Heerlijke nieuwe wereld? Van eugenetica tot transhumanisme

do 14 dec 2017 19:00
Code: 
nj 17 46
Reeks: 
Evolutie van de mens, de natuur en de samenleving
Type: 
Lezing

In de Verlichting (18de eeuw) ontstaat het vaste geloof dat de Mens door toepassing van de Rede onbeperkt maakbaar is.

Sociale ontwikkelingen in de 19de eeuw brengen dit vooruitgangsgeloof in het gedrang. Onder invloed van de evolutietheorie van Darwin worden in de eerste helft van de 20ste eeuw (soms krasse) maatregelen voorgesteld om het menselijk ras te verbeteren. Door de excessen van het Nazi regime komen deze maatregelen echter in een zeer slecht daglicht te staan. Maar de hoop om een ‘heerlijke nieuwe wereld’ te creëren blijft ook in onze tijd bestaan.

Ontdekkingen in de menselijke genetica zoals genetische screening, genetische modificatie en gentherapie zorgen nu al voor ongeziene mogelijkheden. Door actuele ontwikkelingen in de informatica  verhogen of verbeteren  de mogelijkheden van mensen reeds op spectaculaire wijze.