De magistraat als gezagsdrager in de 21ste eeuw

do 03 mrt 2016 14:00
Code: 
vj16 14
Reeks: 
VERTROUWEN IN JUSTITIE
Type: 
Lezing

Een rechter wordt per definitie gekenmerkt door een grote autoriteit en had traditioneel een quasi goddelijke status. Nu wordt een louter autoritaire gezagsuitoefening steeds minder aanvaard.

Hoe vult een rechter vandaag zijn/haar functie in? Hoe kan in deze tijd het vertrouwen in justitie verzekerd worden?

Aan de hand van uitgebreide interviews van 16 magistraten ontdekken we hun houding tegenover overleg en communicatie, hun ideeën over criminaliteit, onveiligheid, media en de publieke opinie, en hun opvattingen over de meest geschikte sancties en straffen. Het boek 'De magistraat aan het woord', dat de grondstof voor de lezing vormt, is ter plaatse verkrijgbaar.
 

DEELNAME PER VOORDRACHT
Studenten (alle), personeel en Alumni VUB en Lid VKP VUB-EhB-UZ: € 1 (op vertoon van kaart)
Lid UPV: € 7
Anderen: € 8,5
Perskaar: € 0