De rechtbank, een schouwtoneel (VUB-campus)

wo 24 feb 2016 10:00
Code: 
vj16 13
Reeks: 
VERTROUWEN IN JUSTITIE
Type: 
Lezing

Om zich voor te bereiden op de voorstelling Tribuna(a)l woonde dramaturg en auteur Karel Vanhaesebrouck tientallen zittingen bij in de Belgische correctionele rechtbanken.

Daar werd hij niet geconfronteerd met grote gemediatiseerde processen, maar met politiegeweld, armoedegerelateerde kleine criminaliteit of drugszaken. Processen die de alledaagse miserie, maar vooral de diepgewortelde sociale problemen blootleggen die het juridische systeem bepalen.

Die ervaring vormde de basis van de tweetalige voorstelling Tribuna(a)l en een boek over de ongelijke verhoudingen en misverstanden die het juridische theater kenmerken. In zijn lezing gaat Karel Vanhaesebrouck dieper in op zijn avonturen in onze correctionele rechtbank. Hij zal daarbij ook aandacht besteden aan de specificiteit van het werkproces en de mogelijkheden en moeilijkheden die documentaire theaterprojecten met zich meebrengen.

 

DEELNAME PER VOORDRACHT
Studenten (alle), personeel en Alumni VUB en Lid VKP VUB-EhB-UZ: €1 (op vertoon van kaart)
Lid UPV: € 7
Anderen: € 8,5
Perskaar: €0