In de voetsporen van Imre Lakatos: naar een humanistische wiskundefilosofie (VUB-campus)

di 23 feb 2016 10:00
Code: 
vj16 03
Reeks: 
Wetenschapsfilosofie 2016
Type: 
Lezing

Een filosofie van de wiskunde waar het proces belangrijker, of op zijn minst fundamenteler is dan het resultaat, waar met andere woorden informele aspecten uit de ontdekkingscontext van wiskundig onderzoek uitdrukkelijk als filosofisch relevant oplichten: dat was voor Imre Lakatos de inzet van zijn befaamde case-study "Proofs and refutaties".

Ze droeg de drievoudige stempel van Popper, Hegel en Polya, alle leermeesters van Lakatos, wat zich vertaalde in het belang van weerlegging, dialectiek en heuristiek; alle zeer menselijke factoren verbonden aan wiskundige praktijken.

De impliciete boodschap, namelijk dat wiskunde een wetenschap is als alle andere, kan als subversief worden opgevat. Is wiskunde immers niet de koningin der wetenschappen, het bastion van absolute zekerheid? Deze intellectuele strijd zet zich tot op vandaag door in de discussie tussen hedendaagse filosofen van de wiskunde, de enen exclusief geïnteresseerd in de formele grondslagen van de discipline, de anderen in een meer humanistische invulling ervan.

 

DEELNAMEPRIJS
Studenten, Personeel, Alumni van de VUB, Lid VKP, werkzoekende: €1 (op vertoon van -pas)
Lid UPV: 7 euro
Normaal: 8,5 euro
Perskaart: 0 euro