Chemie op je bord (en in je lijf)

ma 01 mrt 2021 14:00
Code: 
vj21 dr02
Reeks: 
Dokter, mag ik u wat vragen?
Type: 
Lezing

Ons voedsel bevat tienduizenden tot honderdduizenden chemische stoffen, die daar niet in thuishoren. Ze zijn afkomstig uit de natuur, de productie, de bewerking en bereiding van de ingrediënten. Die chemische contaminanten blijven in de door voedselagentschappen gecontroleerde voedingsproducten dan wel braaf onder de opgelegde normen, maar mogelijk krijgen we er toch te veel van binnen. Of ze lokken door onderlinge wisselwerkingen ongewenste effecten uit. Analytisch chemicus Leo Goeyens scheidt het kaf van het koren en verduidelijkt de invloed van een aantal stoffen in onze voeding op ons organisme.

dr. Leo Goeyens
VUB
UPV lid: 
2
Lid VKP VUB/EhB/UZ Brussel: 
2
Studenten (alle) en personeel Vrije Universiteit Brussel: 
2
Anderen: 
5

Locatie: UZ Brussel (auditorium Kiekens, volg route 1001)