Chemie op je bord (en in je lijf)

ma 26 okt 2020 14:00
Code: 
nj20 dr05
Reeks: 
Dokter, mag ik u wat vragen?
Type: 
Lezing

Ons voedsel bevat tienduizenden tot honderdduizenden chemische stoffen, die daar niet thuishoren. Ze zijn afkomstig uit de natuur, de productie, de bewerking en bereiding ervan. Die chemische contaminanten blijven in de door voedselagentschappen gecontroleerde voedingsproducten dan wel braaf onder de opgelegde normen, maar mogelijk krijgen we er toch te veel van binnen. Of ze lokken door onderlinge wisselwerkingen ongewenste effecten uit. Analytisch chemicus Leo Goeyens scheidt het kaf van het koren en verduidelijkt de invloed van een aantal stoffen in onze voeding op ons organisme.