In de voetsporen van Karl Popper: naar een historische wetenschapsfilosofie

di 02 feb 2016 10:00
Code: 
vj 01
Reeks: 
Wetenschapsfilosofie 2016
Type: 
Lezing

De moderne, professioneel bedreven wetenschapsfilosofie heeft op meerdere wijzen komaf gemaakt met meer traditionele denkbeelden over wetenschap. Eén daarvan is de introductie van het fallibilisme of feilbaarheidsdenken. Indien wetenschap mensenwerk is, en mensen (zelfs de meest briljante onder hen) met beperkte vermogens behept zijn, dan draagt ook de wetenschap beperkingen in zich.

Karl Popper stelde onder meer dit idee centraal in zijn falsificatieleer: elk wetenschappelijk inzicht moet in principe voor revisie vatbaar zijn, anders is het geen wetenschap. Wat niet weerlegbaar is, valt derhalve in de categorie pseudo-wetenschap. Dit is Poppers befaamde demarcatiecriterium.

Met de introductie daarvan gaat ook een historisering van wetenschap gepaard, in de zin dat men de resultaten van wetenschappelijk onderzoek steeds in hun tijdskader zal beoordelen. Het heeft immers geen zin naar een tijdeloos en buitenwerelds perspectief te zoeken van waaruit de finale waarheid kenbaar is; een dergelijk “Archimedisch” gezichtspunt bestaat eenvoudigweg niet.

 

DEELNAME PER VOORDRACHT
Studenten (alle), personeel en Alumni Vrije Universiteit Brussel: €1
(op vertoon van studenten-, alumni- of personeelskaart)
Lid VKP VUB-EhB-UZ: €1
Lid UPV: € 7
Anderen: € 8,5