Duurzame mobiliteit en compacte stedelijkheid

do 09 mrt 2017 14:00
Code: 
vj17 21
Reeks: 
Stedenbouwkundige Ingrepen
Type: 
Lezing
Als hoeksteen van maatschappelijke en economische integratie is mobiliteit van burgers enerzijds, en de toegankelijkheid van stedelijke functies een precair gegeven. Vaak wordt - getuige de voor de hand liggende nadruk op de fileproblematiek in en rond stedelijke agglomeraties -het mobiliteitsvraagstuk echter herleid tot de enge notie van ‘verkeersstromen’.
 
In deze sessie wordt mobiliteit echter breder gekoppeld aan dynamieken van (ongelijke) bereikbaarheid en aan de sturende rol van de ruimtelijke structuur binnen een bepaald territorium op het mobiliteitsvraagstuk. Duurzame mobiliteit is in dat perspectief evenzeer een planningsvraagstuk waarbij men op zoek gaat naar compacte stedelijkheid op basis van verwevenheid van functies.
 
De sessie doet beroep uit voorbeelden uit de internationale literatuur en doorgedreven onderzoek binnen de Vlaamse en Brusselse context.
 
In samenwerking met Oudstudentenbond VUB
 
 
Geannuleerd
Kobe Boussauw
Brussels Cosmopolis, VUB

LOCATIE

Huis23 | Ancien Belgique, Anspachlaan 110, 1000 Brussel

Ingang om de hoek: Steenstraat 23, 1000 Brussel

Op de kaart 

 

DEELNAME

Lid UPV: 7 euro*

Werkzoekenden, studenten: 1 euro*

Personeel en alumni Vrije Universiteit Brussel, VKP VUB-EhB-UZ: 1 euro*

Anderen: 8,5 euro

*op vertoon van ledenkaart, bewijs