and Cognition
Dr. Cajsa Tonoli
Dr Cajsa Tonoli bespreekt de invloed van bewegen bij patiënten populaties zoals Type1 diabetes. Het is duidelijk dat de cognitie door deze aandoening wordt beïnvloed en dat regelmatige beweging hierop een positief effect heeft. Ook nutritionele interventies kunnen hierbij een rol spelen.

15u20 – 15u45
Let’s bike and stay healthy!
Prof. dr. Bas de Geus
Prof. de Geus licht de invloed van het gebruik van de fiets voor het transport van en naar het werk toe. We hebben in verschillende onderzoeken kunnen aantonen dat pendelen met de fiets een positieve invloed heeft op de gezondheid. Uiteraard is het belangrijk om er voor te zorgen dat het pendelen met de fiets zo veilig mogelijk kan gebeuren.

15u45 – 16u30
Koffiepauze met doorlopend bezoek aan labo MFYS
In het labo MFYS-BLITS zullen er tijdens de koffiepauze demonstraties worden gegeven van de verschillende experimenten die in het labo worden uitgevoerd. Zo kan u kennismaken met het afnemen van een EEG waarmee de elektrische activiteit van de hersenen wordt gemeten, demonstratie van een inspanningstest op een specifieke ergometer, deelnemen aan een cognitieve testbatterij … Het MYFS beschikt ook over een hoogtekamer. Dat is een testruimte in het laboratorium met twee hotelkamers. Hierin worden (top)sporters onderworpen aan onderzoek naar de mentale effecten van een verblijf op grote hoogte. Tegelijkertijd worden deze ruimtes gebruikt als onderdeel van trainingstrajecten. Zo benutte rector Paul De Knop deze faciliteiten als voorbereiding voor zijn klim op de voet van de Mount Everest.

VIDEO: http://upv.vub.ac.be/aanbod/kennismaking-met-de-vakgroepen-mfys-menselij...