Externe kosten van transport in een stedelijke context

di 15 mrt 2016 14:00
Code: 
vj16 20
Reeks: 
NIEUWE MOBILITEIT
Type: 
Lezing

Onze steden worden in toenemende mate geconfronteerd met mobiliteitsproblemen.

Zowel passagiersvervoer als goederenvervoer veroorzaken immers aanzienlijke zogenaamde externe kosten. Dit zijn kosten die een bestuurder of vervoerder veroorzaakt, maar niet of slechts gedeeltelijk zelf hoeft te betalen. Voorbeelden zijn luchtverontreiniging, klimaatverandering, geluid, ongevallen, congestie... Deze kosten worden dus afgewenteld op de maatschappij.

Tal van innovatieve oplossingen bestaan om deze externe kosten te verlagen, maar het is niet steeds eenvoudig om ze in de praktijk te brengen. Naast technologische ontwikkelingen is er ook nood aan beleidsmaatregelen om de duurzaamheid van transport te verbeteren.

Deze uiteenzetting tracht een licht te werpen op de uitdagingen en de mogelijke oplossingen die voorhanden zijn.

Wat is MOBI? http://mobi.vub.ac.be/?p=mobi

 

DEELNAME PER VOORDRACHT
Studenten (alle), personeel en Alumni Vrije Universiteit Brussel + Lid VKP VUB-EhB-UZ: €1 (op vertoon van kaart)
Lid UPV: € 7
Anderen: € 8,5
Perskaar: €0