Duurzame economie (VUB campus)

di 08 mrt 2016 10:00
Code: 
vj16
Reeks: 
PRODUCTIEKETEN
Type: 
Lezing

Dit hoorcollege behandelt het onderwerp "duurzame economie". We kijken hierbij naar de enge focus binnen de macro-economische theorie, waarin weinig plaats is voor de sociale en milieu-aspecten van consumptie en productie.

We belichten het Europese "Beyond GDP"-verhaal en behandelen een aantal alternatieve indicatoren voor vooruitgang die hierin aan bod komen.

Verder bespreken we het verhaal van relatieve en absolute ontkoppeling waarbij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen wordt losgekoppeld van economische activiteiten.

Tenslotte staan we ook stil bij het geloof in technologische vooruitgang en de noodzaak om menselijk gedrag te sturen in de richting van meer duurzaamheid.

 

DEELNAME PER VOORDRACHT Studenten (alle), personeel en Alumni VUB en Lid VKP VUB-EhB-UZ: €1 (op vertoon van kaart) Lid UPV: € 7 Anderen: € 8,5 Perskaar: €0

Prof. dr. Brent Bleys
Centrum Duurzame Ontwikkeling UGent