demens denkt

zo 20 sep 2020 11:00
Code: 
nj20 47
Reeks: 
demens denkt. zondagen van de filosofie
Type: 
Workshop

Interesse in filosofie? Mis dan deze drie filosofische bijeenkomsten niet! Zo'n filosofisch seminarie verloopt als volgt. Het vertrekpunt is de gezamenlijke lectuur van een tekst die door de spreker werd uitgekozen, zonder de naam van de auteur prijs te geven. Vervolgens motiveert de spreker deze keuze en stelt hij de auteur voor aan de hand van de bredere filosofische achtergrond. Daarna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek.
De geschetste context maakt het mogelijk om verbanden te leggen met andere auteurs of met een actuele problematiek. Deze zondagen van de filosofie beantwoorden aan de vraag naar filosofische bijeenkomsten met een zekere regelmaat.
 

UPV lid: 
0
Lid VKP VUB/EhB/UZ Brussel: 
0
Studenten (alle) en personeel Vrije Universiteit Brussel: 
0
Anderen: 
0

Gratis, maar inschrijven via jan.vandenbrande@demens.nu
Locatie: Au Bassin - Baksteenkaai 74 - 1000 Brussel
i.s.m. huisvandeMens Brussel en Oudstudentenbond VUB