Circulaire economie, afvalstoffen (VUB-campus)

di 22 mrt 2016 10:00
Code: 
VJ15 17
Reeks: 
PRODUCTIEKETEN
Type: 
Lezing

(Deze lezing werd wegens ziekte met één week verplaatst, nl. van di 15/3 > di 22/3)

Materialen vormen de ruggengraat van onze economie. Ze zijn de dragers van onze productie- en consumptiepatronen. Maar dit materiaalverbruik legt een veel te hoge milieudruk op de aarde.

Bovendien ontstaat voor veel materialen een bevoorradingsrisico voor Europese bedrijven: de mondiale vraag neemt toe, maar de productie stagneert.

Om die reden moet ons materiaalverbruik en de daarbij horende productie- en consumptiepatronen drastisch herdacht worden. Door vindingrijkheid en innovatie kunnen we van afvalstoffen een economische opportuniteit en een internationaal concurrentieel voordeel maken.

Wat is Plan C vzw? > http://www.plan-c.eu/nl/over-ons

 

DEELNAME PER VOORDRACHT
Studenten (alle), personeel en Alumni VUB en Lid VKP VUB-EhB-UZ: €1 (op vertoon van kaart)
Lid UPV: € 7
Anderen: € 8,5
Perskaar: €0